Tự Giới Thiệu

   Mr. Việt Phan, B. Ag
      Instructor   
"Certified Education Specialist Trained by eBay" 

Hiện nay eBay có mặt trên 39 quốc gia trên thế giới,
nhưng chỉ có 32 Certified Business Consultants
(tính đến tháng 8/2013)*
Các Khóa Học

   "Basics of Selling on eBay" -  "Beyond the Basics" 

           "eBay Stores"

***
  Private Package (kèm riêng trọn gói)
(from Beginning to Advance & Open an eBay Store)
available now just $500.00/package
  • eBay user ID: vphan54
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm mua bán trực tuyến (online) trên eBay                     
  • Trên 12,000 feedback scores (tính đến 8/2013), với 100% Positive feedback
  • "Top-Rate Plus" title
  • Đã dạy 42 lớp "Basics of Selling on eBay" tính đến tháng 8, 2013
  • https://www.poweru.net/accounts/profile/vphan54/ (trang mạng chính thức của eBay dành cho instructor)

Hội Trường của eBay
(eBay Town Hall, San Jose, CA)

Seminar ngày 20/8/2013 tại eBay Town Hall


Nhấn vào nút chuột trái để phóng to hình
Mục đích chính của trang blog này nhằm giúp các Seller trong Cộng Đồng Việt Nam hiểu rõ hơn về eBay. Nhằm giúp các sellers này tránh được các sai lầm thông thường cũng như có thể phát triển thương vụ của mình. Nhất là tránh được sự lừa đảo của các sellers khác. Tránh các buyers chargeback sau khi mua hàng của mình (seller protection).

Khuyến khích Cộng Đồng Việt đến gần với nhau hơn, cùng nhau thăng tiến trong "Thế Giới eBay".
Nếu quý vị có các câu hỏi liên quan đến eBay, với tư cách một Instructor (được đào tạo chính thức của eBay, certified instructor), tôi sẽ trả lời cho quý vị tại trang mạng này trong thời gian ngắn nhất cho phép.
Quý vị cũng có thể đóng góp ý kiến hoặc kinh nghiệm của mình, để mọi người cùng nhau học hỏi.
Xin liên lạc email: ebayinstructor.vp@gmail.com                          


Orange County, ngày 24 tháng 8, 2013


Lớp eBay tại San Jose, ngày 11 tháng 5, 2013
eBay Inc. Headquarters
2065 Hamilton Avenue
San Jose, California 95125, USA

* The eBay Education Specialist Program launched in 2004.  Although the numbers vary the current number of active instructors is around 350. eBay presently has 32 Certified Business Consultants. The program is only offered in the US and Canada.
Talk Show at VSTV about "MindMobile", new product 2015
Miss California 2013 - 2nd Runner Up Miss USA 2013


Vmware event 2013Phoenix Center 2014
Halloween Party

No comments:

Post a Comment