Register

Đăng Ký Lớp Học eBay

Register Here


nhấn chuột vào "Register Here"
***


Mở Tài Khoản Với eBay hay Đăng Ký eBay

Đăng ký trên eBay (Account Registration) đòi hỏi một user ID (nhận dạng người sử dụng) và mật khẩu cùng các thông tin liên lạc cơ bản, bạn sẽ tự tạo cho mình một User ID. User ID này và mật khẩu sẽ được sử dụng để đăng nhập eBay bất cứ khi nào bạn muốn mua hoặc bán một món hàng.

Dưới đây là từng bước để đăng ký một tài khoản eBay:

1) Bấm vào hình ảnh dưới đây hoặc vào đây here để đến trang đăng ký (sign up page):2) Điền vào Tên, Họ, Email, eBay user ID (nhận dạng người dùng) mà bạn sẽ tạo ra cho mình, mật khẩu vào mẫu như dưới đây:eBay ID của người xử dụng phải là duy nhất và chưa hề có trong danh sách của eBay. eBay sẽ hiển thị một tin nhắn cho bạn biết nếu user ID bạn muốn đã có người đăng ký trước bạn.

3) Sau khi có user ID, nhấn nút 'Submit'.  

4) Một thông báo email sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã liệt kê trong đơn. Bạn sẽ cần phải mở hộp thư của bạn để xác nhận đăng ký đó (to verify your registration).


Bảng tóm tắt:
1 comment:

  1. Những bài viết của chú rất hay, cháu cũng bắt đầu bán hàng trên ebay, cháu ở VN và muốn bán 1 số đĩa nhạc,game..theo dạng reseller tới người dùng Mỹ nhưng hay bị MC999, mong chú giúp đỡ. chutdimayman@yahoo.com

    ReplyDelete