Wednesday, September 23, 2015

eBay Seller Hub là gì?

 eBay Seller Hub"eBay Seller Hub" cung cấp mọi thứ bạn cần để phát triển doanh nghiệp của bạn.

Đến Mùa Thu này, bạn sẽ dễ dàng hơn khi xây dựng và điều hành doanh nghiệp của bạn trên eBay: "eBay Seller Hub". 

Rất hữu ích cho những người bán hàng chuyên nghiệp hiện đang sử dụng My eBay Selling, Selling Manager, hoặc Selling Manager Pro. "Seller Hub" đặt tất cả các danh sách và công cụ tiếp thị của bạn - cùng với những hiểu biết và kiến nghị bán - vào một trang duy nhất

Bạn sẽ có được một cái nhìn tổng quan tập trung vào các hoạt động, trật tự, thông tin bán hàng chi tiết, truy cập vào các công cụ tiếp thị và quảng cáo, và danh sách hướng dẫn cạnh tranh để giúp bạn phát triển kinh doanh của mình.


Trải nghiệm nó cho chính mình! Đăng ký ngay bây giờ để ưu tiên tiếp cận, từ đó bạn có thể là một trong những người đầu tiên có thể bắt đầu sử dụng "eBay Seller Hub" khi nó bắt đầu được sử dụng trong tháng Mười. Ngoài ra, eBay sẽ tiếp tục cải tiến "eBay Seller Hub" trong năm 2016 - cải tiến sẽ giúp bạn quản lý các đơn đặt hàng và hàng tồn kho của bạn thậm chí còn hiệu quả hơn.

Hãy đăng ký ngay bây giờ.. Sign up for the Waitlist

Tìm hiểu thêm về Seller Hub: Video 
http://ebay.yourbrandlive.com/c/sellerhubarchive/

by ebay.com