Friday, June 19, 2015

Yêu cầu mới của eBay kể từ 29 tháng Sáu 2015

 • Các đề mục trong các danh mục sau đây được yêu cầu phải bao gồm thương hiệu của sản phẩm, nhà sản xuất phần số (MPN), và số thương phẩm toàn cầu (GTIN) kể từ ngày 29 tháng 6, 2015:
  • Baby
  • Books
  • Business & Industrial (Test, Lab, and Office Equipment)
  • Cameras & Photo
  • Cell Phones & Accessories
  • Clothing, Shoes & Accessories (Shoes only)
  • Computers/Tablets & Networking
  • Consumer Electronics
  • DVDs & Movies
  • eBay Motors
  • Health & Beauty
  • Home & Garden (Tools and Appliances only)
  • Music
  • Musical Instruments & Gear
  • Pet Supplies
  • Sporting Goods
  • Toys & Hobbies
  • Video Games & Consoles
  Starting June 29, enforcement of product identifiers will begin in select categories. Be sure to add the necessary product identifiers to your listings now and make sure you’re ready.
 • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 6, danh sách các sản phẩm bắt buộc phải liệt kê nguồn gốc sẽ bắt đầu tại các hạng mục nêu trên. Hãy chắc chắn rằng các yếu tố nhận dạng sản phẩm cần thiết cho danh sách của bạn đã sẵn sàng khi lên list bán hàng.
Theo ebay.com

No comments:

Post a Comment