Friday, March 13, 2015

USPS công bố giá Bưu Chính Tăng 4/2015

USPS Announces Postage Rate Increase – Starts April 26, 2015


blog-header_2015-postage-rate-increase
USPS công bố giá Bưu chính Tăng - 
Bắt đầu ngày 26 Tháng 4, 2015

Bưu điện Mỹ đã công bố một khoản tăng cước bưu chính cho các dịch vụ năm 2015. Mức cước mới sẽ bắt đầu vào ngày chủ nhật 26 tháng 4, 2015.
First Class Letters & Postcards
Chi phí để gửi một ounce First Class mail sẽ KHÔNG ĐƯỢC TĂNG và sẽ vẫn $ 0,49. Ounces thêm sẽ có giá 0,22 $, tăng một xu từ năm 2014. Giá Bưu thiếp sẽ tăng thêm một phần trăm đến $ 0,35, từ $ 0,34 vào năm 2014.
Nếu bạn in bưu chính trực tuyến (online) hoặc sử dụng một đồng hồ bưu chính (postage meter), một ounce First Class Mail sẽ được tăng lên $ 0,005 đến $ 0,485 từ $ 0,48.


2015-usps-first-class-letter-rates

Priority Mail Express
For Priority Mail Express packages, rates will NOT BE INCREASING in 2015.
2015-usps-priority-mail-express-rates
Priority Mail Express Flat Rate Boxes & Envelopes
For Priority Mail Express Flat Rate Envelopes and the Flat Rate Box, rates will NOT BE INCREASING in 2015.
2015-usps-priority-mail-express-flat-rate
Priority Mail
For Priority Mail packages, rates will NOT BE INCREASING in 2015. As a reminder, Priority Mail rates were reduced in September 2014. With 2 day delivery to over 90% of U.S. addresses and improved tracking, Priority Mail is a great shipping option for e-commerce sellers.
2015-usps-priority-mail-rates
Priority Mail Flat Rate Boxes & Envelopes
For Priority Mail Flat Rate Boxes and Envelopes, rates will NOT BE INCREASING for 2015.
2015-usps-priority-mail-flat-rate
Priority Mail Regional Rate Boxes
For Priority Mail Regional Rate Boxes, rates will NOT BE INCREASING for 2015. Regional Rate Boxes provide shippers a low cost option for packages traveling shorter distances.
2015-usps-priority-mail-regional-rates
First Class Package Service
First Class Package Service will see an average increase of 5.1% in 2015. For packages that weigh 13 ounces or less, First Class Package Service remains the lowest cost option to ship a package to a U.S. address.
2015-usps-first-class-package-service-rates
Parcel Select (nonpresort)
Prices for Parcel Select (nonpresort), the U.S. Postal Service’s ground shipping product, will increase an average of 9.8% in 2015. While the average rate is increasing, the USPS did lower Parcel Select prices in some shipping zones.  In Zones 1 to 4 for packages weighing between 6 lbs. through 24 lbs, rates are decreasing by as much as $9.35 per package (15 lb., Zone 4). There are no price increases for Zones 1 to 4 for packages weighing 25 lbs. through 70 lbs.
2015-usps-parcel-select-rates
Media Mail
Media Mail rates will see an average increase of 6.2% in 2015. For books, videos and other products that qualify, Media Mail remains a great low cost shipping option.
2015-usps-media-mail-rates
First Class Letters & Postcards – International
Chi phí để gửi một ounce First Class Mail đến một điểm đến quốc tế sẽ tăng lên năm xu, là $1,20 đến từ $1,15. Bưu thiếp giá sẽ tăng bởi năm xu, giá $1,20 $ từ $1,15 vào năm 2014.

First Class Package International Service
Sự gia tăng tổng thể cho dịch vụ quốc tế First Class Package sẽ được 7,2% trong năm 2015. Sự gia tăng giá trung bình của bảng là:
Lên đến £ 1 - tăng trung bình 0,66 $
Lên đến 2 lbs. - Tăng trung bình 1,29 $
Lên đến 3 lbs. - Tăng trung bình 1,65 $
Lên đến 4 lbs. - Tăng trung bình 2,01 $
First Class Package International Service vẫn là lựa chọn rẻ nhất trong số tất cả các hãng tàu quốc tế. Nó cũng bao gồm theo dõi cho các nước phổ biến nhất bao gồm Anh, Úc và Canada.

Priority Mail International
Sự gia tăng tổng thể cho Priority Mail International sẽ là 5,5% trong năm 2015. Ngoài ra, USPS đang giới thiệu Zone giá dựa trên ưu tiên cho Mail gói quốc tế đi du lịch đến Canada. Canada sẽ được chia thành 7 vùng với giá dao động từ $ 30,75 đến 37,50 $ cho một gói £ 1.

Priority Mail Express International
Sự gia tăng tổng thể cho Priority Mail Express International sẽ là 6,7% trong năm 2015.

Global Express Guaranteed
Sự gia tăng tổng thể cho Global Express Guaranteed sẽ có 7,2% trong năm 2015.

Stamps.com sẽ tự động cập nhật vào New USPS giá trên 26 Tháng tư 2015
Stamps.com sẽ tự động cập nhật tất cả các mức USPS trong phiên bản phần mềm và web-based (Stamps.com Online) vào Chủ Nhật, ngày 26 tháng tư năm 2015. Nếu bạn là một khách hàng Stamps.com, không có hành động bổ sung là cần thiết và bạn sẽ tự động thấy giá USPS mới.

Mua Đi Bán Lại? 
Mua Hàng Giá Rẻ?


Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

No comments:

Post a Comment