Tuesday, March 24, 2015

Cách tính lệ phí trên eBay! (eBay fee calculator)

Cách tính lệ phí trên eBay


Lệ phí trả cho eBay được tính rất khác nhau tùy theo trường hợp lên hàng và chủng loại hàng được bán ra. Muốn biết thêm chi tiết, hãy tìm hiểu thêm ở cái link dưới đây:***

Mua Đi Bán Lại? 
Mua Hàng Giá Rẻ?


Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

No comments:

Post a Comment