Friday, November 21, 2014

Quy Định mới về "hassle-free returns" của eBay!

Quy định mới về
Return Item
***

Bằng cách chọn vào hassle-free returns, bạn đang ở trong một vị trí tốt hơn bao giờ hết để thu hút người mua và sẽ bỏ thời gian ít hơn để xử lý các sản phẩm bị trả về.

Bây giờ, hãy chắc chắn rằng bạn có một ý tưởng rõ ràng về những gì phải làm và những bước cần làm, bất cứ lúc nào khi một người mua muốn gởi trả lại cho bạn hàng đã mua.

• Để bắt đầu gởi trả hàng trở lại, người mua bây giờ sẽ chỉ cần in a return label from My eBay. Khi họ làm, bạn sẽ được thông báo bằng email ngay lập tức.
• Theo dõi hàng trả lại sẽ được tự động tải lên My eBay, từ đó bạn và người mua của bạn biết chính xác nó ở đâu, và khi nào thì nó đến.
• Một khi bạn nhận được món hàng trả lại, kiểm tra nó một cách cẩn thận. Nếu nó không sao, chỉ cần nhấp vào “issue a refund” từ My eBay trong vòng 6 ngày kể từ ngày nhận được nó trở lại. Và đừng quên-bạn được bảo vệ bởi chính sách của eBay "eBay’s item condition policy".
• Sau khi bạn trả lại tiền cho người mua (refunds been issued), lệ phí giá trị cuối cùng của bạn sẽ được ghi tự động trả lại cho bạn và bạn có thể relist sản phẩm đó miễn phí.

Trước khi yêu cầu trả lại hàng, một số người mua có thể liên lạc với bạn thông qua eBay member-to-member communications để đảm bảo rằng bạn trả lời các câu hỏi một cách nhanh chóng và triệt để. Trong trường hợp có thể, tốt nhất là giải quyết trực tiếp với người mua. Sau đó, nếu bạn không thể đạt được giải pháp, bạn có thể luôn luôn yêu cầu eBay giúp đỡ.

Không nghi ngờ gì, cung cấp một confidence-inspiring return policy giúp cho hàng hóa của bạn có nhiều cạnh tranh hơn. Chúng tôi hy vọng bạn bắt đầu thấy sự khác biệt trong kinh doanh của bạn rất sớm.

Trân trọng,
The eBay Selling Team

Mua hàng giá rẻ, bán lại kiếm lời?

Mua trên eBay - Bán lại trên eBay
Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

No comments:

Post a Comment