Saturday, November 22, 2014

"PayPal Purchase Protection" nới rộng đến 180 ngày!PayPal Purchase Protection 


sẽ được nới rộng đến 180 ngày kể từ ngày 18 tháng 11


Bắt đầu từ ngày 18 tháng 11, the latest updates to PayPal’s User Agreement and policies sẽ có hiệu lực, có ý nghĩa quan trọng đối với cả người mua và người bán, người sử dụng PayPal trên eBay.
Để giúp mang lại các chính sách bảo vệ người mua, phù hợp với phạm vi bảo hiểm nhiều người mua nhận được khi họ phải trả cho một sản phẩm hay dịch vụ bằng thẻ tín dụng, doanh nghiệp PayPal sẽ cung cấp cho người mua ở Mỹ lên đến 180 ngày kể từ ngày thanh toán để làm đơn khiếu nại PayPal cho một sản phẩm mả họ không nhận được hoặc không được như mô tả. Xin lưu ý rằng bản cập nhật này không ảnh hưởng đến thời gian người mua phải mở một  hồ sơ cho "eBay Money Back Guarantee", mà sẽ vẫn là 30 ngày kể từ ngày dự kiến hàng sẽ nhận được.

Sellers lưu ý: tất cả receipts bán hàng (shipping tracking number..) phải được lưu giữ ít nhất là 180 ngày để "phòng khi hữu sự"...

- Xem chi tiết tại:http://announcements.ebay.com/2014/11/paypal-purchase-protection-window-will-be-extended-to-180-days-starting-november-18/#sthash.pDuX6k51.dpuf

No comments:

Post a Comment