Friday, September 19, 2014

Những Sản Phẩm Nào Bị Cấm Bán trên eBay?


Sản Phẩm của tôi có được bán trên eBay không? 
(Is my item allowed on eBay?)


Có một số vật phẩm bạn không thể bán trên eBay và một số mặt hàng bị hạn chế. Ví dụ, bạn không thể bán rượu (trường hợp ngoại lệ phải được chấp thuận trước (pre-approved sales of wine..), hoặc thuốc lá các loại, và sản phẩm nhạy cảm phải được liệt kê ở phần dành cho người lớn v.v..

Một số loại phần mềm (software), bao gồm cả cho học tập, phiên bản beta, và OEM phần mềm (including academic, beta, and OEM software) đang không được phép trên eBay, hoặc hạn chế nhất định được áp dụng khi liệt kê chúng (trường hợp ngoại lệ nếu bạn là một đại lý bán lẻ được ủy quyền của các cơ sở giáo dục là công ty phần mềm).

Với các tác phẩm nghệ thuật, bạn có thể:

  • Bán tác phẩm nghệ thuật của riêng bạn. 
  • Bán tác phẩm nghệ thuật mà bạn được phép bán lại.
  • Bạn chỉ có thể bán một bản sao (reproduction) (dưới hình thức một tấm áp phích, in lại, hoặc bức tranh bản sao chính xác) nếu nó không vi phạm bất kỳ luật lệ, bản quyền, hoặc nhãn hiệu. Lưu ý là bạn phải ghi rõ "REPRODUCTION" trong phần diễn tả sản phẩm (description).
Xem thêm bài viết về Luật Bản Quyền
(Chương trình VeRO).

Mặc dù hầu hết các loại vật nuôi và động vật sống không được bán, cũng có vài loại mà bạn có thể bán. Nhưng trước khi niêm yết các mặt hàng trên eBay, người bán hàng cần phải: 

  • Lấy giấy phép của liên bang và tiểu bang. 
  • Đảm bảo rằng các loài động vật sẽ được vận chuyển một cách an toàn và vận chuyển qua đêm.Hãy chắc chắn rằng sản phẩm của bạn tuân thủ theo những hướng dẫn này. Nếu không, nó có thể bị gỡ bỏ, và bạn có thể bị áp dụng một loạt các biện pháp khác, bao gồm cả giới hạn của việc mua, bán và đình chỉ tài khoản của bạn. Rất nhiều sellers của chúng ta đã bị đóng tài khoản vĩnh viễn vì vi phạm những điều nêu trên.

Để tìm hiểu xem sản phẩm của bạn có được cho phép trên eBay, hoặc bị hạn chế, hãy xem xét danh sách các mặt hàng bị cấm và hạn chế (prohibited and restricted items). Bạn cũng có thể tìm kiếm sản phẩm bị hạn chế trong chỉ số AZ của eBay từ A-Z index of policies.

eBay có thể loại bỏ một sản phẩm nếu nó vi phạm một trong các chính sách của eBay. eBay sẽ thông báo cho cả người bán và người mua thông qua email khi một danh sách đã được gỡ bỏ. 

Lưu ý: Ngay cả khi bạn cung cấp miễn phí, nếu sản phẩm đó có thể vi phạm chính sách của eBay, nó vẫn không được cho phép. Ngoài ra, bạn và người mua sẽ vẫn chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý nào xảy ra do giao dịch đó đem lại. 

Hãy nhớ rằng, nếu một sản phẩm bất hợp pháp, người bán và người mua có thể phải cùng chịu trách nhiệm như nhau.

Theo ebay.comMua Hàng Giá Rẻ Hãy vào:


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

No comments:

Post a Comment