Tuesday, September 30, 2014

eBay Store là gì?

What's an eBay Store?

Một cửa hàng eBay là gì? 

Cửa hàng eBay là một phần đặc biệt của eBay, nơi người bán hàng cá nhân có thể hiển thị tất cả các sản phẩm mà họ có để bán. Một cửa hàng cho phép người bán cho bạn biết thêm về kinh doanh của mình thông qua các trang tùy chỉnh riêng của họ. 

Một biểu tượng cánh cửa màu đỏ eBay eBay Store icon bên cạnh ID người dùng (seller's user ID) của người bán chỉ ra rằng người bán có một cửa hàng eBay. Nhấn vào cánh cửa màu đỏ để đi trực tiếp đến cửa hàng đó và truy cập tất cả các mặt hàng của người bán. 


header

Một cửa hàng eBay có thể giúp cho người bán tối đa hóa kinh doanh của mình trên eBay. Thuê cửa hàng có những công cụ dễ sử dụng cho phép họ xây dựng thương hiệu riêng của họ và khuyến khích khách hàng mua nhiều hơn.


                            How do I open an eBay Store?

Làm thế nào để mở một cửa hàng eBay? 


Trước khi mở một cửa hàng eBay, hãy chắc chắn rằng bạn đáp ứng được các yêu cầu sau: 


  • Bạn có một tài khoản eBay và đã đặt thẻ tín dụng của bạn trong hồ sơ (You have an eBay seller account and have placed your credit card on file)
  • Bạn phải là PayPal Verified. 
  • Để mở một cửa hàng Premium hoặc  Anchor store, bạn không thể có một mức độ hiệu suất bán dưới tiêu chuẩn (seller performance level below standard)

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu này, bạn có thể mở một cửa hàng eBay bây giờ (open an eBay Store now). Bạn sẽ được hướng dẫn từng bước để đặt tên cho cửa hàng của bạn, mô tả cửa hàng của bạn, và chọn một thiết kế. Bạn có thể có cửa hàng của bạn chỉ trong vòng vài phút.Theo ebay.comMua hàng giá rẻ, bán lại kiếm lời?
Mua trên eBay - Bán lại trên eBay

 Hãy "click" vào đây:
Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

No comments:

Post a Comment