Tuesday, August 26, 2014

Mạng Lưới Liên Kết với eBay (affiliate programs)!

Tổng quan về chương trình

  • Bạn có thể kiếm tiền hoa hồng với "eBay Partner Network and affiliate programs" khi bạn chuyển lưu lượng truy cập chất lượng cao cho eBay qua trang web của bạn.
  • Sử dụng các công cụ, vật dụng của eBay, theo dõi, để chạy một chiến dịch quảng cáo của eBay từ trang web hoặc blog của bạn. 
  • Bằng cách theo dõi những gì mà khách của bạn làm trên eBay sau khi nhấp vào một trong các liên kết eBay từ trang web của bạn, bạn có thể tìm hiểu xem lưu lượng truy cập của bạn có đủ điều kiện để có hoa hồng từ eBay hay không. 
Kiếm được hoa hồng 
  • Là một chi nhánh của eBay, eBay sẽ trả tiền cho bạn dựa trên lưu lượng gửi đến eBay, với số tiền được trả cho mỗi giao dịch dựa trên một tỷ lệ phần trăm doanh thu của eBay. 
  • Giá thành được tính dựa trên tỷ lệ hoa hồng được ấn định. 
  • Tiền thưởng được trả để thu hút người mua mới đến với eBay và kích hoạt lại đối với người mua. 
  • Về cơ bản, doanh thu càng nhiều khi lưu lượng truy cập của bạn tạo ra cho eBay càng nhiều.
Gia Nhập Mạng Lưới Đối Tác của eBay 
(Joining the eBay Partner Network)
  • Miễn phí để tham gia Mạng Lưới Đối tác của eBay (It's free to join the eBay Partner Network)
  • Để trở thành một chi nhánh eBay (become an eBay affiliate) hoặc để tìm hiểu thêm về chương trình, bao gồm cả cấu trúc thanh toán, yêu cầu đối với hoa hồng, và các công cụ có sẵn, hãy truy cập trang web "Mạng lưới Đối tác" (eBay Partner Network site).
Một cách tổng quát như sau:

How eBay Partner Network works

You can earn a lot of money with the eBay Partner Network, by driving high quality traffic to eBay or one of our partners. More about how it works

No comments:

Post a Comment