Wednesday, August 13, 2014

Cách Thức Mới Để Đo Lường Hiệu Suất Bán Hàng!

Cách Thức Mới Để Đo Lường Hiệu Suất Bán Hàng
"Defect Rate"
***
 • Bắt đầu kể từ ngày 20 Tháng 8, để đánh giá hiệu suất của người bán mỗi tháng, một biện pháp mới, tỷ lệ sai sót ("defect rate"), sẽ thay thế cho bốn yêu cầu hiện nay trong việc đánh giá hiệu suất bán. Biện pháp mới này có thể ảnh hưởng đến tình trạng của bạn. 
 • Tỷ lệ sai sót chỉ đơn giản là tỷ lệ giao dịch thành công của người bán mà có một hoặc các lỗi liên quan dưới đây, là các chỉ báo hàng đầu khiến người mua sẽ rời khỏi eBay hoặc mua ít hơn: 
* Đánh giá 1, 2 hoặc 3 star cho mặt hàng như mô tả ( Detailed seller rating of 1, 2 or 3 star for item as described)
  * Đánh giá 1 star cho thời gian vận chuyển (Detailed seller rating of 1 star for shipping time)
   * Phản hồi tiêu cực hoặc trung tính (Negative or neutral feedback)
    * Hàng bị trả lại với lý do là "không giống như mô tả" (Return initiated for a reason that indicates the item was not as described)
     * eBay Money Back Guarantee (trước đây được biết đến là eBay Buyer Protection) hoặc PayPal Purchase Protection được mở ra cho một sản phẩm chưa nhận được hoặc sản phẩm không giống như mô tả (case opened for an item not received or an item not as described)
      * Giao dịch bị hủy bỏ bởi người bán (Seller-cancelled transactions).
      • Bắt đầu với việc đánh giá mới kể từ ngày 20 Tháng Tám, 2014, để đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của eBay, người bán có thể có tối đa 5% các giao dịch với một hoặc nhiều khiếm khuyết trong giai đoạn đánh giá gần đây nhất. Tối đa 2% cho Top-Rated Seller. Chỉ có giá trị ở MỸ (USA) mà thôi.
      • Tỷ lệ sai sót sẽ không ảnh hưởng đến bạn cho đến khi bạn có các giao dịch với các sai sót của ít nhất 8 người mua khác nhau (ít nhất là 5 người mua khác nhau để tác động đến Top Rated).
      • Cho đến bây giờ, người bán có thể có tối đa là 0,3% trường hợp eBay Money Back Guarantee hoặc PayPal Purchase Protection do người mua mở ra mà không giải quyết được. Điều đó có nghĩa là người mua "open case", bạn không thể giải quyết nó, người mua đã tìm đến eBay hoặc PayPal để xem xét nó, và eBay tìm thấy bạn có trách nhiệm. 
      • Cho đến bây giờ, người bán hàng nào có 400 giao dịch hoặc hơn trong 3 tháng qua sẽ được đánh giá dựa trên 3 tháng qua và người bán có ít hơn 400 giao dịch sẽ được đánh giá dựa trên 12 tháng qua. 

      Nhìn chung, tỷ lệ sai sót càng ít, hàng hóa của bạn sẽ được ưu tiên hơn trong kết quả tìm kiếm của khách hàng (In general, the lower your defect rate, the better your position in Best Match search results)
      • Bằng cách tập trung thẳng vào những gì được xem là quan trọng nhất đối với người mua, tỷ lệ sai sót trong giao dịch mới cho phép eBay xác định và khen thưởng người bán nào luôn cung cấp cho người mua dịch vụ tuyệt vời như mong đợi - và cũng để xác định và đối phó với những trường hợp nào khiến người mua phải từ bỏ eBay.
      • Người mua sẽ không thấy tỷ lệ sai sót của bạn (Buyers won't see your defect rate). Người mua sẽ tiếp tục nhìn thấy những gì họ thấy ngày nay. Nhưng nếu bạn duy trì một tỷ lệ sai sót thấp, eBay sẽ thưởng cho bạn với một vị trí tăng cường trong kết quả tìm kiếm tốt nhất (Best Match search results), vì vậy hồ sơ theo dõi của bạn cho dịch vụ tuyệt vời (track record for great service) có thể được tưởng thưởng qua kết quả tìm kiếm của người mua và gia tăng hiệu suất bán hàng của bạn.
      Theo eBay.com


      Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:      No comments:

      Post a Comment