Wednesday, June 11, 2014

Top 5 FAQs - 5 Câu Hỏi Quan Trọng!

Top 5 FAQs

***

1. Tôi nên làm gì nếu người mua của tôi "opens an eBay Money Back Guarantee case"?

Nếu một người mua opens an eBay Money Back Guarantee case hoặc PayPal Purchase Protection case, bạn nên trả lời và giải quyết các trường hợp đó thông qua Trung tâm Nghị quyết (Resolution Center). Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể giải quyết vấn đề với sự hài lòng của người mua mà không leo thang với eBay hoặc PayPal (without escalating the case to eBay or PayPal). Trong trường hợp người mua hay người bán leo thang một trường hợp (escalating the case), eBay hay PayPal sẽ xem xét các trường hợp đó. Nếu eBay hoặc PayPal giải quyết các trường hợp này có lợi cho người bán, các trường hợp này sẽ không được tính vào sai sót đối với tỷ lệ sai sót là 0,3% tối đa giành cho bạn.

2. Tôi nên làm gì nếu một người mua muốn hủy bỏ một giao dịch (cancel a transaction)? 

Luôn luôn sử dụng các quá trình hủy bỏ của eBay (eBay cancellation process) và chọn lý do chính xác cho việc hủy bỏ. Nếu người mua yêu cầu hủy bỏ / hoàn lại tiền (cancellation/refund), chọn 'buyer requested' là lý do cho việc hủy bỏ. eBay có thể giám sát việc hủy bỏ để đảm bảo bất kỳ 'buyer requested' nào nếu có, trong thực tế là theo yêu cầu của người mua. Và như vậy, bạn sẽ không bị tính 1 lỗi theo quy định của "defect rate".

3. Tôi có bị mất "Top Rated Seller status" nếu tôi không gia hạn thời gian cho việc hoàn trả hàng hóa vào các ngày lễ sắp tới (offer extended holiday returns on all my listings) trên tất cả các sản phẩm của tôi? 

Không, nhận trả hàng lại (offering returns), bao gồm cả gia hạn thêm thời gian cho kỳ nghỉ kéo dài, là tùy chọn cho eBay Top Rated Sellers. Tuy nhiên, lưu ý rằng để kiếm được con dấu Top Rated Plus seal và giảm giá 20% phí giá trị cuối cùng chỉ nhằm vào một số danh sách cụ thể (specific listing), danh sách đó phải gia hạn thêm thời gian cho việc hoàn trả (return items) cho doanh số bán hàng trong tháng Mười Một và tháng Mười Hai và một chính sách hoàn trả tối thiểu 14 ngày còn lại của năm. Nếu bạn chọn không gia hạn cho  extended holiday return policy for sales in November and December, bạn vẫn có thể giữ tình trạng "Top Rated Seller status" và "the Best Match advantage" theo yêu cầu của "low defect rate" đề ra cho bạn.

4. Làm thế nào tôi có thể đảm bảo tracking của tôi sẽ được xác nhận trên eBay? 

Để đảm bảo tracking của bạn có thể được xác nhận bởi một hãng vận chuyển, hãy chắc chắn bạn chuyển hàng với một trong các hãng được eBay hỗ trợ và tải lên tracking trong thời gian xử lý theo quy định dành cho bạn. Tracking numbers có thể được xác nhận với một máy scan tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình giao hàng. Bạn có thể theo dõi tỷ lệ phần trăm tracking hợp lệ của bạn trong bảng điều khiển người bán của bạn (seller dashboard). 
eBay hổ trợ cho các hãng vận chuyển ở Mỹ như: DHL, UPS, USPS, FedEx

5. Nếu tôi có nhiều hơn một sai sót (more than one defect) liên quan đến một giao dịch (a transaction)? 

Một giao dịch chỉ có thể đếm một lần đối với tỷ lệ sai sót của bạn, ngay cả khi nhiều sai sót có liên quan. Ví dụ, ngay cả khi một người mua xếp hạng 2 star và mở một eBay Money Back Guarantee case cho 'item not as described', giao dịch vẫn chỉ tính một lần duy nhất đối với tỷ lệ sai sót (defect ratecủa bạn. Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:


No comments:

Post a Comment