Thursday, May 8, 2014

Hỏi & Đáp về "Turbo Lister"

turbo listerHỏi & Đáp về Turbo Lister

               Turbo Lister là gì? 
Turbo Lister là một chương trình ẩn (offline program), mà bạn sẽ cài đặt vào máy tính của bạn, thông qua đó bạn có thể tạo và lưu các mặt hàng được liệt kê vào trang eBay sau một thời gian hoặc ngay lập tức. Nó có chức năng cho việc tạo và chỉnh sửa các mặt hàng với số lượng lớn, sửa đổi hoặc kết thúc danh sách hoạt động, niêm yết lại và bán các mặt hàng tương tự đồng thời có thể tải lên bất kỳ số lượng các mặt hàng cùng một lúc với các trang web eBay. Chương trình cũng hỗ trợ nhập khẩu từ các trang web eBay và từ các tập tin Excel, để tiện cho việc chuyển dữ liệu.
Làm thế nào để có được Turbo Lister? 
Chương trình Turbo Lister có thể được tải về từ trang web của eBay bất cứ lúc nào, từ "Download Now" liên kết ở đây: http://pages.ebay.com/turbo_lister/blank
Chi phí bao nhiêu để có được Turbo Lister? 

Turbo Lister miễn phí để sử dụng và tải về, tuy nhiên, là một seller bạn vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào liên quan đến niêm yết hoặc bán hàng của bạn trên trang web eBay.blank

Yêu cầu để có thể sử dụng Turbo Lister? 


Các yêu cầu để chạy Turbo Lister như sau:
  • Microsoft Windows 2000, XP, Vista
  • Pentium II and above
  • At least 250 MB free disk space, more than 500 MB recommended
  • RAM: 128 MB, more than 256 MB recommended
  • Internet Explorer v5.5 or later installed

blank
Turbo Lister sẽ chạy trên Windows 98, ME, Vista? 

Turbo Lister hiện không hỗ trợ các hệ điều hành Windows 98 hoặc Me, tuy nhiên Vista sẽ được hỗ trợ.

Tôi có thể nhận được Turbo Lister cho Macintosh? 

Hiện nay, Turbo Lister không hỗ trợ Macintosh.

Danh sách định dạng lưu trữ hàng tồn kho (Store Inventory format listings) được hỗ trợ đầy đủ trong Turbo Lister, miễn là bạn đang đăng ký một cửa hàng trên eBay (eBay Store). Nếu bạn không thấy các tùy chọn cửa hàng trong chương trình ngay lập tức, kiểm tra cập nhật Turbo Lister để có được hỗ trợ cửa hàng thêm vào Turbo Lister của bạn.

Làm thế nào để thêm một truy cập

Các tùy chọn này đều được tìm thấy trong các mô tả của Create/Edit trong Turbo Lister. Khi tạo hay chỉnh sửa một mục, nhấp vào nút "Description Builder" bên cạnh Description field, và trong cửa sổ mở ra, bạn sẽ thấy các tùy chọn truy cập gần dưới cùng của Design View hoặc HTML view (bạn có thể cần phải di chuyển xuống ) và các tùy chọn EPS bên trái.
Tôi không thể tìm thấy Best Offer option,
tùy chọn này ở đâu vậy?

The Best Offer option sẽ xuất hiện trong "Selling Format" của các trang Create/Edit item pages. Nếu tùy chọn không xuất hiện, có thể là một trong những yếu tố cần thiết để hỗ trợ Best Offer option đã không được chọn. Chọn định dạng (format) của bạn (Fixed or Store Inventory format support Best Offer) sau đó chọn thể loại (category) của bạn. Nếu category của bạn có Best Offer, tùy chọn này sẽ xuất hiện.
Bao nhiêu user profiles tôi có thể thiết lập trong Turbo Lister? 

Không có giới hạn về số lượng các hồ sơ (profilescó thể được sử dụng trong Turbo Lister. Các profiles cũng có thể cho chỉ một eBay user hoặc các eBay users khác nhau.
Làm thế nào để tạo ra một bản sao dữ liệu của tôi 

Để tạo ra một bản sao lưu dữ liệu Turbo Lister của bạn, chỉ cần mở hồ sơ của bạn và làm theo hướng dẫn sau khi nhấp vào "File> Backup Database". Hãy nhớ rằng sao lưu (backup) là duy nhất cho các profile đã chọn, vì vậy nếu bạn có multiple profiles, bạn sẽ phải tạo ra một bản sao lưu riêng biệt cho mỗi profile.
Làm thế nào để kiểm tra xem phiên bản Turbo Lister của tôi có còn hiệu lực hay không? 

Để kiểm tra các bản cập nhật có sẵn cho bản sao của Turbo Lister, chỉ cần mở chương trình và nhấp vào "Tools > Check for Program Updates".
Nếu tôi muốn chuyển dữ liệu của tôi đến một hồ sơ người dùng mới (new user profile),
tôi phải làm sao? 

Có hai phương pháp có thể được sử dụng để chuyển dữ liệu của bạn vào một new user profile. Đầu tiên, sao lưu (backup) có thể được sử dụng. Tạo ra một bản sao lưu, sau đó chuyển hồ sơ tới other profile (File> Change User) và Khôi phục sao lưu bằng cách nhấn vào "File> Restore Database". Bạn có thể được nhắc nhở để nhập mật khẩu bạn đang sử dụng tại thời điểm đó. Để thay thế, bạn có thể chuyển qua Export/Import options. Làm nổi bật (Highlight) các sản phẩm bạn muốn chuyển, sau đó nhấp vào "File> Export Selected Items" và chọn "Turbo Lister Format". Trong hồ sơ mới (new profile), hãy nhấp vào "File> Import> From File" để nhập khẩu các mặt hàng mới đó vào new profile của bạn.
Synchronizing là gì? 

Các tùy chọn đồng bộ hóa (The Synchronization option) sẽ kết nối Turbo Lister với trang eBay để làm mới dữ liệu cả trong Turbo Lister và trong danh sách của bạn trên eBay (Listing Activity of Turbo Lister and in your listings on eBay)Thay đổi mà bạn đã thực hiện trong Turbo Lister, chẳng hạn như sửa đổi, bổ sung các ghi chú hoặc ending listings sẽ được gửi đến eBay để được thực hiện ở đó. Thay đổi dữ liệu của bạn trên eBay cũng sẽ được đưa trở lại Turbo Lister cùng một lúc, chẳng hạn như dữ liệu đấu thầu mới, danh sách bán hàng mới hoặc các sửa đổi được thực hiện từ các trang web eBay.
Làm thế nào để sửa đổi danh sách trên eBay qua sử dụng Turbo Lister? 

Để chỉnh sửa danh sách đang hoạt động, đầu tiên hãy vào phần Listing Activity section of Turbo Lister, sau đó chọn Active Listings folder. Từ đó, chỉnh sửa bất kỳ hồ sơ nào bạn muốn thực hiện trên eBay. Bất cứ hồ sơ nào cũng có thể được chỉnh sửa bằng cách chọn và bấm vào "Edit" ở trên cùng của cửa sổ Turbo Lister hoặc bằng cách double clicking on the record. Sau khi chỉnh sửa hoàn tất và lưu lại, bạn sẽ thấy một "Pending Revisions" flag bên cạnh hồ sơ của bạn. Khi bạn Đồng bộ hóa dữ liệu của bạn (Synchronize your data) kỳ tới, việc sửa đổi sẽ diễn ra trên trang web eBay.
Tôi cần phải thay đổi một chi tiết trong mô tả
cho tất cả danh sách của tôi (all of my listings).
Làm thế nào tôi có thể làm điều này? 

Các tùy chọn tìm kiếm và thay thế (Search and Replace option) trong Turbo Lister cho phép bạn nhanh chóng sửa đổi dữ liệu trong tiêu đề (Title) của bạn, Description hoặc Custom Label. Để sử dụng, đầu tiên, nhấn vào nút kính lúp (magnifying glass) ở phía trên bên phải của cửa sổ Turbo Lister. Điều này sẽ mở menu tìm kiếm (search menu). Chọn "Search and Replace" và trong cửa sổ mở ra, nhập vào search cũng như các văn bản thay thế (replacement text) (nếu bạn không muốn thay thế gì, chỉ cần để trống ô Replace).
Làm thế nào để di chuyển các sản phẩm của tôi từ
vào mục hàng tồn kho (Inventory tab)

Để di chuyển các mặt hàng từ Listing Activity area đến Inventory area, nhấp chuột vào dòng chữ "Listing Activity" ở phía bên trái của màn hình Turbo Lister của bạn. Vào view, nơi các sản phẩm của bạn được định vị và đánh dấu (highlight) các sản phẩm nào mà bạn muốn di chuyển. Bạn có thể làm điều này bằng cách giữ nút Ctrl trong khi nhấp chuột vào từng sản phẩm. Tiếp theo, di chuyển con trỏ lên từ "Inventory" ở phía bên trái của màn hình của bạn. Giữ nó ở đó cho đến khi phần hàng tồn kho mở rộng (Inventory section expands). Di chuyển con trỏ lên "My Items" folder.
Những sản phẩm mà tôi RELIST thông qua Turbo Lister sẽ đủ điều kiện cho tín dụng RELIST miễn phí? 

Bất kỳ sản phẩm nào được relists thông qua Turbo Lister sẽ đủ điều kiện cho tín dụng relists miễn phí, nếu các sản phẩm đó hội đủ điều kiện. Để niêm yết lại thông qua Turbo Lister, vào Listing Activity và từ Scheduled or Active folder, chọn các sản phẩm nào muốn relist và nhấp vào nút "Relist" ở đó. Điều này sẽ thêm một bản sao của sản phẩm đó chờ đợi để được tải lên (Waiting To Upload), từ đó bạn có thể gửi các sản phẩm đó để eBay relists.
Tôi vừa thay đổi mật khẩu của tôi trên eBay, và hiện tại Turbo Lister không kết nối với eBay. Tôi phải làm gì để sửa chữa nó?


Cho Turbo Lister version 6.5 và cao hơn, nếu bạn thay đổi mật khẩu của bạn trên eBay, bạn sẽ không phải thay đổi nó trong Turbo Lister (miễn là bạn không sử dụng password protection). Nếu bạn làm việc trong Turbo Lister với mật khẩu bảo vệ (password protection), bạn sẽ phải nhập mật khẩu mới của bạn lần sau khi bạn đăng nhập trở lại.
Làm thế nào để được giúp đỡ cho Turbo Lister của tôi? 

Để được giúp đở, lựa chọn tốt nhất là sử dụng các liên kết liên lạc (use the contact link) trong chương trình riêng của Turbo Lister. Chỉ cần nhấp vào "Help > Contact Customer Support". Nếu không, email và nói chuyện trực tuyến (chat) có sẵn từ các trang web eBay. Các liên hệ email có thể được tìm thấy dưới Help pages, bấm vào nút "Help > Contact Us" và sau đó chọn "Selling and Managing your item" để tìm các tùy chọn "Tools and Subscriptions for sellers (Turbo Lister, Blackthorne, etc.) Nói chuyện trực tiếp (Live chat) có thể đạt được từ 8:00 - 6:00 MST bằng cách nhấn vào "Live help" liên kết trên trang chủ eBay, sau đó "Listing Tools Technical Support" và "Live help" từ trang Seller Tools.


Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

No comments:

Post a Comment