Tuesday, April 15, 2014

"Hỏi & Đáp" về Defect Rate (P.4)


Tỷ lệ sai sót có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất toàn cầu của tôi? (Will the defect rate also be used to calculate my global performance rating?)

Có, tỷ lệ sai sót mới cũng sẽ được sử dụng để tính toán đánh giá hiệu suất toàn cầu của bạn (đánh giá của bạn cho bán hàng bên ngoài nước Mỹ, Anh, hoặc Đức) và sẽ thay thế các yêu cầu người bán chi tiết cá nhân hiện hành. Đối với doanh số bán hàng toàn cầu, người bán cũng cần phải duy trì một tỷ lệ sai sót là 5% hoặc thấp hơn để đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu và tỷ lệ sai sót 2% hoặc thấp hơn để đáp ứng các tiêu chuẩn của Top-Rated Plus Seller. Những thay đổi này cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8. Nếu bạn bán hàng cho người mua bên ngoài nước Mỹ, Anh, hoặc Đức, bạn có thể nhận được thêm thông tin về hiệu suất toàn cầu của bạn trên Bảng điều khiển Người Bán dưới biểu tượng toàn cầu (Seller Dashboard under the global icon).

Tôi bán thông qua Chương trình vận chuyển toàn cầu ( Global Shipping Program). Những giao dịch quốc tế của tôi có được tính vào tỷ lệ lỗi của tôi hay ảnh hưởng tới Top-Rated Plus Seller? (I sell through the Global Shipping Program. Do my international transactions count toward my defect rate or my qualifications to be a Top Rated Seller?)

Chỉ có những giao dịch của bạn với người mua tại Mỹ mới được tính vào tỷ lệ đánh giá hiệu suất bán trên eBay.com. Giao dịch quốc tế với các sai sót sẽ được tính vào bãng đánh giá hiệu suất toàn cầu của bạn.

Những giao dịch thông qua chương trình Vận Chuyển Toàn Cầu (Global Shipping Program) có được tính vào đánh giá hiệu suất toàn cầu của tôi không? (Do my transactions through the Global Shipping Program count toward my global performance rating?)

Có, các giao dịch được quản lý thông qua Chương trình vận chuyển toàn cầu (Global Shipping Program) sẽ được bao gồm trong đánh giá hiệu suất toàn cầu của bạn. Là một người bán, bạn luôn luôn chịu trách nhiệm về chất lượng của mặt hàng đó giao cho người mua, bao gồm làm thế nào cũng phải đáp ứng được mong đợi của người mua dựa trên các thông tin được cung cấp trong danh sách của bạn. Bao bì sản phẩm tốt, và vận chuyển hàng của bạn vào thời gian nào cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ vấn đề trục tarc85 nào hoặc chậm trễ gây ra một khi sản phẩm rời khỏi lảnh thổ Hoa Kỳ, bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm. Xem thêm thông tin về bảo vệ cho doanh số bán hàng thông qua Chương trình vận chuyển toàn cầu (See additional information on protections for sales through the Global Shipping Program).


Các tiêu chuẩn mới sẽ được áp dụng như thế nào cho người bán xe trên eBay Motors? (How will the new standards apply to vehicle sellers in eBay Motors?) 

Đối với giao dịch mua bán xe, các sai sót sau đây sẽ được áp dụng: 

  • Xếp hạng người bán chi tiết 1, 2, và 3 để mô tả tình trạng chiếc xe 
  • Phản hồi tiêu cực hoặc trung tính 
  • Bất kỳ giao dịch nào bị hủy bỏ thông qua eBay hoặc hoàn trả qua PayPal với lý do bạn không còn có xe hoặc không muốn hoàn thành việc bán hàng. 

Nhìn chung, giảm tỷ lệ sai sót của bạn sẽ tốt hơn trong kết quả tìm kiếm của người mua (Best Match search results).

Các yêu cầu của PowerSeller có thay đổi không? (Are the PowerSeller requirements changing?)

Không, các yêu cầu đối với PowerSeller hiện nay không thay đổi. Các yêu cầu hiện tại để có một đánh giá tiêu chuẩn trên đây vẫn sẽ được đo bằng mức tối đa tỷ lệ sai sót mới 2%. Lưu ý, PowerSellers vẫn sẽ được yêu cầu phải có một đánh giá trung bình 4.60% trên tất cả bốn xếp hạng chi tiết người bán (average rating across all four detailed seller ratings).

Những yêu cầu của chương trình Vehicles Top Rated Seller có thay đổi? (Are the requirements for the Vehicles Top Rated Seller program changing?)

Không, các yêu cầu của Vehicles Top Rated Seller program không thay đổi.


Trường hợp eBay Vehicle Purchase Protection được tính vào tỷ lệ lỗi của tôi? (Do eBay Vehicle Purchase Protection cases count toward my defect rate?)

Vehicle Purchase Protection cases sẽ không tính vào tỷ lệ sai sót của bạn. Nhưng những trường hợp này sẽ được tính trong việc đánh giá bạn có đủ điều kiện là một Top Rated Seller trong vehicles categories hay không.

(Xem tiếp P.5)

Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:


http://deals.ebay.com


No comments:

Post a Comment