Saturday, April 12, 2014

"Hỏi & Đáp" về Defect Rate (P.3)Những thay đổi sẽ có ảnh hưởng như thế nào?
(What will be the impact of these changes on sellers?)

Những thay đổi này đại diện cho các tiêu chuẩn dịch vụ cao hơn trên eBay và một số người bán sẽ thấy sự thay đổi đó trong tình trạng của họ. Những người bán hàng luôn cung cấp dịch vụ tuyệt vời sẽ thấy một số lợi ích quan trọng từ tỷ lệ sai sót mới là các phương tiện đo lường hiệu suất bán:

  • Một biện pháp duy nhất với dung sai lớn hơn, do đó bạn có thể tập trung vào việc cải thiện dịch vụ tổng thể của bạn thay vì hành động của một cá nhân người mua.
  • Được người mua nhìn thấy nhiều hơn và khả năng bán hàng sẽ lớn hơn, nhờ các biện pháp nâng cao của eBay và sự hài lòng của người mua.
  • eBay sẽ giúp giữ cho doanh nghiệp của bạn ngày một phát triển hơn.
  • Xây dựng nhiều biện pháp nhằm bảo vệ tình trạng của bạn, tránh kẻ xấu lợi dụng feedback để làm áp lực bất chính.
  • Bạn cũng sẽ được hưởng lợi từ eBay, khi giúp eBay phát hiện các kinh nghiệm đã làm xói mòn niềm tin của người mua và khiến người mua phải ra đi.

Hầu hết người bán có dịch vụ cần được cải thiện sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn vào tình trạng thay đổi của họ trước khi họ bị giới hạn số lượng bán hoặc bị các hạn chế khác. Đối với người bán nào cam kết cải thiện , eBay sẽ cung cấp huấn luyện và hỗ trợ cho họ.

Tôi phải làm gì đối với các tiêu chuẩn mới?
(How will I know how I am doing toward the new standards?)

Bắt đầu từ tuần của ngày 16 tháng 4, trong bảng điều khiển người bán mới của bạn (new seller dashboard), bạn sẽ có thể xem trước làm thế nào đạt được các tiêu chuẩn mới. Khu vực nào cần chú ý dựa trên lịch sử giao dịch của bạn sẽ được gắn cờ. Thêm vào đó, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về cách thức kinh doanh của bạn, các hoạt động và các khu vực cần được cải thiện. Vào ngày 20 tháng 8, bảng điều khiển (dashboard) sẽ được cập nhật đầy đủ với các tiêu chuẩn mới.

Có phải tất cả người bán hàng có thể truy cập vào bảng điều khiển mới?
(Do all sellers have access to the new dashboard?)

Tất cả người bán có ít nhất một sản phẩm đã được bán đều có quyền truy cập vào bảng điều khiển mới. Người bán sẽ có thể thấy tỷ lệ sai sót trong giao dịch của họ trong bảng điều khiển khi họ có 5 hoặc hơn các feedback đánh giá của người mua trong bãng xếp hạng chi tiết người bán (when they have 5 or more detailed seller ratings).

Tôi sẽ được thông báo nếu tôi không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của eBay? 
(Will I be notified if I'm not meeting eBay's minimum standards?)

Bảng điều khiển người bán của bạn (seller dashboard) sẽ cung cấp một bản cập nhật hàng ngày và bạn sẽ thấy một cảnh báo rõ ràng nếu bạn có nguy cơ đánh mất Top Rated Seller status hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu. Thăm bảng điều khiển của bạn thường xuyên để bạn có đủ thời gian nếu bạn cần phải có các hành động khắc phục. eBay cũng sẽ thông báo cho bạn bằng email nếu tình trạng của bạn đã bị thay đổi.

Điều gì xảy ra nếu tôi không đáp ứng tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu của eBay khi các tiêu chuẩn mới có hiệu lực? (What happens if I'm not meeting eBay's minimum performance standards when the new standards go into effect?)

eBay thường xuyên cung cấp huấn luyện và đào tạo cho người bán để giúp họ thành công hơn. Những người bán hàng không đạt tiêu chuẩn sẽ được thông báo rõ ràng về các bước tiếp theo và phải làm gì. Hậu quả của việc này có thể bao gồm giảm kết quả tìm kiếm của người mua, giới hạn bán hàng, và trong một số trường hợp mất vĩnh viễn đặc quyền bán hàng trên eBay.

(xem tiếp P.4)
theo ebay.com


Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.comNo comments:

Post a Comment