Saturday, April 12, 2014

"Hỏi & Đáp" về Defect Rate (P.2)Tại sao eBay thay đổi tiêu chuẩn hiệu suất bán hàng? 
(Why is eBay making these updates to seller performance standards?)

Mong đợi của người tiêu dùng và điều kiện trên thị trường tiếp tục phát triển và eBay không ngừng nghiên cứu tập trung vào các yếu tố có thể ảnh hưởng đến người mua. Kết quả là, eBay sẽ tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn trên một số nguyên tắc mới. 

Tỷ lệ sai sót mới (defect rate) sẽ cho phép eBay mang thêm doanh thu cho người bán hàng khi họ cung cấp dịch vụ bán hàng tuyệt vời và đồng thời, hạn chế tối đa những trường hợp làm mất khách. Là một người bán, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về tác động của các dịch vụ của bạn đối với người mua và giúp bạn tìm cơ hội cải tiến để làm thế nào bán hàng được nhiều hơn. 


Những thay đổi đó là gì?
(What are the changes to the minimum performance standards for all eBay sellers?)


Bắt đầu ngày 20 tháng tám năm 2014, trong bãng đánh giá người bán, để đáp ứng tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu của eBay, người bán phải:
  • Bạn sẽ được dự kiến có một tỷ lệ sai sót 5% tối đa cho khách hàng tại Mỹ trong giai đoạn đánh giá gần đây nhất. Điều này sẽ thay thế cho các yêu cầu hiện tại có không quá 2% của 1s và 2s ( chi phí vận chuyển , vận chuyển và thời gian xử lý , thông tin liên lạc, và mô tả sản phẩm).
  • Tỷ lệ sai sót sẽ không được áp dụng, trừ khi bạn có các giao dịch với các sai sót từ ít nhất 8 người mua khác nhau trong giai đoạn đánh giá gần đây nhất. Điều này có nghĩa là: Nếu người mua đánh giá bạn không tốt ít hơn 8 người, bạn sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Nếu như ngày hôm nay, trong giai đoạn đánh giá gần đây nhất, bạn có thể có tối đa là 0,3% các trường hợp của eBay Money Back Guarantee và PayPal Purchase Protection không được giải quyết mà phần lỗi là của bạn. Điều đó có nghĩa là người mua opened the case, bạn không thể giải quyết nó, người mua tìm đến eBay hoặc PayPal để xem xét nó, và eBay tìm thấy bạn chịu trách nhiệm .
Người mua sẽ thấy tỷ lệ sai sót của tôi? (Will buyers see my defect rate?)

Không, người mua sẽ không thấy tỷ lệ sai sót của bạn. Người mua sẽ tiếp tục nhìn thấy những gì họ nhìn thấy ngày hôm nay. Nhưng nếu bạn duy trì một tỷ lệ sai sót thấp, eBay sẽ thưởng cho bạn một vị trí tăng cường trong kết quả tìm kiếm tốt nhất (Best Match search results), vì vậy hồ sơ cho dịch vụ tuyệt vời của bạn có thể làm tăng khả năng hiển thị và bán hàng tiềm năng (more visibility and potential sales).


Tôi sẽ có được một kết quả tìm kiếm tốt nhất của người mua nếu tôi duy trì một tỷ lệ sai sót thấp?
(Will I get a boost in Best Match search results if I maintain a low defect rate?)

Nếu bạn duy trì một tỷ lệ sai sót thấp, eBay sẽ thưởng cho bạn một vị trí tăng cường trong kết quả tìm kiếm tốt nhất của buyers, vì vậy hồ sơ bán hàng tuyệt vời của bạn có thể làm tăng khả năng hiển thị và bán hàng tiềm năng. Nhìn chung, tỷ lệ sai sót của bạn thấp hơn, sẽ tốt hơn trong kết quả tìm kiếm của người mua.

Lưu ý rằng nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng như: giá cả, số lượng hàng đã bán, % positive feedback, số lượng feedback, title Top-Rated Plus...

(Xem tiếp P.3)


Theo ebay.com

Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.com


No comments:

Post a Comment