Friday, April 11, 2014

"Hỏi & Đáp" về Defect Rate (P.1)

Tiêu Chuẩn Mới cho Seller (Seller standards update)

***

Tiêu Chuẩn Mới cho Seller sẽ thay đổi như thế nào? (What changes are coming to eBay seller standards?)

Bắt đầu với việc đánh giá vào ngày 20 tháng Tám dành cho người bán, những thay đổi sau đây sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn mới của eBay:
1. Một biện pháp mới - Tỷ Lệ Sai Sót (the transaction defect rate), sẽ được giới thiệu như là một cách để đánh giá hiệu suất bán dựa trên những gì quan trọng nhất với người mua. Tỷ lệ sai sót trong giao dịch mới sẽ thay thế tỷ lệ xếp hạng người bán (detailed seller ratings) chi tiết thấp (1s và 2s) hiện đang dựa trên: thời gian vận chuyển, chi phí vận chuyển, thông tin liên lạc và sản phẩm có như mô tả hay không. Người bán hàng sẽ cần phải duy trì một tỷ lệ sai sót là 5% hoặc thấp hơn để đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của eBay và tối đa 2% cho Top-Rated Seller. 

2. Yêu cầu đối với "Top Rated Seller status" và "Top Rated Plus" sẽ được cập nhật để phản ánh kỳ vọng của người mua trực tuyến ngày nay và tưởng thưởng cho người bán nếu cung cấp các dịch vụ thật tốt.

Cách tính tỷ lệ sai sót mới?
(How is the new defect rate calculated?)

Tỷ lệ sai sót là tỷ lệ phần trăm của các giao dịch với khách hàng bị một hoặc nhiều các lỗi sau đây, mà những điều này sẽ khiến khách hàng rời bỏ eBay hoặc mua ít hơn:

  • 1, 2 hoặc 3-star. Đánh giá cho mặt hàng như mô tả (rating for item as described)
  • 1-star đánh giá cho thời gian vận chuyển (rating for shipping time)
  • Phản hồi tiêu cực hoặc trung tính (Negative or neutral feedback)
  • Sản phẩm bị trả lại vì không như mô tả (Return initiated because the item was not as described)
  • Một trường hợp "eBay Money Back Guarantee" hoặc "PayPal Purchase Protection" được mở ra vì sản phẩm không nhận được hoặc một sản phẩm không giống như mô tả 
  • Giao dịch bị hủy bỏ bởi người bán (Seller-cancelled transaction)

Lưu ý rằng "chi phí vận chuyển" và "thông tin liên lạc" sẽ không còn được tính vào tỷ lệ sai sót của bạn như trước kia (shipping cost and communication will not be counted toward your defect rate).


Khi nào thì cách tính mới cho tỷ lệ sai sót bắt đầu?(Over what period of time is my defect rate calculated?)
Nếu người bán hàng có 400 giao dịch trở lên trong 3 tháng qua sẽ được đánh giá dựa trên các giao dịch trong 3 tháng đó. Đánh giá ngày 20 tháng 8 sẽ được dựa trên các giao dịch từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 năm 2014. 
Đối với người bán có ít hơn 400 giao dịch trong 3 tháng qua, tỷ lệ sai sót sẽ được tính toán dựa trên các giao dịch trong vòng 12 tháng qua. Đánh giá ngày 20 tháng 8 sẽ được dựa trên các giao dịch từ ngày 01 tháng 8, 2013 đến ngày 31 tháng 7 năm 2014.

(xem tiếp P.2)


Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.comNo comments:

Post a Comment