Tuesday, April 15, 2014

"Hỏi & Đáp" về Defect Rate (P.4)


Tỷ lệ sai sót có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất toàn cầu của tôi? (Will the defect rate also be used to calculate my global performance rating?)

Có, tỷ lệ sai sót mới cũng sẽ được sử dụng để tính toán đánh giá hiệu suất toàn cầu của bạn (đánh giá của bạn cho bán hàng bên ngoài nước Mỹ, Anh, hoặc Đức) và sẽ thay thế các yêu cầu người bán chi tiết cá nhân hiện hành. Đối với doanh số bán hàng toàn cầu, người bán cũng cần phải duy trì một tỷ lệ sai sót là 5% hoặc thấp hơn để đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu và tỷ lệ sai sót 2% hoặc thấp hơn để đáp ứng các tiêu chuẩn của Top-Rated Plus Seller. Những thay đổi này cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8. Nếu bạn bán hàng cho người mua bên ngoài nước Mỹ, Anh, hoặc Đức, bạn có thể nhận được thêm thông tin về hiệu suất toàn cầu của bạn trên Bảng điều khiển Người Bán dưới biểu tượng toàn cầu (Seller Dashboard under the global icon).

Tôi bán thông qua Chương trình vận chuyển toàn cầu ( Global Shipping Program). Những giao dịch quốc tế của tôi có được tính vào tỷ lệ lỗi của tôi hay ảnh hưởng tới Top-Rated Plus Seller? (I sell through the Global Shipping Program. Do my international transactions count toward my defect rate or my qualifications to be a Top Rated Seller?)

Chỉ có những giao dịch của bạn với người mua tại Mỹ mới được tính vào tỷ lệ đánh giá hiệu suất bán trên eBay.com. Giao dịch quốc tế với các sai sót sẽ được tính vào bãng đánh giá hiệu suất toàn cầu của bạn.

Những giao dịch thông qua chương trình Vận Chuyển Toàn Cầu (Global Shipping Program) có được tính vào đánh giá hiệu suất toàn cầu của tôi không? (Do my transactions through the Global Shipping Program count toward my global performance rating?)

Có, các giao dịch được quản lý thông qua Chương trình vận chuyển toàn cầu (Global Shipping Program) sẽ được bao gồm trong đánh giá hiệu suất toàn cầu của bạn. Là một người bán, bạn luôn luôn chịu trách nhiệm về chất lượng của mặt hàng đó giao cho người mua, bao gồm làm thế nào cũng phải đáp ứng được mong đợi của người mua dựa trên các thông tin được cung cấp trong danh sách của bạn. Bao bì sản phẩm tốt, và vận chuyển hàng của bạn vào thời gian nào cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ vấn đề trục tarc85 nào hoặc chậm trễ gây ra một khi sản phẩm rời khỏi lảnh thổ Hoa Kỳ, bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm. Xem thêm thông tin về bảo vệ cho doanh số bán hàng thông qua Chương trình vận chuyển toàn cầu (See additional information on protections for sales through the Global Shipping Program).


Các tiêu chuẩn mới sẽ được áp dụng như thế nào cho người bán xe trên eBay Motors? (How will the new standards apply to vehicle sellers in eBay Motors?) 

Đối với giao dịch mua bán xe, các sai sót sau đây sẽ được áp dụng: 

 • Xếp hạng người bán chi tiết 1, 2, và 3 để mô tả tình trạng chiếc xe 
 • Phản hồi tiêu cực hoặc trung tính 
 • Bất kỳ giao dịch nào bị hủy bỏ thông qua eBay hoặc hoàn trả qua PayPal với lý do bạn không còn có xe hoặc không muốn hoàn thành việc bán hàng. 

Nhìn chung, giảm tỷ lệ sai sót của bạn sẽ tốt hơn trong kết quả tìm kiếm của người mua (Best Match search results).

Các yêu cầu của PowerSeller có thay đổi không? (Are the PowerSeller requirements changing?)

Không, các yêu cầu đối với PowerSeller hiện nay không thay đổi. Các yêu cầu hiện tại để có một đánh giá tiêu chuẩn trên đây vẫn sẽ được đo bằng mức tối đa tỷ lệ sai sót mới 2%. Lưu ý, PowerSellers vẫn sẽ được yêu cầu phải có một đánh giá trung bình 4.60% trên tất cả bốn xếp hạng chi tiết người bán (average rating across all four detailed seller ratings).

Những yêu cầu của chương trình Vehicles Top Rated Seller có thay đổi? (Are the requirements for the Vehicles Top Rated Seller program changing?)

Không, các yêu cầu của Vehicles Top Rated Seller program không thay đổi.


Trường hợp eBay Vehicle Purchase Protection được tính vào tỷ lệ lỗi của tôi? (Do eBay Vehicle Purchase Protection cases count toward my defect rate?)

Vehicle Purchase Protection cases sẽ không tính vào tỷ lệ sai sót của bạn. Nhưng những trường hợp này sẽ được tính trong việc đánh giá bạn có đủ điều kiện là một Top Rated Seller trong vehicles categories hay không.

(Xem tiếp P.5)

Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:


http://deals.ebay.com


Saturday, April 12, 2014

"Hỏi & Đáp" về Defect Rate (P.3)Những thay đổi sẽ có ảnh hưởng như thế nào?
(What will be the impact of these changes on sellers?)

Những thay đổi này đại diện cho các tiêu chuẩn dịch vụ cao hơn trên eBay và một số người bán sẽ thấy sự thay đổi đó trong tình trạng của họ. Những người bán hàng luôn cung cấp dịch vụ tuyệt vời sẽ thấy một số lợi ích quan trọng từ tỷ lệ sai sót mới là các phương tiện đo lường hiệu suất bán:

 • Một biện pháp duy nhất với dung sai lớn hơn, do đó bạn có thể tập trung vào việc cải thiện dịch vụ tổng thể của bạn thay vì hành động của một cá nhân người mua.
 • Được người mua nhìn thấy nhiều hơn và khả năng bán hàng sẽ lớn hơn, nhờ các biện pháp nâng cao của eBay và sự hài lòng của người mua.
 • eBay sẽ giúp giữ cho doanh nghiệp của bạn ngày một phát triển hơn.
 • Xây dựng nhiều biện pháp nhằm bảo vệ tình trạng của bạn, tránh kẻ xấu lợi dụng feedback để làm áp lực bất chính.
 • Bạn cũng sẽ được hưởng lợi từ eBay, khi giúp eBay phát hiện các kinh nghiệm đã làm xói mòn niềm tin của người mua và khiến người mua phải ra đi.

Hầu hết người bán có dịch vụ cần được cải thiện sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn vào tình trạng thay đổi của họ trước khi họ bị giới hạn số lượng bán hoặc bị các hạn chế khác. Đối với người bán nào cam kết cải thiện , eBay sẽ cung cấp huấn luyện và hỗ trợ cho họ.

Tôi phải làm gì đối với các tiêu chuẩn mới?
(How will I know how I am doing toward the new standards?)

Bắt đầu từ tuần của ngày 16 tháng 4, trong bảng điều khiển người bán mới của bạn (new seller dashboard), bạn sẽ có thể xem trước làm thế nào đạt được các tiêu chuẩn mới. Khu vực nào cần chú ý dựa trên lịch sử giao dịch của bạn sẽ được gắn cờ. Thêm vào đó, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về cách thức kinh doanh của bạn, các hoạt động và các khu vực cần được cải thiện. Vào ngày 20 tháng 8, bảng điều khiển (dashboard) sẽ được cập nhật đầy đủ với các tiêu chuẩn mới.

Có phải tất cả người bán hàng có thể truy cập vào bảng điều khiển mới?
(Do all sellers have access to the new dashboard?)

Tất cả người bán có ít nhất một sản phẩm đã được bán đều có quyền truy cập vào bảng điều khiển mới. Người bán sẽ có thể thấy tỷ lệ sai sót trong giao dịch của họ trong bảng điều khiển khi họ có 5 hoặc hơn các feedback đánh giá của người mua trong bãng xếp hạng chi tiết người bán (when they have 5 or more detailed seller ratings).

Tôi sẽ được thông báo nếu tôi không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của eBay? 
(Will I be notified if I'm not meeting eBay's minimum standards?)

Bảng điều khiển người bán của bạn (seller dashboard) sẽ cung cấp một bản cập nhật hàng ngày và bạn sẽ thấy một cảnh báo rõ ràng nếu bạn có nguy cơ đánh mất Top Rated Seller status hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu. Thăm bảng điều khiển của bạn thường xuyên để bạn có đủ thời gian nếu bạn cần phải có các hành động khắc phục. eBay cũng sẽ thông báo cho bạn bằng email nếu tình trạng của bạn đã bị thay đổi.

Điều gì xảy ra nếu tôi không đáp ứng tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu của eBay khi các tiêu chuẩn mới có hiệu lực? (What happens if I'm not meeting eBay's minimum performance standards when the new standards go into effect?)

eBay thường xuyên cung cấp huấn luyện và đào tạo cho người bán để giúp họ thành công hơn. Những người bán hàng không đạt tiêu chuẩn sẽ được thông báo rõ ràng về các bước tiếp theo và phải làm gì. Hậu quả của việc này có thể bao gồm giảm kết quả tìm kiếm của người mua, giới hạn bán hàng, và trong một số trường hợp mất vĩnh viễn đặc quyền bán hàng trên eBay.

(xem tiếp P.4)
theo ebay.com


Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.com"Hỏi & Đáp" về Defect Rate (P.2)Tại sao eBay thay đổi tiêu chuẩn hiệu suất bán hàng? 
(Why is eBay making these updates to seller performance standards?)

Mong đợi của người tiêu dùng và điều kiện trên thị trường tiếp tục phát triển và eBay không ngừng nghiên cứu tập trung vào các yếu tố có thể ảnh hưởng đến người mua. Kết quả là, eBay sẽ tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn trên một số nguyên tắc mới. 

Tỷ lệ sai sót mới (defect rate) sẽ cho phép eBay mang thêm doanh thu cho người bán hàng khi họ cung cấp dịch vụ bán hàng tuyệt vời và đồng thời, hạn chế tối đa những trường hợp làm mất khách. Là một người bán, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về tác động của các dịch vụ của bạn đối với người mua và giúp bạn tìm cơ hội cải tiến để làm thế nào bán hàng được nhiều hơn. 


Những thay đổi đó là gì?
(What are the changes to the minimum performance standards for all eBay sellers?)


Bắt đầu ngày 20 tháng tám năm 2014, trong bãng đánh giá người bán, để đáp ứng tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu của eBay, người bán phải:
 • Bạn sẽ được dự kiến có một tỷ lệ sai sót 5% tối đa cho khách hàng tại Mỹ trong giai đoạn đánh giá gần đây nhất. Điều này sẽ thay thế cho các yêu cầu hiện tại có không quá 2% của 1s và 2s ( chi phí vận chuyển , vận chuyển và thời gian xử lý , thông tin liên lạc, và mô tả sản phẩm).
 • Tỷ lệ sai sót sẽ không được áp dụng, trừ khi bạn có các giao dịch với các sai sót từ ít nhất 8 người mua khác nhau trong giai đoạn đánh giá gần đây nhất. Điều này có nghĩa là: Nếu người mua đánh giá bạn không tốt ít hơn 8 người, bạn sẽ không bị ảnh hưởng.
 • Nếu như ngày hôm nay, trong giai đoạn đánh giá gần đây nhất, bạn có thể có tối đa là 0,3% các trường hợp của eBay Money Back Guarantee và PayPal Purchase Protection không được giải quyết mà phần lỗi là của bạn. Điều đó có nghĩa là người mua opened the case, bạn không thể giải quyết nó, người mua tìm đến eBay hoặc PayPal để xem xét nó, và eBay tìm thấy bạn chịu trách nhiệm .
Người mua sẽ thấy tỷ lệ sai sót của tôi? (Will buyers see my defect rate?)

Không, người mua sẽ không thấy tỷ lệ sai sót của bạn. Người mua sẽ tiếp tục nhìn thấy những gì họ nhìn thấy ngày hôm nay. Nhưng nếu bạn duy trì một tỷ lệ sai sót thấp, eBay sẽ thưởng cho bạn một vị trí tăng cường trong kết quả tìm kiếm tốt nhất (Best Match search results), vì vậy hồ sơ cho dịch vụ tuyệt vời của bạn có thể làm tăng khả năng hiển thị và bán hàng tiềm năng (more visibility and potential sales).


Tôi sẽ có được một kết quả tìm kiếm tốt nhất của người mua nếu tôi duy trì một tỷ lệ sai sót thấp?
(Will I get a boost in Best Match search results if I maintain a low defect rate?)

Nếu bạn duy trì một tỷ lệ sai sót thấp, eBay sẽ thưởng cho bạn một vị trí tăng cường trong kết quả tìm kiếm tốt nhất của buyers, vì vậy hồ sơ bán hàng tuyệt vời của bạn có thể làm tăng khả năng hiển thị và bán hàng tiềm năng. Nhìn chung, tỷ lệ sai sót của bạn thấp hơn, sẽ tốt hơn trong kết quả tìm kiếm của người mua.

Lưu ý rằng nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng như: giá cả, số lượng hàng đã bán, % positive feedback, số lượng feedback, title Top-Rated Plus...

(Xem tiếp P.3)


Theo ebay.com

Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.com


Friday, April 11, 2014

"Hỏi & Đáp" về Defect Rate (P.1)

Tiêu Chuẩn Mới cho Seller (Seller standards update)

***

Tiêu Chuẩn Mới cho Seller sẽ thay đổi như thế nào? (What changes are coming to eBay seller standards?)

Bắt đầu với việc đánh giá vào ngày 20 tháng Tám dành cho người bán, những thay đổi sau đây sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn mới của eBay:
1. Một biện pháp mới - Tỷ Lệ Sai Sót (the transaction defect rate), sẽ được giới thiệu như là một cách để đánh giá hiệu suất bán dựa trên những gì quan trọng nhất với người mua. Tỷ lệ sai sót trong giao dịch mới sẽ thay thế tỷ lệ xếp hạng người bán (detailed seller ratings) chi tiết thấp (1s và 2s) hiện đang dựa trên: thời gian vận chuyển, chi phí vận chuyển, thông tin liên lạc và sản phẩm có như mô tả hay không. Người bán hàng sẽ cần phải duy trì một tỷ lệ sai sót là 5% hoặc thấp hơn để đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của eBay và tối đa 2% cho Top-Rated Seller. 

2. Yêu cầu đối với "Top Rated Seller status" và "Top Rated Plus" sẽ được cập nhật để phản ánh kỳ vọng của người mua trực tuyến ngày nay và tưởng thưởng cho người bán nếu cung cấp các dịch vụ thật tốt.

Cách tính tỷ lệ sai sót mới?
(How is the new defect rate calculated?)

Tỷ lệ sai sót là tỷ lệ phần trăm của các giao dịch với khách hàng bị một hoặc nhiều các lỗi sau đây, mà những điều này sẽ khiến khách hàng rời bỏ eBay hoặc mua ít hơn:

 • 1, 2 hoặc 3-star. Đánh giá cho mặt hàng như mô tả (rating for item as described)
 • 1-star đánh giá cho thời gian vận chuyển (rating for shipping time)
 • Phản hồi tiêu cực hoặc trung tính (Negative or neutral feedback)
 • Sản phẩm bị trả lại vì không như mô tả (Return initiated because the item was not as described)
 • Một trường hợp "eBay Money Back Guarantee" hoặc "PayPal Purchase Protection" được mở ra vì sản phẩm không nhận được hoặc một sản phẩm không giống như mô tả 
 • Giao dịch bị hủy bỏ bởi người bán (Seller-cancelled transaction)

Lưu ý rằng "chi phí vận chuyển" và "thông tin liên lạc" sẽ không còn được tính vào tỷ lệ sai sót của bạn như trước kia (shipping cost and communication will not be counted toward your defect rate).


Khi nào thì cách tính mới cho tỷ lệ sai sót bắt đầu?(Over what period of time is my defect rate calculated?)
Nếu người bán hàng có 400 giao dịch trở lên trong 3 tháng qua sẽ được đánh giá dựa trên các giao dịch trong 3 tháng đó. Đánh giá ngày 20 tháng 8 sẽ được dựa trên các giao dịch từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 năm 2014. 
Đối với người bán có ít hơn 400 giao dịch trong 3 tháng qua, tỷ lệ sai sót sẽ được tính toán dựa trên các giao dịch trong vòng 12 tháng qua. Đánh giá ngày 20 tháng 8 sẽ được dựa trên các giao dịch từ ngày 01 tháng 8, 2013 đến ngày 31 tháng 7 năm 2014.

(xem tiếp P.2)


Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.com