Wednesday, March 12, 2014

Tiêu Chuẩn Mới Cho Các SELLERS! (kể từ August 20, 2014)Tiêu chuẩn mới về hiệu suất bán hàng
(New seller performance standards reward great service)

Cập nhật các tiêu chuẩn hiệu suất bán hàng của eBay (New seller performance standards) được thiết kế để tưởng thưởng cho những người bán hàng đã cung cấp dịch vụ tuyệt vời, sẽ có khả năng hiển thị hàng hóa của mình nhiều hơn và doanh số bán hàng sẽ tăng. Kèm với những thay đổi này là các biện pháp quan trọng giúp bạn duy trì và tự bảo vệ mình.
Kể từ ngày 20 Tháng 8, 2014, một biện pháp mới duy nhất, tỷ lệ sai sót (defect rate), sẽ thay thế bốn tiêu chuẩn cũ "detailed seller rating" để đánh giá hiệu suất bán. Đánh giá mới này có thể ảnh hưởng đến tình trạng của bạn.
Tỷ lệ sai sót (defect rate) là tỷ lệ giao dịch của người bán với một hoặc nhiều lỗi cụ thể (specific defects) mà người mua để lại. Một tỷ lệ sai sót tối đa 5% sẽ được yêu cầu cho tất cả người bán và tối đa 2% cho Top-Rated Sellers.
Nếu bạn duy trì một tỷ lệ sai sót thấp, hàng hóa của bạn sẽ được tăng cường hiển thị trong kết quả tìm kiếm tốt nhất của người mua (Best Match search results). Nhìn chung, giảm tỷ lệ sai sót của bạn, vị trí của bạn sẽ tốt hơn trong kết quả tìm kiếm.

Sử dụng chính sách hoàn trả của bạn như một lợi thế để cạnh tranh.
(Make your return policy a competitive advantage)

eBay tiếp tục làm cho nó dễ dàng hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết khi sử dụng chính sách hoàn trả của bạn để tăng doanh số bán hàng tiềm năng:
Cập nhật eBay hassle-free returns nổi bật cho người mua nhìn thấy trên "listing" của bạn.


Một lựa chọn holiday returns mới sẽ giúp bạn tăng doanh thu bằng cách tăng thời gian hoàn trả (return item) cho đến ngày 31 tháng 1 cho tất cả các hàng hóa bán từ ngày 01 tháng 11 cho đến ngày 31 tháng 12. Các tùy chọn mới holiday returns sẽ có sẵn cho sellers bắt đầu vào tháng Chín. Nó sẽ được yêu cầu cho các Top-Rated Sellers một cách bắt buộc.

Category and item specific updates sẽ giúp người mua có thể duyệt và tìm kiếm mặt hàng của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tìm hiểu xem danh sách của bạn (your listings) có bị ảnh hưởng hay không.
Xem thêm ở "complete overview".

Nhiều thay đổi quan trọng về NEW POLICY sẽ được trình bày trong các loạt bài kế tiếp.
Xin tiếp tục theo dõi.
Theo ebay.com


Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.com


Nhấp vào một trong những category dưới đây để mua hàng từ eBay

Click Here     Click Here    Click Here    Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here           

No comments:

Post a Comment