Tuesday, March 25, 2014

Mốc Thời Gian đối với quy định mới!Mốc Thời Gian

 • Ngày 16 tháng 4, 2014: Xem trước về quy định mới ở "seller dashboard"
 • Ngày 1 tháng 5, 2014: Chu kỳ 3 tháng đầu tiên cho "seller dashboard" mới
 • Ngày 20 tháng 8, 2014: Đánh giá theo tiêu chuẩn mới bắt đầu
 • Ngày 1 tháng 9, 2014: Hóa đơn đầu tiên của Top-Rated Plus theo tiêu chuẩn mới
 • Ngày 1/11/14 - 31/12/14: Yêu cầu đối với Top-Rated Plus seal: "extended holiday returns"
Best Practices

Thc hin các điểm dưới đây thật tt đ duy trì
mt t l sai sót thp
 • Bán các mt hàng cht lượng tt và mô t chúng mt cách chính xác đ đáp ng mong đi ca người mua (Sell good quality items and describe them accurately to meet buyer expectations)

 • Xác đnh tình trạng sản phẩm thật chính xác và s dng tt c chi tiết c th khi diễn tả sản phẩm (Specify the correct item condition and use all available item specifics when you list)
 • Ti lên rt nhiu hình nh tuyt vi (Upload lots of great pictures)
 • Cung cp thông tin liên quan trong mô t ca bn. Mô t rõ ràng và s dng hình nh đ hin th bt kỳ sai sót nào nếu có (Provide all relevant details in your description. Clearly describe and use pictures to show any flaws)
 • Chuyển hàng và ti lên "tracking numbers" trong vòng mt ngày làm vic t khi nhn được thanh toán (Ship and upload a valid tracking number within one business day of receiving payment)
 • Cung cp dch v tuyt vi cho người mua đ tránh các trường hợp buyer open cases for "eBay Money Back Guarantee" và thông tin phn hi trung lp hay tiêu cc (Provide great service to every buyer to avoid eBay Money Back Guarantee cases and neutral or negative feedback)
 • Hãy chc chn rng bn có sẳn hàng hóa trong kho đ tránh hy b giao dch. Nếu người mua yêu cu bn hy giao dch, nên làm theo yêu cầu hủy bỏ thông qua hệ thống của eBay và chn lý do chính xác cho vic hy b. (Make sure you have the item in stock to avoid the need to cancel a transaction. If the buyer asks you to cancel the transaction, make sure you do so through the eBay cancel transaction process and select the correct reason for the cancellation.)
 • Luôn luôn hành đng kp thi đ tránh s leo thang (Always act promptly to resolve any opened cases to avoid escalation)
(Visit the seller standards resource center for more resources)

Theo ebay.com

xem tiếp phần Hỏi & Đáp kỳ tới

Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.com


No comments:

Post a Comment