Friday, March 14, 2014

"Defect Rate" được tính như thế nào?


Defect Rate và ảnh hưởng đối với Top Rated Seller 
eBay có một thước đo mới để xác định xem bạn có đạt được Top Rated Seller (TRS) Status hay không, được gọi là tỷ lệ sai sót (defect rate). Một số khuyết điểm khi bán hàng của bạn nếu có, sẽ được ghi lại và eBay đã cho biết một cách rõ ràng là số điểm sai sót này sẽ là một yếu tố quan trọng trong cơ hội vào "best match search rank". Điểm khiếm khuyết của bạn càng thấp, cơ hội hàng hóa của bạn được nhìn thấy trong best match search rank càng cao.
Tỷ lệ sai sót tối đa cho Top Rated Sellers sẽ là 2% tại thời điểm đánh giá. Tỷ lệ sai sót tối đa là 5% cho tất cả các Sellers khác trên eBay.
Việc "kiểm điểm" quá trình mua bán, sẽ được sử dụng để xác định đánh giá rất khác nhau cho các sellers tùy theo số lượng hàng hóa bán ra. Nói chung, nếu bạn bán được từ 400 sản phẩm trở lên trong ba tháng qua (kể từ 20 tháng 8), bạn sẽ được đánh giá căn cứ trên 3 tháng đó, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5 - 31/7, 2014. Nếu bạn bán được ít hơn 400 mặt hàng trong 3 tháng qua, bạn sẽ được đánh giá dựa trên 12 tháng, kể từ ngày 01/ 8, 2013 - 31/7, 2014. Điều này có nghĩa là điểm số của các sellers này đã được ghi lại và sẽ được tính, cho nên điều quan trọng là ngay từ bây giờ, làm thế nào hạ thấp tỷ lệ sai sót của bạn càng thấp càng tốt.

"Defect rate" sẽ được tính là một yếu tố trong "Best Match"
bắt đầu từ ngày 20 tháng 8, 2014
***
Defect rate  căn cứ trên những yếu tố sau đây:

  • Đánh giá chi tiết bán hàng (DSR) ở mức 1, 2, hoặc 3 cho sản phẩm như đã mô tả (Detailed Seller Ratings (DSR) of 1, 2, or 3 for Item as Described).
  • Đánh giá chi tiết bán hàng (DSR) ở mức 1 cho Thời gian vận chuyển (Detailed Seller Rating (DSR) of 1 for Ship Time).
  • Phản hồi tiêu cực hoặc trung tính (Negative or neutral feedback).
  • Các trường hợp khiếu nại báo cáo với eBay hoặc PayPal cho một sản phẩm không nhận được hoặc một sản phẩm không như mô tả (Case opened in eBay or PayPal for an item not received or an item not as described)
  • Sản phẩm bị trả lại vì không giống như mô tả (Return initiated for a reason that indicated item was not as described).
  • Người bán hủy bỏ một giao dịch (Seller-cancelled transaction)
Xem tiếp loạt bài này với nhiều chi tiết vào kỳ tới

Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.com

Theo ebay.com

No comments:

Post a Comment