Thursday, March 13, 2014

"Defect rate" đối với Top-Rated Seller?


Những gì người mua kỳ vọng từ Top-Rated Seller?
  • Kể từ ngày 20 tháng 8, 2014, mức tối đa 2 % tỷ lệ sai sót (defect rate) sẽ được áp dụng cho Top-Rated Seller. Defect Rate sẽ thay thế bốn tiêu chuẩn hiện nay (four current detailed seller rating) yêu cầu người bán thực hiện, chỉ cho phép ở mức tối đa 0.50% giao dịch bị xếp hạng thấp. Thêm một yếu tố quan trọng là tỷ lệ sai sót sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng hiện tại của bạn cho đến khi bạn phạm phải sai sót với 5 người mua khác nhau (5 different buyers) - yếu tố này sẽ giúp bạn ổn định tình trạng của mình tốt hơn.
  • Hiện nay yêu cầu mức 98% positive feedback đối với Top-Rated Seller sẽ không còn được áp dụng, tuy nhiên người mua vẫn có thể thấy tỷ lệ phần trăm phản hồi tích cực của bạn (your positive feedback percentage).
  • Số valid tracking number với sự xác nhận của một công ty vận chuyển và được kiểm chứng bởi eBay - phải được tải lên trong thời gian xử lý cho phép và trên 90% cho tất cả các giao dịch ở Mỹ. Nó không tính cho các trường hợp drop-off hay pick-up
"Extended holiday returns" bắt buộc đối với
"Top Rated Plus" để được discount and seal
  • Để hội đủ điều kiện cho Top Rated Plus seal20% giãm giá trên lệ phí phải đóng cho eBay, từ ngày 01 tháng 11 đến 31 tháng 12, các listing của bạn phải bao gồm new extended holiday return option, với return item phải được gia hạn đến 31 tháng 1. Bullion, Gift Cards, Tickets, and all Business & Industrial categories được miễn yêu cầu này.
  • Fast shipping and 14-day returns vẫn được giữ nguyên: Như trước đây, same-day or one-day handling vẫn sẽ được yêu cầu cho các Top Rated Plus listings, và 14 ngày hoặc lâu hơn cho money-back return policy vẫn áp dụng khi "holiday returns option" không có hiệu lực.

Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.com

No comments:

Post a Comment