Wednesday, March 12, 2014

"Defect Rate" là gì và ảnh hưởng như thế nào với Sellers? NEW POLICY!



Cách thức mới để đo lường hiệu suất bán hàng của SELLERS
(New way to measure performance rewards sellers providing
great service)
***

  • Kể từ ngày 20 Tháng 8, 2014, một biện pháp mới, "defect rate" ("tỷ lệ sai sót"), sẽ thay thế bốn tiêu chuẩn củ (detailed seller rating) yêu cầu người bán phải đạt được trong việc đánh giá hiệu suất bán hàng. Đánh giá mới này có thể ảnh hưởng đến tình trạng hiện nay của bạn.





  • Tỷ lệ sai sót (defect rate) chỉ đơn giản là tỷ lệ giao dịch thành công của người bán có một hoặc nhiều hơn các giao dịch liên quan đến các sai sót sau đây, mà những sai sót này có thể khiến người mua sẽ rời bỏ eBay hoặc mua hàng ít hơn:
* Đánh giá của người bán cho điểm 1, 2 hoặc 3 cho mặt hàng như mô tả (item as described).
* Đánh giá người bán cho điểm 1 cho thời gian vận chuyển (shipping time).
* Phản hồi tiêu cực hoặc trung tính (Negative or neutral feedback).
* Hàng hóa bị trả lại vì không đúng như mô tả (return item because it was not as described).
* eBay Money Back Guarantee (trước đây được biết đến như eBay Buyer Protection) hoặc trường hợp PayPal Purchase Protection được mở ra cho một sản phẩm không nhận được hoặc một sản phẩm không như mô tả (case opened for an item not received or an item not as described).
* Người bán hủy bỏ một giao dịch (Seller-cancelled transaction).

  • Qui định mới áp dụng kể từ ngày 20 tháng 8, để đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của eBay, người bán chỉ có thể có tối đa 5% sai sót khi giao dịch. Tối đa là 2% cho Top-Rated Sellers. Qui định mới này chỉ áp dụng đối với các giao dịch ở Mỹ mà thôi.


  • Tỷ lệ sai sót (defect rate) này sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng của bạn cho đến khi bạn phạm phải các sai sót với ít nhất 8 người mua khác nhau (at least 8 different buyers) và ít nhất là 5 người mua khác nhau để tác động đến Top-Rated Seller (at least 5 different buyers to impact Top Rated status).
  • Kể từ hôm nay, người bán có thể có tối đa là 0.3% các trường hợp open case cho các giao dịch đối với "eBay Money Back Guarantee" hoặc "PayPal Purchase Protection". Điều đó có nghĩa là người mua open cases mà bạn không thể giải quyết nó, người mua phải tìm đến eBay hoặc PayPal để nhờ giải quyết, và eBay nhận ra bạn là người có trách nhiệm.




  • Kể từ hôm nay, người bán hàng nào có 400 giao dịch trở lên trong 3 tháng qua sẽ được đánh giá dựa trên thời gian 3 tháng qua và người bán với ít hơn 400 giao dịch sẽ được đánh giá dựa trên 12 tháng qua.
Nhìn chung, tỷ lệ sai sót của bạn càng thấp, vị trí của bạn sẽ tốt hơn trong kết quả tìm kiếm Best Match search results.

  • Bằng cách tập trung vào những gì là quan trọng nhất đối với người mua, tỷ lệ sai sót khi giao dịch mới cho phép eBay nhận ra người bán nào tốt nhất, ai luôn cung cấp cho người mua dịch vụ tuyệt vời theo mong đợi - đồng thời để xác định và đáp ứng kịp thời những gì đã làm xói mòn niềm tin và khiến người mua phải rời khỏi eBay.

  • Người mua sẽ không thấy tỷ lệ sai sót của bạn (Buyers won't see your defect rate). Người mua sẽ chỉ tiếp tục nhìn thấy những gì họ nhìn thấy ngày hôm nay. Nhưng nếu bạn duy trì một tỷ lệ sai sót thấp, eBay sẽ tưởng thưởng cho bạn một vị trí ưu tiên trong kết quả tìm kiếm tốt nhất (Best Match search results).
Xem tiếp kỳ tới.

Theo ebay.com

Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.com

No comments:

Post a Comment