Tuesday, March 25, 2014

Mốc Thời Gian đối với quy định mới!Mốc Thời Gian

 • Ngày 16 tháng 4, 2014: Xem trước về quy định mới ở "seller dashboard"
 • Ngày 1 tháng 5, 2014: Chu kỳ 3 tháng đầu tiên cho "seller dashboard" mới
 • Ngày 20 tháng 8, 2014: Đánh giá theo tiêu chuẩn mới bắt đầu
 • Ngày 1 tháng 9, 2014: Hóa đơn đầu tiên của Top-Rated Plus theo tiêu chuẩn mới
 • Ngày 1/11/14 - 31/12/14: Yêu cầu đối với Top-Rated Plus seal: "extended holiday returns"
Best Practices

Thc hin các điểm dưới đây thật tt đ duy trì
mt t l sai sót thp
 • Bán các mt hàng cht lượng tt và mô t chúng mt cách chính xác đ đáp ng mong đi ca người mua (Sell good quality items and describe them accurately to meet buyer expectations)

 • Xác đnh tình trạng sản phẩm thật chính xác và s dng tt c chi tiết c th khi diễn tả sản phẩm (Specify the correct item condition and use all available item specifics when you list)
 • Ti lên rt nhiu hình nh tuyt vi (Upload lots of great pictures)
 • Cung cp thông tin liên quan trong mô t ca bn. Mô t rõ ràng và s dng hình nh đ hin th bt kỳ sai sót nào nếu có (Provide all relevant details in your description. Clearly describe and use pictures to show any flaws)
 • Chuyển hàng và ti lên "tracking numbers" trong vòng mt ngày làm vic t khi nhn được thanh toán (Ship and upload a valid tracking number within one business day of receiving payment)
 • Cung cp dch v tuyt vi cho người mua đ tránh các trường hợp buyer open cases for "eBay Money Back Guarantee" và thông tin phn hi trung lp hay tiêu cc (Provide great service to every buyer to avoid eBay Money Back Guarantee cases and neutral or negative feedback)
 • Hãy chc chn rng bn có sẳn hàng hóa trong kho đ tránh hy b giao dch. Nếu người mua yêu cu bn hy giao dch, nên làm theo yêu cầu hủy bỏ thông qua hệ thống của eBay và chn lý do chính xác cho vic hy b. (Make sure you have the item in stock to avoid the need to cancel a transaction. If the buyer asks you to cancel the transaction, make sure you do so through the eBay cancel transaction process and select the correct reason for the cancellation.)
 • Luôn luôn hành đng kp thi đ tránh s leo thang (Always act promptly to resolve any opened cases to avoid escalation)
(Visit the seller standards resource center for more resources)

Theo ebay.com

xem tiếp phần Hỏi & Đáp kỳ tới

Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.com


Wednesday, March 19, 2014

Những việc phải làm ngay đối với qui định mới!!
Hãy hành động ngay

 • Bắt đầu từ tuần lễ ngày 16 tháng 4, kiểm tra new seller dashboard preview để xem làm thế nào bạn đạt được tỷ lệ sai sót theo qui định mới (new defect ratedựa trên hiệu suất hiện tại của bạn và những cơ hội để cải thiện. 
 • Hãy chắc chắn rằng bạn đang tải lên uploading tracking numbers và số này có thể được xác nhận bởi eBay (from a carrier whose scans can be validated by eBay). Cách dễ nhất và đáng tin cậy nhất để làm điều này là trả tiền vận chuyển và in nhãn vận chuyển của bạn trên eBay. Bạn không những được giảm giá vận chuyển mà còn được theo dõi hợp lệ và được tự động tải lên eBay. 
 • Đối với Top Rated Sellers, hãy chắc chắn cập nhật các sản phẩm lên list của bạn có thêm tùy chọn extended holiday return policy ngay khi nó có sẵn trong tháng Chín. 
 • Đăng ký ngay để có một cuộc hội thảo trực tuyến đặc biệt cho lời khuyên có giá trị mà bạn có thể sử dụng ngay bây giờ đối với các tiêu chuẩn mới. Chọn ngày nào tốt nhất cho bạn: 
                       * Thứ Năm, ngày 13 Tháng 3
 (Thursday, March 13), vào lúc 01:00 PM PDT 
                       * Thứ Tư, ngày 26 Tháng 3
(Wednesday, March 26), vào lúc 11:00 AM PDT

(nhấn vào chữ mầu tím để đăng ký buổi hội thảo)

xem tiếp kỳ tới
theo ebay.com


Tiêu Chuẩn Mới "Defect Rate" Qui định như Thế Nào?
Tìm hiểu và điều chỉnh kịp thời theo qui định mới:
"new seller dashboard"

Trong bảng điều khiển mới của bạn new seller dashboard, bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc hơn và những lời khuyên bạn cần đặc biệt lưu ý. Bắt đầu từ tuần lễ của ngày 16 tháng 4 tới đây, bạn sẽ có thể nhìn thấy tình trạng hoạt động dự kiến ​​trong thời gian tới của bạn theo các tiêu chuẩn mới và làm thế nào để bạn có thể vươn lên và đạt được yêu cầu của từng chỉ tiêu đưa ra.

Tiêu chuẩn tổng quát theo quy định mới
(đối với US sellers only)

Xem tiếp kỳ tới (theo ebay.com)

Saturday, March 15, 2014

"Defect rate" sẽ tốt hơn với sellers?Biện pháp mới sẽ bảo vệ cho bạn hữu hiệu hơn

(New safeguards for your status and rewards)

Tỷ lệ sai sót (defect rate) có nhiều biện pháp hơn và sẵn sàng để bảo vệ cho người bán hàng, giúp ổn định tình trạng và phần thưởng của họ: 
 • Bảo vệ mạnh mẽ hơn cho người bán để chống lại những hành động của chỉ một hoặc hai người mua. Tỷ lệ sai sót sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng của bạn cho đến khi bạn có sai sót trong giao dịch đối với ít nhất của 8 người mua khác nhau (và ít nhất là của 5 người mua khác nhau để có thể tác động đến Top-Rated status của bạn) khi được đánh giá.
 • Một biện pháp được áp dụng thay vì bốn. Một biện pháp, tỷ lệ sai sót (defect rate), sẽ thay thế bốn chi tiết đánh giá người bán hiện tại chỉ cho phép 2% xếp hạng thấp cho tất cả người bán và chỉ là 0.5% cho Top Rated Sellers. Có nghĩa là dễ dàng hơn cho bạn để có thể theo dõi tình trạng của mình và bạn sẽ có một biên độ rộng lớn hơn để giảm nguy cơ sẽ bị ảnh hưởng bởi chỉ một sự kiện duy nhất.
 • Chi phí vận chuyển và thông tin liên lạc chi tiết xếp hạng người bán sẽ không còn được tính (Shipping cost and communication detailed seller ratings will no longer count) vào đánh giá hiệu suất của bạn. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi bị đánh giá thấp bởi chi phí vận chuyển mặc dù chi phí vận chuyển đã được hiển thị cho người mua thấy trước khi họ mua một món hàng.
 • Mỗi giao dịch chỉ được tính một lần (Each transaction is counted only once) đối với tỷ lệ sai sót của bạn, bất kể số lỗi liên kết với nó. Ví dụ, nếu một người mua cho bạn một đánh giá "3 star" cho mặt hàng như mô tả và xếp hạng "1 star" cho thời gian vận chuyển cho cùng một sản phẩm, giao dịch vẫn chỉ tính một lần đối với tỷ lệ sai sót của bạn. Điều này giúp bạn mất ít thời gian hơn và sẽ cho phép bạn tập trung vào tinh chỉnh dịch vụ tổng thể của bạn thay vì chú ý vào hành động mua hàng cúa một cá nhân.
 • Trường hợp open case của buyer được xử phần thắng thuộc về bạn sẽ không được tính (Cases found in your favor don't count). Bất kỳ trường hợp nào chuyển đến eBay hoặc PayPal để xem xét và được tìm thấy có lợi cho bạn, hoặc tìm thấy là không phải do lỗi của người mua hoặc người bán, sẽ không được tính đối với đánh giá hiệu suất của bạn. Nó sẽ không được tính là một khiếm khuyết và nó sẽ không được tính vào tỷ lệ phần trăm của các trường hợp open case mà không được giải quyết.

Các chi tiết quan trọng khác cần lưu ý
(Keeping other important safeguards for your reputation)
Các biện pháp bảo vệ người bán mà bạn có ngày hôm nay sẽ tiếp tục được áp dụng:
 • Người mua không thể mở một trường hợp "open an eBay Money Back Guarantee case" cho một mặt hàng không nhận được ít nhất một ngày, sau ngày ước tính hàng phải đến tay người mua được dự đoán của eBay.
 • Người bán hàng với hơn 400 giao dịch trong vòng 12 tháng qua sẽ tiếp tục được bảo vệ trong trường hợp 80% trở lên trường hợp của họ đang leo thang mà không giải quyết từ chỉ một hoặc hai người mua. Trong những tình huống này, chỉ có một trường hợp được tính từ một người mua.
 • Tự động xếp hạng 5 sao (5-star ratings) sẽ tiếp tục được áp dụng và được hiển thị trong hồ sơ thông tin phản hồi của bạn trong các tình huống mà eBay có bằng chứng về dịch vụ tuyệt vời của bạn.
 • Bạn sẽ được bảo vệ thêm nếu có Fast 'N Free trong listing.
 • Bạn có thể yêu cầu thông tin phản hồi được loại bỏ theo chính sách phản hồi của eBay (Feedback Removal policy).
 • Top Rated Sellers sẽ tiếp tục có một thời gian ân hạn (grace period) để giữ lại trạng thái có lợi của họ khi họ có mức bán hàng dưới mức yêu cầu, miễn là họ đáp ứng được các yêu cầu khác.
Xem tiếp kỳ tới
Theo ebay.com

Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.com

Friday, March 14, 2014

"Defect Rate" được tính như thế nào?


Defect Rate và ảnh hưởng đối với Top Rated Seller 
eBay có một thước đo mới để xác định xem bạn có đạt được Top Rated Seller (TRS) Status hay không, được gọi là tỷ lệ sai sót (defect rate). Một số khuyết điểm khi bán hàng của bạn nếu có, sẽ được ghi lại và eBay đã cho biết một cách rõ ràng là số điểm sai sót này sẽ là một yếu tố quan trọng trong cơ hội vào "best match search rank". Điểm khiếm khuyết của bạn càng thấp, cơ hội hàng hóa của bạn được nhìn thấy trong best match search rank càng cao.
Tỷ lệ sai sót tối đa cho Top Rated Sellers sẽ là 2% tại thời điểm đánh giá. Tỷ lệ sai sót tối đa là 5% cho tất cả các Sellers khác trên eBay.
Việc "kiểm điểm" quá trình mua bán, sẽ được sử dụng để xác định đánh giá rất khác nhau cho các sellers tùy theo số lượng hàng hóa bán ra. Nói chung, nếu bạn bán được từ 400 sản phẩm trở lên trong ba tháng qua (kể từ 20 tháng 8), bạn sẽ được đánh giá căn cứ trên 3 tháng đó, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5 - 31/7, 2014. Nếu bạn bán được ít hơn 400 mặt hàng trong 3 tháng qua, bạn sẽ được đánh giá dựa trên 12 tháng, kể từ ngày 01/ 8, 2013 - 31/7, 2014. Điều này có nghĩa là điểm số của các sellers này đã được ghi lại và sẽ được tính, cho nên điều quan trọng là ngay từ bây giờ, làm thế nào hạ thấp tỷ lệ sai sót của bạn càng thấp càng tốt.

"Defect rate" sẽ được tính là một yếu tố trong "Best Match"
bắt đầu từ ngày 20 tháng 8, 2014
***
Defect rate  căn cứ trên những yếu tố sau đây:

 • Đánh giá chi tiết bán hàng (DSR) ở mức 1, 2, hoặc 3 cho sản phẩm như đã mô tả (Detailed Seller Ratings (DSR) of 1, 2, or 3 for Item as Described).
 • Đánh giá chi tiết bán hàng (DSR) ở mức 1 cho Thời gian vận chuyển (Detailed Seller Rating (DSR) of 1 for Ship Time).
 • Phản hồi tiêu cực hoặc trung tính (Negative or neutral feedback).
 • Các trường hợp khiếu nại báo cáo với eBay hoặc PayPal cho một sản phẩm không nhận được hoặc một sản phẩm không như mô tả (Case opened in eBay or PayPal for an item not received or an item not as described)
 • Sản phẩm bị trả lại vì không giống như mô tả (Return initiated for a reason that indicated item was not as described).
 • Người bán hủy bỏ một giao dịch (Seller-cancelled transaction)
Xem tiếp loạt bài này với nhiều chi tiết vào kỳ tới

Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.com

Theo ebay.com

Thursday, March 13, 2014

"Defect rate" đối với Top-Rated Seller?


Những gì người mua kỳ vọng từ Top-Rated Seller?
 • Kể từ ngày 20 tháng 8, 2014, mức tối đa 2 % tỷ lệ sai sót (defect rate) sẽ được áp dụng cho Top-Rated Seller. Defect Rate sẽ thay thế bốn tiêu chuẩn hiện nay (four current detailed seller rating) yêu cầu người bán thực hiện, chỉ cho phép ở mức tối đa 0.50% giao dịch bị xếp hạng thấp. Thêm một yếu tố quan trọng là tỷ lệ sai sót sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng hiện tại của bạn cho đến khi bạn phạm phải sai sót với 5 người mua khác nhau (5 different buyers) - yếu tố này sẽ giúp bạn ổn định tình trạng của mình tốt hơn.
 • Hiện nay yêu cầu mức 98% positive feedback đối với Top-Rated Seller sẽ không còn được áp dụng, tuy nhiên người mua vẫn có thể thấy tỷ lệ phần trăm phản hồi tích cực của bạn (your positive feedback percentage).
 • Số valid tracking number với sự xác nhận của một công ty vận chuyển và được kiểm chứng bởi eBay - phải được tải lên trong thời gian xử lý cho phép và trên 90% cho tất cả các giao dịch ở Mỹ. Nó không tính cho các trường hợp drop-off hay pick-up
"Extended holiday returns" bắt buộc đối với
"Top Rated Plus" để được discount and seal
 • Để hội đủ điều kiện cho Top Rated Plus seal20% giãm giá trên lệ phí phải đóng cho eBay, từ ngày 01 tháng 11 đến 31 tháng 12, các listing của bạn phải bao gồm new extended holiday return option, với return item phải được gia hạn đến 31 tháng 1. Bullion, Gift Cards, Tickets, and all Business & Industrial categories được miễn yêu cầu này.
 • Fast shipping and 14-day returns vẫn được giữ nguyên: Như trước đây, same-day or one-day handling vẫn sẽ được yêu cầu cho các Top Rated Plus listings, và 14 ngày hoặc lâu hơn cho money-back return policy vẫn áp dụng khi "holiday returns option" không có hiệu lực.

Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.com

Wednesday, March 12, 2014

"Defect Rate" là gì và ảnh hưởng như thế nào với Sellers? NEW POLICY!Cách thức mới để đo lường hiệu suất bán hàng của SELLERS
(New way to measure performance rewards sellers providing
great service)
***

 • Kể từ ngày 20 Tháng 8, 2014, một biện pháp mới, "defect rate" ("tỷ lệ sai sót"), sẽ thay thế bốn tiêu chuẩn củ (detailed seller rating) yêu cầu người bán phải đạt được trong việc đánh giá hiệu suất bán hàng. Đánh giá mới này có thể ảnh hưởng đến tình trạng hiện nay của bạn.

 • Tỷ lệ sai sót (defect rate) chỉ đơn giản là tỷ lệ giao dịch thành công của người bán có một hoặc nhiều hơn các giao dịch liên quan đến các sai sót sau đây, mà những sai sót này có thể khiến người mua sẽ rời bỏ eBay hoặc mua hàng ít hơn:
* Đánh giá của người bán cho điểm 1, 2 hoặc 3 cho mặt hàng như mô tả (item as described).
* Đánh giá người bán cho điểm 1 cho thời gian vận chuyển (shipping time).
* Phản hồi tiêu cực hoặc trung tính (Negative or neutral feedback).
* Hàng hóa bị trả lại vì không đúng như mô tả (return item because it was not as described).
* eBay Money Back Guarantee (trước đây được biết đến như eBay Buyer Protection) hoặc trường hợp PayPal Purchase Protection được mở ra cho một sản phẩm không nhận được hoặc một sản phẩm không như mô tả (case opened for an item not received or an item not as described).
* Người bán hủy bỏ một giao dịch (Seller-cancelled transaction).

 • Qui định mới áp dụng kể từ ngày 20 tháng 8, để đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của eBay, người bán chỉ có thể có tối đa 5% sai sót khi giao dịch. Tối đa là 2% cho Top-Rated Sellers. Qui định mới này chỉ áp dụng đối với các giao dịch ở Mỹ mà thôi.


 • Tỷ lệ sai sót (defect rate) này sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng của bạn cho đến khi bạn phạm phải các sai sót với ít nhất 8 người mua khác nhau (at least 8 different buyers) và ít nhất là 5 người mua khác nhau để tác động đến Top-Rated Seller (at least 5 different buyers to impact Top Rated status).
 • Kể từ hôm nay, người bán có thể có tối đa là 0.3% các trường hợp open case cho các giao dịch đối với "eBay Money Back Guarantee" hoặc "PayPal Purchase Protection". Điều đó có nghĩa là người mua open cases mà bạn không thể giải quyết nó, người mua phải tìm đến eBay hoặc PayPal để nhờ giải quyết, và eBay nhận ra bạn là người có trách nhiệm.
 • Kể từ hôm nay, người bán hàng nào có 400 giao dịch trở lên trong 3 tháng qua sẽ được đánh giá dựa trên thời gian 3 tháng qua và người bán với ít hơn 400 giao dịch sẽ được đánh giá dựa trên 12 tháng qua.
Nhìn chung, tỷ lệ sai sót của bạn càng thấp, vị trí của bạn sẽ tốt hơn trong kết quả tìm kiếm Best Match search results.

 • Bằng cách tập trung vào những gì là quan trọng nhất đối với người mua, tỷ lệ sai sót khi giao dịch mới cho phép eBay nhận ra người bán nào tốt nhất, ai luôn cung cấp cho người mua dịch vụ tuyệt vời theo mong đợi - đồng thời để xác định và đáp ứng kịp thời những gì đã làm xói mòn niềm tin và khiến người mua phải rời khỏi eBay.

 • Người mua sẽ không thấy tỷ lệ sai sót của bạn (Buyers won't see your defect rate). Người mua sẽ chỉ tiếp tục nhìn thấy những gì họ nhìn thấy ngày hôm nay. Nhưng nếu bạn duy trì một tỷ lệ sai sót thấp, eBay sẽ tưởng thưởng cho bạn một vị trí ưu tiên trong kết quả tìm kiếm tốt nhất (Best Match search results).
Xem tiếp kỳ tới.

Theo ebay.com

Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.com

Tiêu Chuẩn Mới Cho Các SELLERS! (kể từ August 20, 2014)Tiêu chuẩn mới về hiệu suất bán hàng
(New seller performance standards reward great service)

Cập nhật các tiêu chuẩn hiệu suất bán hàng của eBay (New seller performance standards) được thiết kế để tưởng thưởng cho những người bán hàng đã cung cấp dịch vụ tuyệt vời, sẽ có khả năng hiển thị hàng hóa của mình nhiều hơn và doanh số bán hàng sẽ tăng. Kèm với những thay đổi này là các biện pháp quan trọng giúp bạn duy trì và tự bảo vệ mình.
Kể từ ngày 20 Tháng 8, 2014, một biện pháp mới duy nhất, tỷ lệ sai sót (defect rate), sẽ thay thế bốn tiêu chuẩn cũ "detailed seller rating" để đánh giá hiệu suất bán. Đánh giá mới này có thể ảnh hưởng đến tình trạng của bạn.
Tỷ lệ sai sót (defect rate) là tỷ lệ giao dịch của người bán với một hoặc nhiều lỗi cụ thể (specific defects) mà người mua để lại. Một tỷ lệ sai sót tối đa 5% sẽ được yêu cầu cho tất cả người bán và tối đa 2% cho Top-Rated Sellers.
Nếu bạn duy trì một tỷ lệ sai sót thấp, hàng hóa của bạn sẽ được tăng cường hiển thị trong kết quả tìm kiếm tốt nhất của người mua (Best Match search results). Nhìn chung, giảm tỷ lệ sai sót của bạn, vị trí của bạn sẽ tốt hơn trong kết quả tìm kiếm.

Sử dụng chính sách hoàn trả của bạn như một lợi thế để cạnh tranh.
(Make your return policy a competitive advantage)

eBay tiếp tục làm cho nó dễ dàng hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết khi sử dụng chính sách hoàn trả của bạn để tăng doanh số bán hàng tiềm năng:
Cập nhật eBay hassle-free returns nổi bật cho người mua nhìn thấy trên "listing" của bạn.


Một lựa chọn holiday returns mới sẽ giúp bạn tăng doanh thu bằng cách tăng thời gian hoàn trả (return item) cho đến ngày 31 tháng 1 cho tất cả các hàng hóa bán từ ngày 01 tháng 11 cho đến ngày 31 tháng 12. Các tùy chọn mới holiday returns sẽ có sẵn cho sellers bắt đầu vào tháng Chín. Nó sẽ được yêu cầu cho các Top-Rated Sellers một cách bắt buộc.

Category and item specific updates sẽ giúp người mua có thể duyệt và tìm kiếm mặt hàng của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tìm hiểu xem danh sách của bạn (your listings) có bị ảnh hưởng hay không.
Xem thêm ở "complete overview".

Nhiều thay đổi quan trọng về NEW POLICY sẽ được trình bày trong các loạt bài kế tiếp.
Xin tiếp tục theo dõi.
Theo ebay.com


Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.com


Nhấp vào một trong những category dưới đây để mua hàng từ eBay

Click Here     Click Here    Click Here    Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here