Tuesday, February 4, 2014

Nếu sản phẩm cùng giá trên eBay, seller nào sẽ bán được nhiều hơn?
Nếu sản phẩm cùng giá, seller nào sẽ bán được nhiều hơn?


Một seller sẽ bán được nhiều hơn seller khác nếu:

* Feedback của seller này nhiều hơn và % positive nhiều hơn
* Số lượng bán được nhiều hơn, quantity nhiều hơn (sản phẩm được bán với số lượng lớn sẽ được thấy trước nếu buyers search item)
* Free shipping sẽ bán được dễ hơn
* Điều kiện để return item dễ dàng và thời hạn up to 30 days thay vì chỉ có 7 ngày.
* Nếu bạn là Top-Rated seller
* Shipping fast and within 1 day
* Auction style sẽ dễ bán hơn là Fixed price style, buyers dễ thấy auction hơn. Do đó, nhiều sellers listing some items với auctions style có starting price very low (để dẫn dụ buyers vào store của họ).
Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để đảm bảo danh sách của bạn được tìm thấy bởi các công cụ tìm kiếm bao gồm eBay, Google và Yahoo, là bao gồm định danh duy nhất (include unique identifiers(UPC \ EAN \ ISBN) trong danh sách của bạn. Nó cũng là một ý tưởng tốt để bao gồm tên sản phẩm thương hiệu và Phần số của nhà sản xuất (MPN) tại khoản Chi tiết cụ thể (Item Specifics) nếu có.

Nên nhớ, tiền fee là khoãng 15% cho eBay và PayPal.
Đừng bị lỗ nhé.


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày


No comments:

Post a Comment