Sunday, February 2, 2014

Bạn Có Biết...? (eBay Top Tips)* Bạn có thể nhận được "Best Offer" từ người mua khi bạn liệt kê sản phẩm của bạn trong hầu hết các Hạng Mục với định dạng Giá cố định (Fixed Price format).
(You can receive Best Offers from buyers when you list in most categories using the Fixed Price format).* Bạn có thể xem và chỉnh sửa những sản phẩm đang hoạt động và dự kiến ​​của bạn trong "Listing Activity". "Listing Activity" ở bên trái giữa "Waiting to Upload" and "Activity Log"
(You can view & edit your active and scheduled listings within the Listing Activity view. Listing Activity is in the left navigator bar between Waiting to Upload and Activity Log).

* Bạn có thể bán các mặt hàng tương tự hoặc niêm yết trở lại trực tiếp trong "Turbo Lister". Tìm kiếm tùy chọn này trong "Listing Activity".
(You can sell similar or relist items directly in Turbo Lister. Look for the buttons in the Listing Activity views).* Bạn có thể đồng bộ hóa với eBay với một cú nhấp chuột. Chỉ cần nhấp vào nút "Synchronize" trong thanh công cụ cửa sổ chính.
(You can synchronize with eBay with one click. Simply click on the Synchronize button in the main window toolbar).

* eBay yêu cầu tất cả sản phẩm rao bán phải bao gồm dịch vụ vận chuyển và chi phí. Bạn có thể sử dụng "calculated shipping" để có chi phí tính toán tự động dựa trên vị trí của người mua.
(eBay requires that all listings include a shipping service and cost. You can use calculated shipping to have the cost calculated automatically based on the buyer's location).

* Bây giờ bạn có thể tìm kiếm và thay thế nội dung trong danh sách. Từ trình đơn thả xuống ở phía trước của hộp tìm kiếm (search box), chọn "Search and Replace".
(You can now search and replace text within listings. From the drop down in front of the search box, select Search and Replace).

* Bạn có thể thu hút người mua bằng cách cung cấp miễn phí vận chuyển. Để xác định miễn phí vận chuyển, chọn một dịch vụ vận chuyển và chọn hộp kiểm tra miễn phí vận chuyển (Free Shipping check box).
(You can attract more buyers by offering free shipping. To specify free shipping, select a shipping service and select the Free Shipping check box).* Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, bạn có thể liệt kê nhiều phiên bản của cùng một sản phẩm trong một danh sách. Ví dụ, bạn có thể bao gồm tất cả các màu sắc và kích cỡ của một chiếc áo thun trong một danh sách cố định Giá (Fixed Price listing).
(To save time and money, you can list multiple versions of the same product in one listing. For example, you can include all the colors and sizes of a T-shirt in one Fixed Price listing).

* Bạn có thể "watermark" (giữ bản quyền) hình ảnh của bạn khi bạn tải chúng lên eBay (hình ảnh hiện có lưu trữ trên eBay sẽ không được thay đổi). Để truy cập vào các tùy chọn watermark, sử dụng menu Tools, chọn Options, kích vào Open Advanced Options và chọn eBay Dịch vụ Ảnh (Picture Services).
(You can watermark your eBay hosted pictures as you upload them to eBay (existing pictures hosted on eBay will not be altered). To access the watermark options, use the Tools menu, select Options, click open Advanced Options and select eBay Picture Services).

* Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để đảm bảo danh sách của bạn được tìm thấy bởi các công cụ tìm kiếm bao gồm eBay, Google và Yahoo, là bao gồm định danh duy nhất (include unique identifiers(UPC \ EAN \ ISBN) trong danh sách của bạn. Nó cũng là một ý tưởng tốt để bao gồm tên sản phẩm thương hiệu và Phần số của nhà sản xuất (MPN) tại khoản Chi tiết cụ thể (Item Specifics) nếu có.
(One of the most important things you can do to make sure your listing is found by search engines including eBay, Google and Yahoo, is to include unique identifiers(UPC\EAN\ISBN) in your listings. It's also a good idea to include the item brand name and Manufacturer's Part Number (MPN) in Item Specifics whenever they're available).

* Người mua thường hài lòng với danh sách có chi phí vận chuyển hợp lý. Sử dụng vận chuyển tính toán tự động (calculated shipping) để có tính toán chi phí vận chuyển tự động cho người mua của bạn.
(Buyers are more likely to be satisfied with listings that have reasonable shipping costs. Use calculated shipping to have shipping costs automatically calculated for your buyer).

* Nếu phải mất một thời gian dài để tải lên danh sách của bạn đến các trang web eBay, bạn có thể tạm thời vô hiệu hóa phần mềm chống virus (antivirus software) của bạn. Sau khi upload xong, hãy chắc chắn kích hoạt các phần mềm trở lại.
(If it takes a long time to upload your listings to the eBay site, you may want to temporarily disable your antivirus software. After the upload is complete, make sure to enable the software again).

* Với cố định Giá, bạn có thể liệt kê số lượng nhiều của một sản phẩm trong một danh sách. Việc mua bán sẽ hiệu quả hơn khi danh sách của bạn được "list" lên với số lượng nhiều, có cơ hội xuất hiện nhiều hơn trong kết quả tìm kiếm.
(With Fixed Price, you can list multiple quantities of an item in one listing. The more purchases made from your listing with multiple quantities, the higher it may appear in search results).

* Nếu bạn đang bán một mặt hàng duy nhất, một đấu giá trực tuyến (Online Auction) có thể giúp cho danh sách của bạn hiển thị nhiều hơn so với cố định Giá (Fixed Price).
(If you are selling a single item, an Online Auction may give your listing more visibility to buyers than Fixed Price).

* Bạn có thể chỉnh sửa danh sách đang hoạt động hoặc danh sách dự kiến ​​trong "Edit Mode". Nút "Edit Mode" có thể được nhìn thấy ở dưới cùng của màn hình.
(You can modify active or scheduled listings in the grid within edit mode. The Edit Mode button can be seen at the bottom of the screen).

* Bạn có thể dễ dàng thay đổi định dạng của một danh sách bằng cách sử dụng nút Change Format.
(You can easily change the format of a listing by using the Change Format button).

* Bạn có thể thêm chi tiết các hạng mục của bạn bằng cách làm nổi bật các mục, chọn "Add Product Details" từ menu "Edit".
(You can add Product Details to your items by highlighting the items, add selecting Add Product Details from the Edit menu).

* Các mặt hàng được liệt kê chi tiết cụ thể (item specifics) thường bán được cao hơn 15% so với các mặt hàng không có chi tiết cụ thể.
(Items listed with item specifics sell for 15% more, on average, than items without specifics).

* Hình ảnh là cách phổ biến nhất và hiệu quả nhất để danh sách của bạn được nhận thấy.
(Gallery is the most popular and effective way to get your listings noticed).

* Bây giờ bạn có thể lưu lại và khôi phục lại các sản phẩm của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng bản lưu để di chuyển các sản phẩm từ tài khoản này đến các tài khoản người dùng khác (from one user to another).
(You can now backup and restore your items. You can also use back up and restore to move items from one user to another).

Bạn có thể chọn các cơ sở dữ liệu người dùng gọn nhẹ để giữ Turbo Lister chạy trơn tru. Từ menu Tools, chọn cơ sở dữ liệu nhỏ gọn (Compact Database).
(You can compact the user database to keep Turbo Lister running smoothly. From the Tools menu, click Compact Database).

* Bạn có thể chọn thời gian bắt đầu cho danh sách của bạn trong "Waiting To Upload" bằng cách nhấn vào nút Schedule.
(You can schedule starting times for your listings in Waiting To Upload by clicking the Schedule button).

Tùy chọn "customized" của bạn được lưu lại tự động. Để thay đổi lựa chọn của bạn, nhấp vào "Edit Item", và sau đó nhấp vào Tùy chỉnh (Customize).
(Your customized options are saved automatically. To change your options, click Edit Item, and then click Customize).

* Bạn có thể theo dõi và quản lý các sản phẩm của bạn, thiết lập email mẫu, và in hóa đơn bán hàng với "Selling Manager and Selling Manager Pro". Hãy vào  Selling Manager Products để biết thêm thông tin.
(You can track and manage your sales, set up email templates, and print invoices with Selling Manager and Selling Manager Pro. Go to Selling Manager Products for more information).

Bạn có thể sử dụng thư mục (folders) để giúp tổ chức thông tin của bạn ngăn nắp hơn.
(You can use folders to help organize your information).

Bạn có thể tạo nhiều "users ID" để giúp bạn quản lý các sản phẩm của mình tốt hơn.
(You can create multiple users ID to help you manage your items better).

* Bạn có thể sử dụng "Activity Log" để giữ hồ sơ khi bạn lên hàng.
(You can use the Activity Log to keep records of what and when you have uploaded listings).

* Bạn có thể xem lệ phí eBay trước khi bạn tải lên danh sách bằng cách đặt con trỏ lên cột phí (Fees column)
(You can see what your eBay fees are before you upload listings by placing your cursor over the Fees column. A tool tip appears with the amounts).

Bạn có thể lên lịch thời gian để bắt đầu danh sách của bạn trong "Waiting To Upload" bằng cách nhấn vào nút Schedule.
(You can schedule the start times of your listings in Waiting To Upload by clicking the Schedule button).

Bạn có thể chèn hình ảnh trong mô tả sản phẩm của bạn mà không cần sử dụng mã số của HTML.
(You can insert images in your item descriptions without using any HTML code).

Theo eBay.com

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

No comments:

Post a Comment