Thursday, February 6, 2014

Ai Sẽ Nhận mẫu Khai Thuế 1099-K Để Khai Thuế với IRS?
Tất cả các người bán hàng sẽ nhận được một mẫu 1099-K? 
Không phải tất cả. Chỉ có những ai có số tiền bán hàng vượt quá ngưỡng IRS sẽ nhận được một mẫu 1099-K. Người bán hàng vượt quá ngưỡng IRS khi họ nhận được hơn 20.000 USD trong tổng khối lượng thanh toán cho việc bán hàng hoá, hoặc dịch vụ và nhận được hơn 200 lượt thanh toán riêng lẻ cho hàng hoá hoặc dịch vụ trong cùng một năm dương lịch.

Cách tính $ 20,000 như thế nào? Nó sẽ được tính toán dựa trên thu nhập ròng hoặc thu nhập trên tổng số? 
Theo yêu cầu của IRC 6050W, $20,000 sẽ được tính toán bằng cách nhìn vào khối lượng thanh toán tổng số của một người bán trên hàng hoá, dịch vụ. Tổng số tiền có nghĩa là bất kỳ điều chỉnh cho các khoản tín dụng, khoản tương đương tiền, giảm giá, lệ phí, số tiền được hoàn lại hoặc bất kỳ các khoản khác sẽ không ngoại lệ.
Ngoài ra, số lượng báo cáo sẽ bao gồm bất kỳ giá trị vận chuyển và xử lý, thuế doanh thu hoặc các khoản phí khác được bao gồm trong các khoản thanh toán mà người bạn nhận được. PayPal nhận ra rằng số tiền này có thể có hoặc có thể không được tính vào thu nhập chịu thuế của bạn, nhưng PayPal được yêu cầu phải báo cáo. Bạn nên làm việc với cố vấn thuế để xác định cách các mặt hàng này cần được tính hay không cho các mục đích thuế.

Các tổ chức phi lợi nhuận có bị ảnh hưởng bởi IRC Phần 6050W? 
Cho các mục đích của IRC Phần 6050W, các tổ chức phi lợi nhuận được đối xử giống như đối với các tổ chức có lợi nhuận. Các tổ chức phi lợi nhuận có thể được yêu cầu nộp số thuế (TIN). Một mẫu 1099-K sẽ được gửi cho các tổ chức phi lợi nhuận vượt quá ngưỡng qui định của IRS cho bán hàng hoặc dịch vụ.

Internal Revenue Code (IRC) Phần 6050W là gì? 
Theo pháp luật, PayPal sẽ báo cáo cho IRS tổng khối lượng thanh toán nhận được chủ tài khoản ở Mỹ có thanh toán vượt quá cả hai cấp độ trong một năm dương lịch:
20.000 USD trong khối lượng thanh toán tổng cộng từ bán hàng hoá, dịch vụ trong một năm.
200 lần được thanh toán riêng cho hàng hoá hoặc dịch vụ trong cùng một năm.

IRC Section 6050W áp dụng cho tất cả các bộ xử lý thanh toán, bao gồm cả PayPal. Mục tiêu là để giúp người bán hàng PayPal hiểu và tuân thủ các yêu cầu mới.
Những gì PayPal cần? 
PayPal sẽ yêu cầu người bán hàng bị ảnh hưởng cập nhật tài khoản của họ (s) bằng cách cung cấp một mã số thuế, nếu họ chưa có trong hồ sơ. Mã số thuế của bạn là một trong những:
Số An Sinh Xã Hội (Your Social Security Number) (SSN)
Số Nhận Dạng tuyển dụng của bạn (Your Employer Identification Number) (EIN)
Số Thuế Cá nhân (Your Individual Tax Identification Number) (ITIN)

Điều gì xảy ra nếu tôi không cung cấp mã số thuế của tôi? 
Nếu bạn không cung cấp mã số thuế của bạn (Social Security Number (SSN), số tuyển dụng nhận dạng (EIN), hoặc số nhận dạng thuế cá nhân (ITIN)) sau khi PayPal yêu cầu nó, PayPal có thể đặt các hạn chế sau đây trên tài khoản của bạn:
Bạn sẽ không thể nhận được tiền vào tài khoản của bạn.
Bạn sẽ không thể đóng tài khoản của bạn.
Những hạn chế này sẽ được gỡ bỏ sau khi bạn cung cấp mã số thuế của bạn.

Nếu tôi có nhiều tài khoản, khi kết hợp, vượt quá các ngưỡng, nhưng từng tài khoản riêng lẻ thì không, tài khoản của tôi sẽ bị ảnh hưởng? 
Có. PayPal và tất cả các bộ xử lý thanh toán khác được yêu cầu để xác định ngưỡng IRS đã được đáp ứng, và nếu như vậy, báo cáo khối lượng thanh toán cho IRS theo số thuế ID như một số an sinh xã hội (SSN), hoặc số (EIN) .

Ví dụ, nếu hai tài khoản có mã số thuế trên cùng một cá nhân và có mức chi trả tiền hiển thị dưới đây, PayPal sẽ báo cáo cả hai tài khoản riêng biệt trên hình thức 1099-K theo quy định mới.

Ví dụ:
 Một tài khoản - $18,000 trong khoản tiền nhận được hàng hoá, dịch vụ và 180 giao dịch.
Tài khoản B - $3,000 trong khoản tiền nhận được hàng hoá, dịch vụ và 30 giao dịch.

Tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi luật năm 2011 thay đổi về thuế nếu tôi chỉ đáp ứng một trong các ngưỡng? 
Không. Một người bán nếu vượt quá ngưỡng cuả IRS ($20,000 trong khối lượng thanh toán tổng thể và 200 thanh toán riêng biệt (separate payments)) trong một năm dương lịch trước khi một mẫu 1099-K được yêu cầu. PayPal có thể yêu cầu bạn cung cấp một mã số thuế trước khi bạn đạt đến những ngưỡng, tuy nhiên PayPal sẽ chỉ báo cáo các khoản thanh toán của bạn nếu bạn vượt quá ngưỡng cho cả hai chỉ tiêu.

Những thanh toán cá nhân mà tôi nhận được có tính vào tổng số hàng hóa sẽ được báo cáo cho IRS? 
Không. Số thanh toán cá nhân không phải là các khoản thanh toán cho việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ không được tính khi xác định mức qui định của IRS và sẽ không được đưa vào mẫu 1099-K của bạn nếu bạn vượt quá ngưỡng. Tuy nhiên, tất cả các khoản tiền nhận được cho việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ được sử dụng để tính toán khối lượng thanh toán gộp lại được báo cáo. PayPal giám sát các tài khoản để đảm bảo rằng các khoản thanh toán cá nhân không được sử dụng cho bán hàng và dịch vụ.

Lưu Ý: Mặc dù theo qui định trên 20,000 USD thì PayPal mới report to IRS, nhưng không có nghĩa là bạn được miễn thuế hoặc không cần khai thuế nếu bạn bán được dưới 20,000 USD/năm. Bạn nên tham khảo thêm với người chuyên nghiệp để biết mình phải làm gì. Thường thì bất cứ ai có income (self employed) đều phải đóng thuế 13.5% trên "net income" (lời ròng).

Theo PayPal.com

No comments:

Post a Comment