Thursday, February 27, 2014

Các Câu Hỏi Thường Gặp Trên eBay!Q&A

Các câu hỏi thường gặp:
 • I'm pretty busy. How long will it take me to get my stuff up on eBay?
  We realize you want to sell your stuff right now. Our quick listing tool makes selling on eBay easier than ever. We've simplified the listing steps, and included guidance and tips to help you get your stuff up in no time.
 • Tôi khá bận rộn. Cần thời gian bao lâu để có thể lên được một món hàng để bán trên eBay? 
  Chúng tôi nghĩ rằng bạn muốn bán ngay lập tức. Công cụ của eBay sẽ nhanh chóng làm cho hàng hóa được đưa lên thị trường eBay dễ dàng hơn bao giờ hết. Hệ thống này đã được đơn giản hóa các bước để có thể niêm yết, bao gồm các hướng dẫn và lời khuyên để giúp bạn có thể lên hàng ngay lập tức thật dễ dàng, nhanh chóng.
 • I don't know how to price my stuff. What should I start it at?
  The quick listing tool eliminates the guesswork in trying to figure out the best price for your item. eBay has made a list of items similar to yours that sold on eBay, and their starting prices, for you to use. Auctions with low starting prices really attract buyers.
 • Tôi không biết giá thị trường của món hàng muốn bán. Tôi nên bắt đầu như thế nào? 
  Các công cụ nhanh chóng loại bỏ các phỏng đoán trong cố gắng tìm ra mức giá tốt nhất cho mặt hàng của bạn. eBay đã thực hiện một danh sách các mặt hàng tương tự như của bạn đã được bán trên eBay, và giá khởi điểm của họ, để bạn có thể tham khảo. Phương thức đấu giá với giá khởi điểm thấp thực sự thu hút người mua.
 • I'm not on my computer much. Can I sell stuff with my cell phone?
  Absolutely! Selling with your mobile is easy, and we even have an app for that. Scroll down and enter your mobile number and eBay will get you all set up to sell on eBay with your mobile device.
 • Tôi không có nhiều thời gian trên máy tính của tôi. Tôi có thể bán hàng với điện thoại di động của tôi? 
  Hoàn toàn có thể! Lên hàng với điện thoại di động của bạn thật dễ dàng, và eBay thậm chí đã có một ứng dụng cho điều đó. Bạn sẽ tải phần mềm xuống và nhập số điện thoại di động của bạn và eBay sẽ giúp bạn có được tất cả các thiết lập để bán trên eBay với thiết bị di động của bạn.
 • Is it really free to list?
  Most of the time, listing on eBay is free and you only pay fees when it sells. For example, you can list at auction with up to 12 photos, for free. Once your item sells, you are charged a small percentage of the final price. Learn more about final value fees- opens in a new window or tab.
 • Lên hàng có thực sự miễn phí không? 
  Hầu hết các trường hợp, niêm yết trên eBay là miễn phí và bạn chỉ phải trả phí khi bán hàng. Ví dụ, bạn có thể liệt kê tại cuộc đấu giá lên đến 12 hình ảnh, miễn phí. Một khi sản phẩm của bạn được bán, bạn chỉ phải trả một tỷ lệ nhỏ trên giá trị cuối cùng bán được (thường thì 10%). Tìm hiểu thêm về phí giá trị cuối cùng final value fees.
 • Shipping seems super complicated and makes my head hurt. Can you just tell me how to do it?
  Sure, we've included some tips on how other sellers package and ship similar items in the quick listing tool. Make sure you weigh and measure your package or shipping box with the item in it.
 • Phần "vận chuyển" có vẻ thật sự phức tạp và làm cho tôi đau đầu. Bạn có thể chỉ cho tôi biết phải làm thế nào? 
  Chắc chắn là được, eBay đã chuẩn bị một số lời khuyên về cách gói hàng và vận chuyển các mặt hàng tương tự trong quick listing tool. Hãy chắc chắn rằng bạn đã cân, đong và gói thật cẩn thận.
 • I've sold on eBay before and used your advanced options for things like templates and multi-quantity listings. Where can I find these options?
  We're glad that you're using our more advanced options. The quick listing tool is designed to be a quick and easy way for new sellers to list. If you want to use more of our business seller tools like templates, multi-quantity listings, and reserve price, switch to the advanced listing tool.
 • Trước đây, tôi đã bán trên eBay và sử dụng tùy chọn cho những thứ như hàng mẫu và các mặt hàng với số lượng lớn. Tôi có thể tìm thấy các tùy chọn này ở đâu? 
  Chúng tôi rất vui khi bạn đã sử dụng tùy chọn nâng cao của eBay. Công cụ quick listing tool được thiết kế một cách nhanh chóng và dễ dàng cho người bán hàng mới vào nghề như bạn. Nếu bạn muốn sử dụng nhiều hơn các công cụ bán hàng như hàng mẫu, hàng hóa với số lượng lớn, và giá có bảo kê (reserve price), hãy chuyển sang advanced listing tool (ở bên phải phía trên của trang SELL YOUR ITEM).
Theo eBay.com

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

***
Hoặc vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here    

Friday, February 21, 2014

Số La Mã ở các "ancient item" trên eBay có ý nghĩa gì?Số La Mã

Số La Mã hay chữ số La Mã là một hệ thống chữ số có nguồn gốc từ Roma cổ đại, dựa theo chữ số Etruria. Hệ thống chữ số La Mã dùng trong thời cổ đạiđã được người ta chỉnh sửa sơ vào thời Trung Cổ để biến nó thành dạng mà chúng ta sử dụng ngày nay. Hệ thống này dựa trên một số ký tự nhất định được coi là chữ số sau khi được gán giá trị.
Số La Mã được sử dụng phổ biến ngày nay trong những bản kê được đánh số (ở dạng sườn bài), mặt đồng hồ, những trang nằm trước phần chính của một quyển sách, tam nốt hợp âm trong âm nhạc phân tích, việc đánh số ngày xuất bản của phim, những lãnh đạo chính trị tiếp nối nhau, hoặc trẻ em trùng tên, và việc đánh số cho một số hoạt động nào đó, như là Thế vận hội Olympic và giải Super Bowl, đặc biệt ở một số ancient coin listing trên eBay có số year date thể hiện bằng số la mã.


1897 QUEEN VICTORIA (MDCCCXCVII)COLLEGIUM SANCTI EDMUNDI MDCCCV (1805)

Để đọc số học có dùng số La Mã, xin xem số học La Mã  bàn tính La Mã.

Có bảy chữ số La Mã cơ bản

Kí tự
Giá trị
I
1 (một) (unus)
V
5 (năm) (quinque)
X
10 (mười) (decem)
L
50 (năm mươi) (quinquaginta)
C
100 (một trăm) (centum)
D
500 (năm trăm) (quingenti)
M
1000 (một ngàn) (mille)
Nhiều ký hiệu có thể được kết hợp lại với nhau để chỉ các số với các giá trị khác chúng. Thông thường người ta quy định các chữ số I, X, C, M, không được lặp lại quá ba lần; các chữ số V, L, D không được lặp lại quá một lần. Chính vì thế mà có 6 nhóm chữ số đặc biệt được thể hiện trong bảng sau:
Kí tự
Giá trị
IV
4
IX
9
XL
40
XC
90
CD
400
CM
900
Người ta dùng các chữ số I, V, X, L, C, D, M, và các nhóm chữ số IV, IX, XL, XC, CD, CM để viết số La Mã. Tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần. Một vài ví dụ:
·       III hay iii cho ba. Đôi khi, ký tự cuối cùng là "j" thay vì là "i", thường là trong các đơn thuốc.
·       VIII hay viii cho tám
·       XXXII hay xxxii cho ba mươi hai
·       XLV hay xlv cho bốn mươi lăm
·       MMMDCCCLXXXVIII hay mmmdccclxxxviii cho ba nghìn tám trăm tám mươi tám
·       MMMCMXCIX hay mmmcmxcix cho ba nghìn chín trăm chín mươi chín

I chỉ có thể đứng trc V hoặc X, X chỉ có thể đứng trước L hoặc C, C chỉ có thể đứng trước D hoặc M. Các kí tự V, D, M không thể đứng trước nhau trong mọi trường hợp

X
10 (mười) (decem)
L
50 (năm mươi) (quinquaginta)
C
100 (một trăm) (centum)


D
500 (năm trăm) (quingenti)
M
1000 (một ngàn) (mille)
Nhiều ký hiệu có thể được kết hợp lại với nhau để chỉ các số với các giá trị khác chúng. Thông thường người ta quy định các chữ số I, X, C, M, không được lặp lại quá ba lần; các chữ số V, L, D không được lặp lại quá một lần. Chính vì thế mà có 6 nhóm chữ số đặc biệt được thể hiện trong bảng sau:
Kí tự
Giá trị
IV
4
IX
9
XL
40
XC
90
CD
400
CM
900
Người ta dùng các chữ số I, V, X, L, C, D, M, và các nhóm chữ số IV, IX, XL, XC, CD, CM để viết số La Mã. Tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần. Một vài ví dụ:
·       III hay iii cho ba. Đôi khi, ký tự cuối cùng là "j" thay vì là "i", thường là trong các đơn thuốc.
·       VIII hay viii cho tám
·       XXXII hay xxxii cho ba mươi hai
·       XLV hay xlv cho bốn mươi lăm
·       MMMDCCCLXXXVIII hay mmmdccclxxxviii cho ba nghìn tám trăm tám mươi tám
·       MMMCMXCIX hay mmmcmxcix cho ba nghìn chín trăm chín mươi chín
I chỉ có thể đứng trc V hoặc X, X chỉ có thể đứng trước L hoặc C, C chỉ có thể đứng trước D hoặc M. Các kí tự V, D, M không thể đứng trước nhau trong mọi trường hợp
Đối với những số lớn hơn (4000 trở lên), một dấu gạch ngang được đặt trên đầu số gốc để chỉ phép nhân cho 1000:
·       V cho năm ngàn
·       X cho mười ngàn
·       L cho năm mươi ngàn
·       C cho một trăm ngàn
·       D cho năm trăm ngàn
·       M cho một triệu
=>số 4000 viết trong hệ La Mã là IV

Đối với những số rất lớn thường không có dạng thống nhất, mặc dù đôi khi hai gạch trên hay một gạch dưới được sử dụng để chỉ phép nhân cho 1.000.000. Điều này có nghĩa là X gạch dưới (X) là mười triệu.

Theo Bách khoa toàn thư Wikipedia

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

Thursday, February 6, 2014

Ai Sẽ Nhận mẫu Khai Thuế 1099-K Để Khai Thuế với IRS?
Tất cả các người bán hàng sẽ nhận được một mẫu 1099-K? 
Không phải tất cả. Chỉ có những ai có số tiền bán hàng vượt quá ngưỡng IRS sẽ nhận được một mẫu 1099-K. Người bán hàng vượt quá ngưỡng IRS khi họ nhận được hơn 20.000 USD trong tổng khối lượng thanh toán cho việc bán hàng hoá, hoặc dịch vụ và nhận được hơn 200 lượt thanh toán riêng lẻ cho hàng hoá hoặc dịch vụ trong cùng một năm dương lịch.

Cách tính $ 20,000 như thế nào? Nó sẽ được tính toán dựa trên thu nhập ròng hoặc thu nhập trên tổng số? 
Theo yêu cầu của IRC 6050W, $20,000 sẽ được tính toán bằng cách nhìn vào khối lượng thanh toán tổng số của một người bán trên hàng hoá, dịch vụ. Tổng số tiền có nghĩa là bất kỳ điều chỉnh cho các khoản tín dụng, khoản tương đương tiền, giảm giá, lệ phí, số tiền được hoàn lại hoặc bất kỳ các khoản khác sẽ không ngoại lệ.
Ngoài ra, số lượng báo cáo sẽ bao gồm bất kỳ giá trị vận chuyển và xử lý, thuế doanh thu hoặc các khoản phí khác được bao gồm trong các khoản thanh toán mà người bạn nhận được. PayPal nhận ra rằng số tiền này có thể có hoặc có thể không được tính vào thu nhập chịu thuế của bạn, nhưng PayPal được yêu cầu phải báo cáo. Bạn nên làm việc với cố vấn thuế để xác định cách các mặt hàng này cần được tính hay không cho các mục đích thuế.

Các tổ chức phi lợi nhuận có bị ảnh hưởng bởi IRC Phần 6050W? 
Cho các mục đích của IRC Phần 6050W, các tổ chức phi lợi nhuận được đối xử giống như đối với các tổ chức có lợi nhuận. Các tổ chức phi lợi nhuận có thể được yêu cầu nộp số thuế (TIN). Một mẫu 1099-K sẽ được gửi cho các tổ chức phi lợi nhuận vượt quá ngưỡng qui định của IRS cho bán hàng hoặc dịch vụ.

Internal Revenue Code (IRC) Phần 6050W là gì? 
Theo pháp luật, PayPal sẽ báo cáo cho IRS tổng khối lượng thanh toán nhận được chủ tài khoản ở Mỹ có thanh toán vượt quá cả hai cấp độ trong một năm dương lịch:
20.000 USD trong khối lượng thanh toán tổng cộng từ bán hàng hoá, dịch vụ trong một năm.
200 lần được thanh toán riêng cho hàng hoá hoặc dịch vụ trong cùng một năm.

IRC Section 6050W áp dụng cho tất cả các bộ xử lý thanh toán, bao gồm cả PayPal. Mục tiêu là để giúp người bán hàng PayPal hiểu và tuân thủ các yêu cầu mới.
Những gì PayPal cần? 
PayPal sẽ yêu cầu người bán hàng bị ảnh hưởng cập nhật tài khoản của họ (s) bằng cách cung cấp một mã số thuế, nếu họ chưa có trong hồ sơ. Mã số thuế của bạn là một trong những:
Số An Sinh Xã Hội (Your Social Security Number) (SSN)
Số Nhận Dạng tuyển dụng của bạn (Your Employer Identification Number) (EIN)
Số Thuế Cá nhân (Your Individual Tax Identification Number) (ITIN)

Điều gì xảy ra nếu tôi không cung cấp mã số thuế của tôi? 
Nếu bạn không cung cấp mã số thuế của bạn (Social Security Number (SSN), số tuyển dụng nhận dạng (EIN), hoặc số nhận dạng thuế cá nhân (ITIN)) sau khi PayPal yêu cầu nó, PayPal có thể đặt các hạn chế sau đây trên tài khoản của bạn:
Bạn sẽ không thể nhận được tiền vào tài khoản của bạn.
Bạn sẽ không thể đóng tài khoản của bạn.
Những hạn chế này sẽ được gỡ bỏ sau khi bạn cung cấp mã số thuế của bạn.

Nếu tôi có nhiều tài khoản, khi kết hợp, vượt quá các ngưỡng, nhưng từng tài khoản riêng lẻ thì không, tài khoản của tôi sẽ bị ảnh hưởng? 
Có. PayPal và tất cả các bộ xử lý thanh toán khác được yêu cầu để xác định ngưỡng IRS đã được đáp ứng, và nếu như vậy, báo cáo khối lượng thanh toán cho IRS theo số thuế ID như một số an sinh xã hội (SSN), hoặc số (EIN) .

Ví dụ, nếu hai tài khoản có mã số thuế trên cùng một cá nhân và có mức chi trả tiền hiển thị dưới đây, PayPal sẽ báo cáo cả hai tài khoản riêng biệt trên hình thức 1099-K theo quy định mới.

Ví dụ:
 Một tài khoản - $18,000 trong khoản tiền nhận được hàng hoá, dịch vụ và 180 giao dịch.
Tài khoản B - $3,000 trong khoản tiền nhận được hàng hoá, dịch vụ và 30 giao dịch.

Tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi luật năm 2011 thay đổi về thuế nếu tôi chỉ đáp ứng một trong các ngưỡng? 
Không. Một người bán nếu vượt quá ngưỡng cuả IRS ($20,000 trong khối lượng thanh toán tổng thể và 200 thanh toán riêng biệt (separate payments)) trong một năm dương lịch trước khi một mẫu 1099-K được yêu cầu. PayPal có thể yêu cầu bạn cung cấp một mã số thuế trước khi bạn đạt đến những ngưỡng, tuy nhiên PayPal sẽ chỉ báo cáo các khoản thanh toán của bạn nếu bạn vượt quá ngưỡng cho cả hai chỉ tiêu.

Những thanh toán cá nhân mà tôi nhận được có tính vào tổng số hàng hóa sẽ được báo cáo cho IRS? 
Không. Số thanh toán cá nhân không phải là các khoản thanh toán cho việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ không được tính khi xác định mức qui định của IRS và sẽ không được đưa vào mẫu 1099-K của bạn nếu bạn vượt quá ngưỡng. Tuy nhiên, tất cả các khoản tiền nhận được cho việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ được sử dụng để tính toán khối lượng thanh toán gộp lại được báo cáo. PayPal giám sát các tài khoản để đảm bảo rằng các khoản thanh toán cá nhân không được sử dụng cho bán hàng và dịch vụ.

Lưu Ý: Mặc dù theo qui định trên 20,000 USD thì PayPal mới report to IRS, nhưng không có nghĩa là bạn được miễn thuế hoặc không cần khai thuế nếu bạn bán được dưới 20,000 USD/năm. Bạn nên tham khảo thêm với người chuyên nghiệp để biết mình phải làm gì. Thường thì bất cứ ai có income (self employed) đều phải đóng thuế 13.5% trên "net income" (lời ròng).

Theo PayPal.com

eBay Tổng Kết 2013!
Năm ngoái 2013, eBay qua những con số:

2013 là một năm đầy ấn tượng cho người bán hàng trên eBay! Hãy kiểm tra các số liệu thống kê: 
 • Giữa tháng mười và tháng mười hai của năm 2013, số lượng người hoạt động trên eBay là hơn 128 triệu trên toàn cầu - đó là một sự gia tăng 14% so với cùng kỳ năm 2012. 
 • Trên toàn cầu, doanh số bán hàng eBay, bao gồm cả các loại xe đã bán được $83 tỷ USD khối lượng hàng hóa!
 • Điện thoại di động chiếm tỷ lệ rất lớn! eBay tạo ra 22 tỷ USD khối lượng Thương mại di động trên toàn cầu.
 • Giữa tháng mười và tháng mười hai năm 2013, 55% các giao dịch tại Mỹ hoàn toàn miễn phí vận chuyển. 
 • eBay Top Rated Sellers tiếp tục cung cấp một kinh nghiệm tuyệt vời, chiếm khoảng 47% doanh số bán hàng ở Mỹ. 
 • Danh sách giá cố định chiếm 73% doanh số bán hàng trên eBay trên toàn thế giới.
Last year's seller successes—
the numbers are in!
2013 was a banner year for eBay sellers! Just check out these stats:
 • Between October and December of 2013, the number of active eBay users was over 128 million globally—that's a 14% increase compared to the same period in 2012.
 • Globally, eBay sellers—including vehicles—made $83 billion in sales volume!
 • Mobile is huge for sellers! eBay Marketplaces generated $22 billion in Mobile Commerce volume globally in 2013.
 • Between October and December of 2013, 55% of U.S. transactions included free shipping.
 • eBay Top Rated Sellers continue to deliver a great experience, accounting for about 47% of sales volume in the US.
 • Fixed price listings now account for 73% of sales volume on eBay around the world.
Theo eBay.com

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

Tuesday, February 4, 2014

Nếu sản phẩm cùng giá trên eBay, seller nào sẽ bán được nhiều hơn?
Nếu sản phẩm cùng giá, seller nào sẽ bán được nhiều hơn?


Một seller sẽ bán được nhiều hơn seller khác nếu:

* Feedback của seller này nhiều hơn và % positive nhiều hơn
* Số lượng bán được nhiều hơn, quantity nhiều hơn (sản phẩm được bán với số lượng lớn sẽ được thấy trước nếu buyers search item)
* Free shipping sẽ bán được dễ hơn
* Điều kiện để return item dễ dàng và thời hạn up to 30 days thay vì chỉ có 7 ngày.
* Nếu bạn là Top-Rated seller
* Shipping fast and within 1 day
* Auction style sẽ dễ bán hơn là Fixed price style, buyers dễ thấy auction hơn. Do đó, nhiều sellers listing some items với auctions style có starting price very low (để dẫn dụ buyers vào store của họ).
Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để đảm bảo danh sách của bạn được tìm thấy bởi các công cụ tìm kiếm bao gồm eBay, Google và Yahoo, là bao gồm định danh duy nhất (include unique identifiers(UPC \ EAN \ ISBN) trong danh sách của bạn. Nó cũng là một ý tưởng tốt để bao gồm tên sản phẩm thương hiệu và Phần số của nhà sản xuất (MPN) tại khoản Chi tiết cụ thể (Item Specifics) nếu có.

Nên nhớ, tiền fee là khoãng 15% cho eBay và PayPal.
Đừng bị lỗ nhé.


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày