Saturday, January 11, 2014

Yêu cầu Thay đổi Negative Feedback từ Buyer? (Request a Feedback revision)


Có một số trường hợp người mua (buyer) có thể sửa đổi những nhận xét phản hồi hoặc đánh giá của mình (revise the Feedback comment or rating), hoặc xếp hạng người bán chi tiết (DSRs) mà họ đã để lại cho người bán (seller) (người bán không thể tự mình làm việc này). Ví dụ, nếu người bán (seller) đã sửa chữa sai lầm của mình đối với các giao dịch, hoặc nếu người mua vô tình để lại những phản hồi sai. Trong những tình huống này, người bán có thể yêu cầu một phiên bản phản hồi (request a Feedback revision).


Điều kiện để nộp yêu cầu sửa đổi Thông tin phản hồi?
(Eligible to submit a Feedback revision request)


  • Bạn có thể gửi yêu cầu sửa đổi tối đa 5 phản hồi (5 Feedback revision) cho mỗi 1.000 Feedback bạn nhận được trong vòng 12 tháng qua. Người bán với số lượng nhiều (hơn 1.000 Feedback mỗi năm) có thể gửi yêu cầu nhiều hơn. eBay giới hạn số lượng yêu cầu để người bán có thể tập trung vào việc cung cấp dịch vụ tuyệt vời hơn, không sửa chửa các lỗi sau khi chúng xảy ra.
  • Bạn chỉ có thể yêu cầu sửa đổi 1 Feedback cho mỗi giao dịch.
  • Số lượng Feedback có thể sửa đổi dành cho bạn chỉ có giá trị trong năm (12 tháng).
  • Feedback của người hiện đang bị đình chỉ không đủ điều kiện để sửa đổi (Feedback left by users who are currently suspended doesn't qualify for revision).


Khi nào tôi có thể gửi một yêu cầu sửa đổi Thông tin phản hồi? (When can I submit a Feedback revision request?)

  • Một khi bạn đã giải quyết được vấn đề với buyer, bạn có thể gửi một yêu cầu sửa đổi Thông tin phản hồi miễn là bạn chưa đạt đến giới hạn số lượng của bạn và chỉ trong vòng 30 ngày khi Feedback xảy ra.
  • Nếu bạn nghĩ rằng người mua vô tình để lại bạn Thông tin phản hồi không chính xác, trước hết hãy liên hệ với người mua và giải thích lý do tại sao bạn muốn sửa đổi phản hồi (Feedback revised).
Làm thế nào để gửi một yêu cầu sửa đổi Thông tin phản hồi? 

Để gửi một yêu cầu sửa đổi Thông tin phản hồi:

1.Tới trang Request Feedback Revision page từ Feedback Forum hoặc Feedback Profile..

2. Xem lại danh sách các Feedback đủ điều kiện và chọn những Feedback bạn muốn yêu cầu sửa đổi. Số lượng yêu cầu sửa đổi Feedback có sẵn cho bạn cho đến cuối năm sẽ được hiển thị ở góc trên bên phải của trang Request Feedback Revision page.

3. Chọn lý do cho yêu cầu của bạn trong Give the buyer a reason for the request.

4. Thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào cho người mua trong text box. Bạn có thể viết tối đa 500 ký tự.

5. Nhấp vào  Send button.

Bạn sẽ thấy một trang xác nhận thông báo cho bạn rằng yêu cầu của bạn đã được gửi qua email cho người mua, và bạn sẽ nhận được một bản sao của email.

Điều gì xảy ra tiếp theo?


eBay sẽ gửi cho người mua một thông báo qua email rằng người đó có sự yêu cầu sửa đổi Thông tin phản hồi. Email bao gồm lý do của bạn cho đề nghị sửa đổi và lý do bạn đã viết. Người mua có 10 ngày hoặc đồng ý và sửa đổi các phản hồi hay không đồng ý và nêu lý do.

Nếu người mua không trả lời trong vòng 7 ngày, eBay sẽ tự động nhắc nhở người mua yêu cầu đó. Nếu người mua trả lời, eBay sẽ thông báo cho bạn về những quyết định của người mua ngay lập tức bằng email. Nếu thời gian 10 ngày hết hạn mà không có phản hồi từ người mua, eBay sẽ thông báo cho bạn qua email rằng yêu cầu sửa đổi Thông tin phản hồi của bạn đã hết hạn.
Người bán chỉ có thể gửi một yêu cầu cho mỗi giao dịch.

Dù kết quả xảy ra như thế nào, xin bạn vui lòng tôn trọng quyết định của người mua.

Ví dụ về một Negative Feedback đã được sửa lại như sau:

Dear vphan54,
italian2014  has revised your Feedback for Hard Rock Cafe OSLO STRING Guitar Pin. P3 (190925797966).
Original Feedback rating (8-January-2014):  Negative
Original comment:  La spedizione è stata lentissima, e l'oggetto è arrivato danneggiato, da buttare
Revised Feedback rating (12-January-2014):  Positive
Revised comment:  L'oggetto è arrivato nei tempi previsti
***

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

No comments:

Post a Comment