Thursday, January 9, 2014

Tìm Hiểu về Bán Xe trên eBay! (Selling on eBay Motors)

Hỏi:

Đối với món hàng lớn, giá trị cao chằng hạn như xe hơi, việc bán mua trên eBay có gì khác với việc mua bán những món hàng thông thường?
-Cách thức trả tiền?
-Thủ tục giao nhận ra sao nếu người mua và người bán không ở cùng thành phố hay tiểu bang?
-Chi phí người bán trả cho eBay?
Cám ơn Thầy.

Regards,
Nam Nguyen


Các loại lệ phí Bán xe

Khi bán xe, bạn có thể chọn một kiểu bán đấu giá (auction-style) hoặc bán giá cố định (fixed price).
Đấu giá có thời hạn: 3, 5, 7, hoặc 10 ngày. (Có thêm một khoản phí cho thời gian 10 ngày.)
Bán giá cố định có thời hạn: 3, 5, 7, 10, hoặc 21 ngày. (Có một khoản phí bổ sung trong thời hạn 10 và 21 ngày.)
Lệ phí eBay Motors thay đổi tùy theo bao nhiêu xe bạn bán trong một năm dương lịch. (Một năm dương lịch bắt đầu vào ngày 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12, và mỗi lần bạn gửi một danh sách xe hoặc niêm yết lại một chiếc xe, nó có giá trị như một danh sách)
Bán với số lượng  thấp (Low-volume seller)
Bạn là một người bán với số lượng thấp nếu bạn lên list 6 chiếc xe hoặc ít hơn trong danh sách những chiếc xe mỗi năm.
Bán với số lượng cao  (High-volume seller)
Khi bạn đã lên list 7 chiếc xe hoặc nhiều hơn trong trong một năm dương lịch, bạn được xem như một người bán với số lượng lớn. Một khi bạn trở thành một người bán với số lượng lớn, bạn trở thành một người bán với số lượng lớn và chi phí bán hàng số lượng lớn sẽ được áp dụng.

Cách tính lệ phí (How fees are calculated)

Lệ phí cơ bản (Basic fees):

Lệ phí lên list (Insertion fee)
Bạn có thể phải trả một lệ phí lên list (Insertion fee ) khi niêm yết một chiếc xe.

Lệ phí niêm yết thành công (Successful listing fee):

Nếu xe của bạn được bán , bạn có thể phải trả một khoản phí niêm yết thành công nếu :
* Bạn nhận được một cuộc đấu thầu trên danh sách đấu giá mà không có "reserve" (You receive a bid on an auction-style listing without a reserve price)
* Bạn nhận được một cuộc đấu thầu đáp ứng được giá "reserve" của bạn trên một danh sách đấu giá có "reserve price" (You receive a bid that meets your reserve price on an auction-style listing with a reserve price)
* Một người mua với "Buy It Now" trong một listing với mức giá cố định (A buyer clicks Buy It Now in a listing offering a fixed price)

* Bạn chấp nhận một đề nghị tốt nhất (You accept a Best Offer)

Số tiền lệ phí niêm yết thành công (Successful listing fee) phụ thuộc vào nếu bạn là một người bán xe với số lượng cao hay thấp , và giá chiếc xe bán được.

Giá trị chiếc xe bán được là số tiền giá thầu cuối cùng, giá của Buy It Now, hoặc sau khi chấp nhận một "best offer" (The vehicle price is the final bid amount, Buy It Now price, or accepted Best Offer.)

Không có khoản phụ phí tính trên chiếc xe sau khi bán. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả một khoản phí niêm yết thành công (Successful listing fee) ngay cả khi bạn phải mang xe đến với người mua.

Lệ phí tùy chọn và lệ phí nâng cấp sẽ được tính nếu có (advanced listing upgrades fee).

Phí dịch vụ bổ sung
Nếu bạn sử dụng các dịch vụ bổ sung, chi phí liên quan với các dịch vụ này có thể được bao gồm trên hóa đơn bán của bạn.

(Xem lệ phí bán xe trong phần kế tiếp)


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

***
Hoặc vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here  

No comments:

Post a Comment