Saturday, January 11, 2014

Quy Định Tổng Quát về Thông Tin Phản Hồi (Feedback policy)

Quy Định Tổng quát về Feedback

***

Đối với người mua (buyer):

Người mua không được phép đe dọa sử dụng Thông tin phản hồi hoặc xếp hạng chi tiết người bán (Feedback or detailed seller ratings) trong một nỗ lực để buộc người bán phải cung cấp:
 • Hàng hóa, dịch vụ khác mà không có trong mô tả của món hàng (item's description).
 • Trả lại hàng đã mua, yêu cầu hoàn lại tiền, hoặc yêu cầu một sản phẩm thay thế.

Nếu có vấn đề với một giao dịch, người mua sẽ mở một trường hợp bảo vệ người mua (eBay Buyer Protectiontại Trung tâm Nghị quyết (Resolution Center), và làm việc với người bán để giải quyết vấn đề.


Đối với người bán hàng (seller):

Người bán không thể đòi hỏi người mua để lại phản hồi tích cực, xếp hạng người bán chi tiết cụ thể, hoặc điều chỉnh lại Thông tin phản hồi hiện có để đổi lấy một số thứ, bao gồm, nhưng không giới hạn:
 • Nhận được hàng mua (Receiving the purchased item)
 • Hoàn trả đầy đủ hoặc một phần tiền của món hàng (Issuing a full or partial refund)
 • Bồi thường bằng tiền (Monetary compensation)
 • Thêm một món hàng nào đó (Additional items)
 • Hàng hóa và dịch vụ khác không nằm trong danh sách ban đầu (Other goods and services not included in the original listing)

Nếu người mua liên lạc với người bán về một vấn đề nào đó, người bán phải thực hiện mọi nỗ lực để giải quyết nó. Sau khi vấn đề được kết luận, người bán có thể yêu cầu người mua để lại phản hồi tích cực hoặc xếp hạng người bán chi tiết cao, hoặc yêu cầu sửa đổi một Phản hồi tiêu cực hoặc trung tính (request a revision of previous negative or neutral Feedback.).

Hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các hướng dẫn trên đây. Nếu không, bạn có thể phải chịu một loạt các hành động, bao gồm cả giới hạn hoạt động mua và bán của bạn, và ngay cả đình chỉ tài khoản của bạn (suspension of your account).


Báo cáo trường hợp bị áp lực phản hồi 
(Reporting suspected Feedback extortion)Xin lưu ý rằng eBay không chấp nhận các báo cáo về áp lực phản hồi nhận được qua email bên ngoài của eBay bởi vì chúng có thể được dễ dàng giả mạo. Để bảo vệ bạn, eBay khuyên bạn nên luôn luôn sử dụng My eBay Messages để giao tiếp với người bán hàng của bạn.Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị áp lực Thông tin phản hồi (Feedback extortion), hãy báo cáo cho eBay:


Ví dụ về áp lực phản hồi 
(Examples of Feedback extortion)Người mua không thể đe dọa đến để phản hồi tiêu cực hoặc xếp hạng người bán chi tiết thấp (DSRs) nếu người bán không:
 • Chấp nhận trả lại hàng và trả tiền cho phí vận chuyển trở lại (Accept a return and pay for return shipping).
 • Trả lại một khoản tiền đầy đủ hoặc một phần cho một sản phẩm (Give a full or partial refund for an item).
 • Giảm chi phí vận chuyển và chi phí xử lý (Lower the shipping and handling costs).
 • Hoàn tiền lại trước khi nhận lại sản phẩm từ người mua (Refund payment before the buyer ships the item back to the seller).
 • Gửi một sản phẩm bổ sung không có trong danh sách ban đầu (Send an extra item that wasn't part of the original listing). (Điều này không bao gồm khi người mua yêu cầu một sự thay thế cho một sản phẩm nếu sản phẩm này không phù hợp với mô tả ban đầu.)
Người bán không có thể:
 • Từ chối vận chuyển hàng hoặc hoàn trả lại tiền cho người mua.
 • Nói với người mua rằng họ không thể được bảo hành nếu họ không cho Thông tin phản hồi tích cực hoặc xếp hạng người bán chi tiết cao.
 • Cung cấp tiền bồi thường, giống như bồi hoàn một phần, cho người mua để đổi lấy phản hồi tích cực hoặc sửa đổi Thông tin phản hồi tiêu cực hoặc trung tính.

Tại sao eBay có chính sách này? (Why does eBay have this policy?)

Feedback được xem như là một cách để cho các thành viên của eBay chia sẻ kinh nghiệm của họ với các thành viên khác. Sử dụng nó như là một cách để buộc các thành viên khác phải làm những việc họ không muốn làm là một sự lạm dụng của Thông tin phản hồi, và eBay không cho phép như vậy.


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

***
Hoặc vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here    

No comments:

Post a Comment