Thursday, January 9, 2014

Lệ phí bán xe trên eBay (fee for selling eBay Motor)

Lệ Phí Khi Lên List

Selling your vehicle

Listing fees for low-volume sellers (số lượng nhỏ)
Category or subcategoryInsertion feeSuccessful listing fee
Based on the vehicle price
$2,000 or lessMore than $2,000
Cars & Trucks, RVs & Campers, and Commercial Trucks
Free
$60
$125
Motorcycles, Powersports, Trailers and Boats
Free
$60
$125
Powersports under 50cc
Free
$10
$10
All other vehicles
Free
$60
$125
Listing fees for high-volume sellers (số lượng lớn)
Category or subcategoryInsertion feeSuccessful listing fee
Based on the vehicle price
$5,000 or less
More than $5,000
Cars & Trucks, RVs & Campers, and Commercial Trucks
$50
Free
Free
Motorcycles, Powersports, Trailers and Boats
$20
$30
$60
Powersports under 50cc
$10
$10
$10
All other vehicles
$20
$30
$60
Lệ phí cho đại lý (National listing fees for dealerships)

Khi bạn đăng ký một đại lý bán xe cấp quốc gia, bạn phải trả một khoản phí thuê bao mỗi tháng, được bao gồm trên hóa đơn bán của bạn. Lợi ích đăng ký của bạn bắt đầu ngay lập tức.

Có 4 loại thuê bao: đồng, bạc, vàng, và Platinum.

Có 2 khoảng thời gian đăng ký:
* 3 tháng (tính phí hàng tháng, tự động đổi mới mỗi 3 tháng)
* Hàng năm (tính phí hàng tháng, tự động đổi mới hàng năm)

Lệ phí có thể áp dụng cho chấm dứt sớm hợp đồng đăng ký (Fees may apply for early termination of your subscription). Xem các thỏa thuận đăng ký xe quốc gia.

Subscription fees
Subscription type3-month subscription feeYearly subscription fee
Bronze
$237 per month
$225 per month
Silver
$920 per month
$850 per month
Gold
$2,250 per month
$2,000 per month
Platinum
$4,250 per month
$3,750 per month
Subscription typeNumber of free insertion fee listings per month
(exclusions apply)
Bronze
5
Silver
20
Gold
50
Platinum
100

Đối với thuê bao đại lý địa phương (Local Market listings (for dealership subscribers)


Khoãng thời gian: 30 ngày hoặc Good 'Til Cancelled

Phí niêm yết thị trường địa phương

Thuê bao hàng tháng:
$ 1,000
Insertion fee (mỗi VIN): miễn phí
Successful listing feemiễn phí

Phí thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thỏa thuận thuê bao thị trường địa phương của bạn.

Cách thức thanh toán cũng như các mặt hàng khác
Tiền mặt, credit card, PayPal...(xin xem thêm phần lệ phí PayPal ở một mục khác).


Theo eBay motor, eBay.com


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

No comments:

Post a Comment