Sunday, January 19, 2014

eBay bảo đảm trả tiền lại như thế nào? (eBay Money Back Guarantee?)

eBay bảo đảm trả tiền lại như thế nào? (What is the eBay Money Back Guarantee?)

eBay đảm bảo rằng bạn sẽ có được món hàng đã mua hoặc sẽ nhận được tiền bồi hoàn trở lại. eBay có một chương trình đơn giản gồm 3 bước (three steps) bảo vệ bạn trong trường hợp bạn gặp khó khăn với một giao dịch. Bạn có thể vào Trung tâm Nghị quyết (Resolution Center) và liên hệ với người bán. Hầu hết người bán sẽ nhanh chóng giúp bạn, nhưng nếu bạn không hài lòng sau vài ngày, bạn có thể dễ dàng tham khảo các trường hợp với eBay. Nếu bạn chưa nhận được hàng của bạn, hoặc các sản phẩm không phải như mô tả, eBay sẽ hoàn trả lại tiền theo giá mua của bạn cộng với tiền vận chuyển ban đầu trên hầu như tất cả các mặt hàng.
Tôi có phải trả lệ phí gì không? (Is there a cost?)
Không. eBay bồi hoàn tiền cho bạn là miễn phí, và tự động bao gồm hầu như tất cả các sản phẩm bạn mua trên trang web eBay.com.


eBay bảo đảm như thế nào? (What does the eBay Money Back Guarantee cover?)
EBay Money Back Guarantee bảo vệ bạn trong trường hợp một sản phẩm không nhận được hoặc không được như mô tả trong danh sách. Nó bao gồm mua hàng thanh toán bằng PayPal và hầu hết các phương thức thanh toán điện tử khác. EBay Money Back Guarantee không phải là một bảo hành sản phẩm. 

EBay Money Back Guarantee áp dụng cho hầu như tất cả các mục trên www.ebay.com. Các trường hợp ngoại lệ là: 

  • Xe hơi (Motors Vehicles) (được bảo hiểm theo Chương trình Bảo vệ xe của eBay ) 
  • Bất động sản (Real Estate)
  • Các trang web và các doanh nghiệp cần bán (Websites & Businesses for Sale).
  • Quảng cáo và dịch vụ (Classified ads and services). 
  • Một số loại thiết bị kinh doanh (business equipment categories) có thể được bảo vệ bởi eBay Business equipment Purchase Protection. 

eBay Money Back Guarantee không áp dụng cho các trang web khác ngoài www.ebay.com như eBay Wholesale Deals. 


Nếu có vấn đề, hãy báo cho người bán biết qua Trung tâm Nghị quyết (Resolution Center) ngay sau khi bạn nhận được hàng. Để cho người bán ít nhất 3 ngày làm việc để giải quyết vấn đề, nhưng không chờ đợi dài hơn 30 ngày. 

Sau khi liên lạc với người bán, tùy bạn có muốn eBay giúp bạn hay không. Bạn có đủ điều kiện để eBay hoàn tiền lại khi bạn liên hệ với người bán trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng thực tế hoặc ước tính.

Nếu bạn không nhận được hàng, eBay thường trả lại tiền ngay lập tức thông qua PayPal. 
Nếu bạn nhận được một sản phẩm không được như mô tả, eBay thường sẽ giúp bạn trả lại nó cho người bán trước tiên và sau đó trả lại tiền cho bạn. 

Trong vài trường hợp eBay không hoàn trả lại tiền đầy đủ, là bởi vì một sản phẩm cuối cùng đã đến, hoặc bởi vì bạn đã quyết định giữ lại sản phẩm đó mặc dù nó không được như mô tả thay vì trả lại nó.


Nếu bn nhn được mt sản phẩm không được như mô t, hoc không nhn được hàng , eBay luôn luôn bo v bn, thm chí nếu người bán không chấp nhận trả lại hàng.

Nếu bn nhn được mt sản phẩm như mô t nhưng bn thay đi ý định và không mun nó na, eBay Money Back Guarantee không áp dng trong trường hợp này.

Theo eBay.com

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngàyNo comments:

Post a Comment