Monday, December 30, 2013

Thông tin phản hồi (Feedback) là gì và ảnh hưởng của nó?

Thông tin phản hồi là gì và ảnh hưởng của nó?
(What is Feedback and how does it affect my reputation?)


Mỗi khi bạn mua hoặc bán cái gì đó, bạn có cơ hội để lại Thông tin phản hồi (Feedback) về kinh nghiệm của bạn.

Thông tin phản hồi bao gồm một đánh giá tích cực, tiêu cực, hoặc trung tính, cùng với một bình luận ngắn. Người mua và người bán xây dựng uy tín của mình dựa trên tất cả các đánh giá phản hồi và ý kiến của đối tác thương mại của họ.

Thông tin này có sẵn trong mỗi thành viên (Feedback Profile). Các thành viên khác có thể xem hồ sơ phản hồi của bạn bằng cách nhấn vào các con số trong dấu ngoặc đơn bên cạnh user ID của bạn. Khi xem xét hồ sơ phản hồi của bạn, các thành viên có thể nhìn thấy số lượng tích cực, trung lập, và tiêu cực đã được xếp hạng. Các thông tin phản hồi bạn nhận được và đọc ý kiến ​​của các thành viên khác.

Thông tin phản hồi tích cực của người mua cho biết người bán sẽ cung cấp những gì đã được mô tả, và cho phép người bán biết người mua sẽ trả tiền đúng hạn hay không... Bởi vì giao dịch trực tuyến phụ thuộc vào niềm tin lẫn nhau, hồ sơ phản hồi của bạn là một cách quan trọng để xây dựng uy tín của bạn trên eBay.

Từ đó bạn sẽ rút ra được rằng: Mua hàng từ những sellers có phản hồi tích cực cao và tỷ lệ phần trăm cao sẽ có tính bảo đảm cao, không sợ lầm hàng giả cũng như chất lượng sẽ được bảo đảm.

Nên coi kỹ "Feedback" trước khi mua hàng!!!

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày


No comments:

Post a Comment