Monday, December 30, 2013

Tìm Hiểu về Thông Tin Phản Hồi (Feedback)


Bất cứ khi nào bạn mua hoặc bán một cái gì đó, bạn có thể để lại thông tin phản hồi về sự giao dịch này. Người mua hoặc người bán của bạn cũng có thể để lại phản hồi cho bạn.

Lưu ý: Người mua có thể để lại cho người bán phản hồi tiêu cực, trung lập, hoặc phản hồi tích cực. Người bán có thể để lại phản hồi tích cực cho người mua hoặc chọn không để lại phản hồi, nhưng không thể để lại phản hồi tiêu cực.

Theo thời gian, các thành viên eBay sẽ phát triển một hồ sơ phản hồi của họ (Feedback Profile), hoặc uy tín, dựa trên các ý kiến ​​và xếp hạng để lại của các thành viên khác. Điểm số phản hồi là một trong những phần quan trọng nhất của một hồ sơ phản hồi. Đó là số trong dấu ngoặc đơn bên cạnh user ID của một thành viên và nó cũng nằm ở phía trên của hồ sỏ Thông tin phản hồi (Feedback Profile) của mỗi thành viên.

Làm thế nào để tính điểm Phản hồi? (How are Feedback scores calculated?)


Cho mỗi lần giao dịch, người mua và người bán có thể chọn để đánh giá nhau bằng cách để lại phản hồi. Người mua có thể để lại một đánh giá tích cực, tiêu cực, hoặc trung tính, cộng với một bình luận ngắn. Người bán có thể để lại một đánh giá tích cực và một bình luận ngắn.

Những đánh giá này được sử dụng để xác định điểm phản hồi. Trong nhiều trường hợp, các thành viên nhận được:
Cộng 1 điểm cho mỗi đánh giá tích cực
Không có điểm cho mỗi đánh giá trung lập
Trừ 1 Điểm cho mỗi đánh giá tiêu cực

Nếu tôi mua nhiều mặt hàng từ cùng một người bán hoặc bán nhiều mặt hàng cho cùng một người mua thì sao?

Bạn nên để lại phản hồi cho mỗi lần mua. Tuy nhiên, eBay tính toán số điểm Phản hồi tùy thuộc vào việc bán hàng xảy ra trong cùng một tuần hay không. eBay định nghĩa một tuần là từ thứ Hai đến Chủ nhật, giờ Thái Bình Dương (Pacific Time).

  • Nếu bán hàng xảy ra trong những tuần khác nhau

Mỗi đánh giá có thể ảnh hưởng đến điểm Phản hồi của thành viên 1 điểm. Một đánh giá tích cực sẽ tăng 1 điểm cho người mua hoặc người bán. Một đánh giá tiêu cực sẽ làm giảm 1 điểm cho người bán.

  • Nếu bán hàng xảy ra trong cùng một tuần

* Đối với người bán (seller): eBay sẽ tăng hoặc giảm số phản hồi của người bán tổng cộng 1 điểm, dựa trên tổng số mặt tích cực và tiêu cực để lại của người mua.
Nếu người bán nhận tiêu cực nhiều hơn tích cực từ người mua trong cùng một tuần, điểm số phản hồi của người bán bị hạ xuống 1 điểm.
Nếu người bán nhận điểm tích cực nhiều hơn tiêu cực từ người mua trong cùng một tuần, điểm số phản hồi của người bán được nâng lên 1 điểm.
Nếu một người bán nhận được điểm tiêu cực và tích cực giống nhau từ người mua trong cùng một tuần, điểm số phản hồi của người bán không thay đổi.

* Đối với người mua (buyer): eBay nâng cao điểm số phản hồi của người mua tổng cộng 1 điểm, không phụ thuộc vào số lượng đánh giá tích cực nhận được của người bán trong tuần này.

Để lại phản hồi để làm gì? (Why leave Feedback?)


Để lại ý kiến ​​trung thực nhằm giúp một thành viên có một khái niệm khi giao dịch với các thành viên khác. Thông tin phản hồi để lại cũng là một cách để thể hiện sự đánh giá cao của bạn cho một công việc tốt đã được thực hiện. Cuối cùng, nếu bạn là người mua, bạn có thể giới thiệu về một người bán mà bạn thích, và nếu bạn là một người bán, bạn có thể giúp nhận biết và thưởng cho khách hàng trung thành, trong đó khuyến khích họ mua hàng của bạn một lần nữa.

Tôi nên để lại phản hồi trung lập hoặc tiêu cực đối với một người bán?

(Should I leave neutral or negative Feedback for a seller?)

Ý kiến ​​phản hồi trở thành một phần vĩnh viễn của hồ sơ của người bán. Nếu bạn là người mua, hãy liên hệ với người bán để cố gắng giải quyết bất kỳ khúc mắc gì trước khi để lại Thông tin phản hồi trung lập hay tiêu cực (neutral or negative Feedback). Hãy chắc chắn rằng ý kiến ​​của bạn là đúng đắn, dựa trên thực tế, và liên quan đến các giao dịch cụ thể mà bạn nhận được yêu cầu phản hồi.

Tôi có thể để lại phản hồi chi tiết hơn cho một người bán? (Can I leave more detailed Feedback for a seller?)


Là một người mua, bạn có thể đánh giá người bán của bạn trong 4 lĩnh vực bổ sung như: mô tả sản phẩm có đúng không, thông tin liên lạc, thời gian vận chuyển, sự vận chuyển và các chi phí. Những đánh giá này không được tính vào số điểm Thông tin phản hồi của người bán, và là vô danh. 

Xếp hạng người bán chi tiết (Detailed seller ratings (DSR)) từ người mua cũng được tính giống như cách tính của thông tin phản hồi. Chỉ tính 1 lần cho mỗi tuần.


Chỉ những thành viên đã đăng ký mới có thể để lại phản hồi.

Người mua phải chờ ít nhất 7 ngày trước khi để lại Thông tin phản hồi tiêu cực hoặc trung tính cho một PowerSeller đã được đăng ký trên eBay (trên 12 tháng).

Trong một số trường hợp, eBay có thể loại bỏ hoặc điều chỉnh phản hồi.

Khi một thành viên bị đình chỉ do vi phạm điều lệ của eBay, eBay sẽ loại bỏ bất kỳ phản hồi trung lập hay tiêu cực nào của thành viên đó. Nếu người mua không trả tiền cho một sản phẩm, eBay cũng loại bỏ phản hồi để lại của người đó.

Theo eBay.com, áp dụng cho cả eBay VN hay Vietnam eBay.


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

***
Hoặc vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here  

No comments:

Post a Comment