Saturday, December 21, 2013

Thêm hoặc Cập Nhật các Thẻ Credit trong tài khoản PayPal?

Các câu hỏi và trả lời thường gặp sau đây có thể giúp bạn thật hửu hiệu:

A. Làm thế nào để cập nhật và xác nhận địa chỉ email của tôi ?
B. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhà của tôi hoặc địa chỉ kinh doanh ?
C. Tôi có thể thay đổi địa chỉ của tôi từ nước này sang nước khác?
D. Làm thế nào để cập nhật số điện thoại của tôi ?
E. Làm thế nào để thêm hoặc cập nhật các thẻ trong tài khoản PayPal?
F. Làm thế nào để loại bỏ một giới hạn từ tài khoản của tôi ?
G. Tôi đã nhận được một email lừa đảo hoặc giả mạo . Làm thế nào để báo cáo một
email đáng ngờ đến PayPal?
 ***

E. Làm thế nào để thêm hoặc cập nhật các thẻ trong tài khoản PayPal?
    (How do I add or update the card in the PayPal Account?)

Dưới đây là cách để thêm một thẻ vào tài khoản của bạn:

Tới trang web của PayPal và đăng nhập (log invào tài khoản của bạn.
Nhấp vào 'hồ sơ' (Profileở trên cùng của trang.
Nhấp vào 'My money'.
Nhấp vào 'Update' bên cạnh "Debit and credit cards"
Nhấp vào 'Add another Card'
Chọn 'Card Typevà nhập các thông tin cần thiết.
Nhấp vào 'Add Card'

Lưu ý:

Bạn có thể liên kết đến 8 thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ vào tài khoản PayPal của bạn.

Dưới đây là cách để cập nhật thẻ (cùng một số thẻ nhưng thời hạn sử dụng mới) hoặc thông tin mới:

Tới trang web của PayPal và đăng nhập (log invào tài khoản của bạn.
Nhấp vào (Profile) ở trên cùng của trang.
Nhấp vào 'My money'.
Nhấp vào 'Update' bên cạnh "Debit and credit cards"
Nhấp vào 'Edit' bên cạnh các thẻ bạn muốn thay đổi.
Cập nhật thông tin của bạn.
Nhập mã thẻ của bạn (security code).
Nhấp vào 'Save'.

(Xem tiếp Topic "F" trong phần kế tiếp)

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

No comments:

Post a Comment