Saturday, December 21, 2013

Đổi Địa Chỉ PayPal sang Quốc Gia khác?

Các câu hỏi và trả lời thường gặp sau đây có thể giúp bạn thật hửu hiệu:

A. Làm thế nào để cập nhật và xác nhận địa chỉ email của tôi ?
B. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhà của tôi hoặc địa chỉ kinh doanh ?
C. Tôi có thể thay đổi địa chỉ của tôi từ nước này sang nước khác?
D. Làm thế nào để cập nhật số điện thoại của tôi ?
E. Làm thế nào để thêm hoặc cập nhật các thẻ trong tài khoản PayPal?
F. Làm thế nào để loại bỏ một giới hạn từ tài khoản của tôi ?
G. Tôi đã nhận được một email lừa đảo hoặc giả mạo . Làm thế nào để báo cáo một
email đáng ngờ đến PayPal?
 ***

C. Tôi có thể thay đổi địa chỉ của tôi từ nước này sang nước khác?
     ( Can I change my address from one country to another?)


Khi bạn di chuyển đến một nước khác, bạn cần phải đóng Tài khoản  PayPal cũ và tạo một tài khoản mới sử dụng địa chỉ mới của bạn.

Nếu bạn có địa chỉ ở cả hai nước, bạn có thể giữ tài khoản PayPal cũ của bạn và tạo một tài khoản mới, nhưng chỉ có một trong số đó là tài khoản Premier hoặc Business. Ngoài ra, bạn cần có một địa chỉ email riêng biệt, thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng cho các tài khoản PayPal mới .

Dưới đây là cách để đóng tài khoản PayPal cũ của bạn:

Tới trang web của PayPal và đăng nhập vào tài khoản của bạn (log in).
Nhấp vào 'hồ sơ ' (Profile) ở trên cùng của trang.
Nhấp vào 'cài đặt tài khoản của tôi' (My account settings)
Nhấp vào 'Close account' trong phần 'Account type'.
Nhấp vào ' Tiếp tục' (Continue).
Chọn lên đến 3 lý do tại sao bạn muốn đóng tài khoản của bạn và nhập vào bất kỳ
thông tin bổ sung (additional information)

Nhấp vào 'Tiếp tục' (Continue)
Nhấp vào ' Đóng tài khoản' (Close account).

Khi bạn đóng tài khoản của bạn, những điều sau đây có thể xảy ra:
  • Bất kỳ yêu cầu nào về tiền chưa thanh toán sẽ tự động bị hủy bỏ (unpaid money requests are automatically cancelled).
  • Bạn bị mất bất kỳ mã mua lại không sử dụng hoặc phiếu giảm giá (forfeit any unused redemption codes or coupons).
  • Lịch sử giao dịch của bạn sẽ bị mất và không thể phục hồi (transaction history will be lost and can't be recovered).

 Đây là cách để tạo ra một tài khoản PayPal mới:
(how to create a new PayPal Account)

Tới trang web của PayPal và đăng nhập vào tài khoản của bạn (log in).
Nhấp vào 'Đăng ký' (Sign Up) ở trên cùng của trang.
Chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn và ngôn ngữ của bạn (Select your country or region and your language).
Chọn loại tài khoản bạn muốn tạo ra (type of account you want to create) và sau đó nhấp vào Get Started
Nhập thông tin của bạn , và sau đó nhấp vào 'Đồng ý và Tạo tài khoản " (Agree and Create Account)

 Sau khi bạn đã xác nhận địa chỉ email của bạn, bạn có thể sử dụng tài khoản mới của bạn.

(xem tiếp Topic "D" trong phần kế tiếp)


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

***
Hoặc vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here   

No comments:

Post a Comment