Saturday, December 21, 2013

Loại bỏ một giới hạn (remove a limitation) từ tài khoản PayPal ?

Các câu hỏi và trả lời thường gặp sau đây có thể giúp bạn thật hửu hiệu:

A. Làm thế nào để cập nhật và xác nhận địa chỉ email của tôi ?
B. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhà của tôi hoặc địa chỉ kinh doanh ?
C. Tôi có thể thay đổi địa chỉ của tôi từ nước này sang nước khác?
D. Làm thế nào để cập nhật số điện thoại của tôi ?
E. Làm thế nào để thêm hoặc cập nhật các thẻ trong tài khoản PayPal?
F. Làm thế nào để loại bỏ một giới hạn từ tài khoản PayPal của tôi ?
G. Tôi đã nhận được một email lừa đảo hoặc giả mạo . Làm thế nào để báo cáo một
email đáng ngờ đến PayPal?
 ***

F. Làm thế nào để loại bỏ một giới hạn từ tài khoản PayPal của tôi ?
    (How do I remove a limitation from my PayPal account?)

Tới trang web của PayPal và đăng nhập (log invào tài khoản của bạn.
Nhấp vào ''Resolution Centre' ở trên cùng của trang.
Nhấp vào 'Resolve' cho mỗi câu trả lời theo yêu cầu của 'Begin a limitation review'
Thực hiện theo các bước để loại bỏ các giới hạn tài khoản (remove the account limitation)

Nếu bạn đã hoàn tất các bước mà tài khoản của bạn vẫn còn bị hạn chế, nó có thể là do:
- PayPal cần thêm thông tin từ bạn. PayPal sẽ gửi cho bạn một email để cho bạn biết chính xác những thông tin gì cần bổ túc thêm.
- PayPal chưa hoàn thành đánh giá về trường hợp của bạn. PayPal có thể gửi email cho bạn kết quả rà soát trong vòng 3 ngày làm việc.

(Xem tiếp Topic "G" trong phần kế)

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

No comments:

Post a Comment