Saturday, December 21, 2013

Cập nhật và xác nhận địa chỉ email với PayPal.


Các câu hỏi và trả lời thường gặp sau đây có thể giúp bạn thật hửu hiệu:

A. Làm thế nào để cập nhật và xác nhận địa chỉ email của tôi ?
B. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhà của tôi hoặc địa chỉ kinh doanh ?
C. Tôi có thể thay đổi địa chỉ của tôi từ nước này sang nước khác?
D. Làm thế nào để cập nhật số điện thoại của tôi ?
E. Làm thế nào để thêm hoặc cập nhật các thẻ trong tài khoản PayPal?
F. Làm thế nào để loại bỏ một giới hạn từ tài khoản của tôi ?
G. Tôi đã nhận được một email lừa đảo hoặc giả mạo . Làm thế nào để báo cáo một
email đáng ngờ đến PayPal?

Trân trọng,
PayPal

A. Làm thế nào để cập nhật và xác nhận địa chỉ email của tôi ?
(How do I update and confirm my email address?)

Dưới đây là cách để cập nhật và xác nhận địa chỉ email của bạn :

Tới trang web của PayPal (PayPal websitevà đăng nhập vào tài khoản của bạn.
Nhấp vào ' hồ sơ ' (Profileở trên cùng của trang.
Nhấp vào ' Cập nhật ' (Updatebên cạnh 'Email.'
Chọn địa chỉ email mà bạn muốn để xác nhận, nhấp vào ' Xác nhận ' (Confirmvà PayPal
sẽ gửi cho bạn một email.
Nhấp vào liên kết (linktrong email để hoàn tất quá trình xác nhận.

 Lưu ý:
Cho đến khi bạn xác nhận địa chỉ email của bạn , bạn không thể nhận được tiền .
Bạn cũng phải xác nhận địa chỉ email của bạn trước khi bạn có thể làm cho nó

trở thành địa chỉ email chính (primary email addresstrên tài khoản của bạn.

(Xem tiếp câu hỏi B ở topic kế tiếp)

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

***
Hoặc vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here

No comments:

Post a Comment