Saturday, December 21, 2013

Báo cáo một email đáng ngờ đến PayPal?

Các câu hỏi và trả lời thường gặp sau đây có thể giúp bạn thật hửu hiệu:

A. Làm thế nào để cập nhật và xác nhận địa chỉ email của tôi ?
B. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhà của tôi hoặc địa chỉ kinh doanh ?
C. Tôi có thể thay đổi địa chỉ của tôi từ nước này sang nước khác?
D. Làm thế nào để cập nhật số điện thoại của tôi ?
E. Làm thế nào để thêm hoặc cập nhật các thẻ trong tài khoản PayPal?
F. Làm thế nào để loại bỏ một giới hạn từ tài khoản PayPal của tôi ?
G. Tôi đã nhận được một email lừa đảo hoặc giả mạo . Làm thế nào để báo cáo một
email đáng ngờ đến PayPal?
 ***

G. Tôi đã nhận được một email lừa đảo hoặc giả mạo. Làm thế nào để báo cáo một
email đáng ngờ đến PayPal?
(I have received a phishing or spoof email. How do I report a suspicious email to PayPal?)

Hãy gửi cho PayPal email đáng ngờ đó:

Đừng thay đổi chủ đề (Do not change the subject line).
Chuyển toàn bộ email đến spoof@paypal.com. Không chuyển tiếp tin nhắn
như là một tập tin đính kèm (Do not forward the message as an attachment).
Xóa các email từ hộp thư của bạn (Delete the email from your inbox).
PayPal sẽ làm phần còn lại để điều tra nếu email thực sự là gian lận.
Đồng thời, không nhấp vào bất kỳ liên kết hoặc tải về bất kỳ file đính kèm trong
email đáng ngờ (don't click any links or download any attachments within the suspicious email)..

Nếu bạn tìm thấy một trang web đáng ngờ hoặc giả (a suspicious or fake website), đây là cách để báo cáo:

Vào trang web của PayPal và đăng nhập vào tài khoản của bạn (log in to your account). Nhấp vào "Security Centre ở trên cùng của bất kỳ trang nào .
Nhấp vào 'Report fake (spoof) websites' ở phía dưới 'Report a problem'
Điền vào "form" và nhấp vào ''Continue"

PayPal sẽ xem xét kỹ thông tin này . An toàn tài khoản của bạn là ưu tiên hàng đầu của PayPal.

Lưu ý:

  • Nếu bạn lỡ cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào để đáp ứng với một email lừa đảo hoặc trên một trang web giả mạo , hãy thay đổi mật khẩu PayPal của bạn và các câu hỏi an ninh ngay lập tức (change your PayPal password and security questions immediately).

  • Nếu bạn lỡ cung cấp bất kỳ thông tin tài chính nào, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn và các tổ chức phát hành thẻ tín dụng và nói cho họ biết về tình hình lừa đảo này càng sớm càng tốt.

  • Xem xét các hoạt động tài khoản PayPal gần đây của bạn để đảm bảo rằng bạn là người thực hiện tất cả các giao dịch đó.

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

No comments:

Post a Comment