Monday, December 30, 2013

Tìm Hiểu về Thông Tin Phản Hồi (Feedback)


Bất cứ khi nào bạn mua hoặc bán một cái gì đó, bạn có thể để lại thông tin phản hồi về sự giao dịch này. Người mua hoặc người bán của bạn cũng có thể để lại phản hồi cho bạn.

Lưu ý: Người mua có thể để lại cho người bán phản hồi tiêu cực, trung lập, hoặc phản hồi tích cực. Người bán có thể để lại phản hồi tích cực cho người mua hoặc chọn không để lại phản hồi, nhưng không thể để lại phản hồi tiêu cực.

Theo thời gian, các thành viên eBay sẽ phát triển một hồ sơ phản hồi của họ (Feedback Profile), hoặc uy tín, dựa trên các ý kiến ​​và xếp hạng để lại của các thành viên khác. Điểm số phản hồi là một trong những phần quan trọng nhất của một hồ sơ phản hồi. Đó là số trong dấu ngoặc đơn bên cạnh user ID của một thành viên và nó cũng nằm ở phía trên của hồ sỏ Thông tin phản hồi (Feedback Profile) của mỗi thành viên.

Làm thế nào để tính điểm Phản hồi? (How are Feedback scores calculated?)


Cho mỗi lần giao dịch, người mua và người bán có thể chọn để đánh giá nhau bằng cách để lại phản hồi. Người mua có thể để lại một đánh giá tích cực, tiêu cực, hoặc trung tính, cộng với một bình luận ngắn. Người bán có thể để lại một đánh giá tích cực và một bình luận ngắn.

Những đánh giá này được sử dụng để xác định điểm phản hồi. Trong nhiều trường hợp, các thành viên nhận được:
Cộng 1 điểm cho mỗi đánh giá tích cực
Không có điểm cho mỗi đánh giá trung lập
Trừ 1 Điểm cho mỗi đánh giá tiêu cực

Nếu tôi mua nhiều mặt hàng từ cùng một người bán hoặc bán nhiều mặt hàng cho cùng một người mua thì sao?

Bạn nên để lại phản hồi cho mỗi lần mua. Tuy nhiên, eBay tính toán số điểm Phản hồi tùy thuộc vào việc bán hàng xảy ra trong cùng một tuần hay không. eBay định nghĩa một tuần là từ thứ Hai đến Chủ nhật, giờ Thái Bình Dương (Pacific Time).

  • Nếu bán hàng xảy ra trong những tuần khác nhau

Mỗi đánh giá có thể ảnh hưởng đến điểm Phản hồi của thành viên 1 điểm. Một đánh giá tích cực sẽ tăng 1 điểm cho người mua hoặc người bán. Một đánh giá tiêu cực sẽ làm giảm 1 điểm cho người bán.

  • Nếu bán hàng xảy ra trong cùng một tuần

* Đối với người bán (seller): eBay sẽ tăng hoặc giảm số phản hồi của người bán tổng cộng 1 điểm, dựa trên tổng số mặt tích cực và tiêu cực để lại của người mua.
Nếu người bán nhận tiêu cực nhiều hơn tích cực từ người mua trong cùng một tuần, điểm số phản hồi của người bán bị hạ xuống 1 điểm.
Nếu người bán nhận điểm tích cực nhiều hơn tiêu cực từ người mua trong cùng một tuần, điểm số phản hồi của người bán được nâng lên 1 điểm.
Nếu một người bán nhận được điểm tiêu cực và tích cực giống nhau từ người mua trong cùng một tuần, điểm số phản hồi của người bán không thay đổi.

* Đối với người mua (buyer): eBay nâng cao điểm số phản hồi của người mua tổng cộng 1 điểm, không phụ thuộc vào số lượng đánh giá tích cực nhận được của người bán trong tuần này.

Để lại phản hồi để làm gì? (Why leave Feedback?)


Để lại ý kiến ​​trung thực nhằm giúp một thành viên có một khái niệm khi giao dịch với các thành viên khác. Thông tin phản hồi để lại cũng là một cách để thể hiện sự đánh giá cao của bạn cho một công việc tốt đã được thực hiện. Cuối cùng, nếu bạn là người mua, bạn có thể giới thiệu về một người bán mà bạn thích, và nếu bạn là một người bán, bạn có thể giúp nhận biết và thưởng cho khách hàng trung thành, trong đó khuyến khích họ mua hàng của bạn một lần nữa.

Tôi nên để lại phản hồi trung lập hoặc tiêu cực đối với một người bán?

(Should I leave neutral or negative Feedback for a seller?)

Ý kiến ​​phản hồi trở thành một phần vĩnh viễn của hồ sơ của người bán. Nếu bạn là người mua, hãy liên hệ với người bán để cố gắng giải quyết bất kỳ khúc mắc gì trước khi để lại Thông tin phản hồi trung lập hay tiêu cực (neutral or negative Feedback). Hãy chắc chắn rằng ý kiến ​​của bạn là đúng đắn, dựa trên thực tế, và liên quan đến các giao dịch cụ thể mà bạn nhận được yêu cầu phản hồi.

Tôi có thể để lại phản hồi chi tiết hơn cho một người bán? (Can I leave more detailed Feedback for a seller?)


Là một người mua, bạn có thể đánh giá người bán của bạn trong 4 lĩnh vực bổ sung như: mô tả sản phẩm có đúng không, thông tin liên lạc, thời gian vận chuyển, sự vận chuyển và các chi phí. Những đánh giá này không được tính vào số điểm Thông tin phản hồi của người bán, và là vô danh. 

Xếp hạng người bán chi tiết (Detailed seller ratings (DSR)) từ người mua cũng được tính giống như cách tính của thông tin phản hồi. Chỉ tính 1 lần cho mỗi tuần.


Chỉ những thành viên đã đăng ký mới có thể để lại phản hồi.

Người mua phải chờ ít nhất 7 ngày trước khi để lại Thông tin phản hồi tiêu cực hoặc trung tính cho một PowerSeller đã được đăng ký trên eBay (trên 12 tháng).

Trong một số trường hợp, eBay có thể loại bỏ hoặc điều chỉnh phản hồi.

Khi một thành viên bị đình chỉ do vi phạm điều lệ của eBay, eBay sẽ loại bỏ bất kỳ phản hồi trung lập hay tiêu cực nào của thành viên đó. Nếu người mua không trả tiền cho một sản phẩm, eBay cũng loại bỏ phản hồi để lại của người đó.

Theo eBay.com, áp dụng cho cả eBay VN hay Vietnam eBay.


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

***
Hoặc vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here  

Thông tin phản hồi (Feedback) là gì và ảnh hưởng của nó?

Thông tin phản hồi là gì và ảnh hưởng của nó?
(What is Feedback and how does it affect my reputation?)


Mỗi khi bạn mua hoặc bán cái gì đó, bạn có cơ hội để lại Thông tin phản hồi (Feedback) về kinh nghiệm của bạn.

Thông tin phản hồi bao gồm một đánh giá tích cực, tiêu cực, hoặc trung tính, cùng với một bình luận ngắn. Người mua và người bán xây dựng uy tín của mình dựa trên tất cả các đánh giá phản hồi và ý kiến của đối tác thương mại của họ.

Thông tin này có sẵn trong mỗi thành viên (Feedback Profile). Các thành viên khác có thể xem hồ sơ phản hồi của bạn bằng cách nhấn vào các con số trong dấu ngoặc đơn bên cạnh user ID của bạn. Khi xem xét hồ sơ phản hồi của bạn, các thành viên có thể nhìn thấy số lượng tích cực, trung lập, và tiêu cực đã được xếp hạng. Các thông tin phản hồi bạn nhận được và đọc ý kiến ​​của các thành viên khác.

Thông tin phản hồi tích cực của người mua cho biết người bán sẽ cung cấp những gì đã được mô tả, và cho phép người bán biết người mua sẽ trả tiền đúng hạn hay không... Bởi vì giao dịch trực tuyến phụ thuộc vào niềm tin lẫn nhau, hồ sơ phản hồi của bạn là một cách quan trọng để xây dựng uy tín của bạn trên eBay.

Từ đó bạn sẽ rút ra được rằng: Mua hàng từ những sellers có phản hồi tích cực cao và tỷ lệ phần trăm cao sẽ có tính bảo đảm cao, không sợ lầm hàng giả cũng như chất lượng sẽ được bảo đảm.

Nên coi kỹ "Feedback" trước khi mua hàng!!!

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày


Saturday, December 28, 2013

Cách Tính Tỷ Lệ % Positive Feedback


Tỷ lệ phần trăm phản hồi tích cực (The positive Feedback percentage) được tính dựa trên tổng số tích cực và tiêu cực phản hồi xếp hạng cho các giao dịch kết thúc vào 12 tháng qua, ngoại trừ sự lặp lại Thông tin phản hồi (repeat Feedback) từ các thành viên có sự mua bán được thực hiện trong vòng một tuần lịch (eBay time). Có nghĩa là nếu một buyer mua 2 hoặc 20 món hàng của cùng một seller trong vòng 1 tuần lễ đổ lại thì feedback cũng chỉ được tính 1 điểm mà thôi.

Lưu ý: Điều này có nghĩa là số xếp hạng được sử dụng để tính toán này khác với tổng số thể hiện trong bảng xếp hạng.

Tích cực / Tích cực + Tiêu cực (positives / positives + negatives)

12 tháng xếp hạng Phản hồi của thành viên này
Tích cực (Positive): 21 / Tiêu cực (Negative): 0

Tích cực tỷ lệ phần trăm phản hồi của thành viên này

21/21+0 = 100.0%


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

Saturday, December 21, 2013

Cancellation một "SOLD ITEM" để lấy lại FINAL VALUE FEE!

Bạn có thể Report to Cancel một item để lấy lại tiền Commission mà eBay đã lấy của bạn (final value fee khoãng 10%). Trường hợp này gọi là OPEN CASE.
Có nhiều lý do để cancellation như: lost item, can't find the item, item damages, buyer didn't pay, buyer changed his/her mind...Nhưng trước tiên, bạn phải liên lạc với Buyer để có sự đồng thuận về việc này.

Dưới đây là một ví dụ:

Transaction has been successfully cancelled.
Dear vphan54,

Here's some good news! brazilbelem90 has agreed to cancel the transaction for Hard Rock Cafe TOKYO, JAPAN. Facade Series. Guitar Pin. (180245106319).

The case is now closed. Any Final Value Fee that you paid for this transaction will be credited back to your account.

Hard Rock Cafe TOKYO, JAPAN. Facade Series. Guitar Pin.
Hard Rock Cafe TOKYO, JAPAN. Facade Series. Guitar Pin.
Item # :180245106319
End time:Monday, Sep 30, 2013 17:52:48 PDT
Sale price:$159.80
Buyer:brazilbelem90
Case opened:Tuesday, Oct 15, 2013 14:40:09 PDT
Case closed:Wednesday, Oct 16, 2013 01:18:29 PDT
***

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày


Báo cáo một email đáng ngờ đến PayPal?

Các câu hỏi và trả lời thường gặp sau đây có thể giúp bạn thật hửu hiệu:

A. Làm thế nào để cập nhật và xác nhận địa chỉ email của tôi ?
B. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhà của tôi hoặc địa chỉ kinh doanh ?
C. Tôi có thể thay đổi địa chỉ của tôi từ nước này sang nước khác?
D. Làm thế nào để cập nhật số điện thoại của tôi ?
E. Làm thế nào để thêm hoặc cập nhật các thẻ trong tài khoản PayPal?
F. Làm thế nào để loại bỏ một giới hạn từ tài khoản PayPal của tôi ?
G. Tôi đã nhận được một email lừa đảo hoặc giả mạo . Làm thế nào để báo cáo một
email đáng ngờ đến PayPal?
 ***

G. Tôi đã nhận được một email lừa đảo hoặc giả mạo. Làm thế nào để báo cáo một
email đáng ngờ đến PayPal?
(I have received a phishing or spoof email. How do I report a suspicious email to PayPal?)

Hãy gửi cho PayPal email đáng ngờ đó:

Đừng thay đổi chủ đề (Do not change the subject line).
Chuyển toàn bộ email đến spoof@paypal.com. Không chuyển tiếp tin nhắn
như là một tập tin đính kèm (Do not forward the message as an attachment).
Xóa các email từ hộp thư của bạn (Delete the email from your inbox).
PayPal sẽ làm phần còn lại để điều tra nếu email thực sự là gian lận.
Đồng thời, không nhấp vào bất kỳ liên kết hoặc tải về bất kỳ file đính kèm trong
email đáng ngờ (don't click any links or download any attachments within the suspicious email)..

Nếu bạn tìm thấy một trang web đáng ngờ hoặc giả (a suspicious or fake website), đây là cách để báo cáo:

Vào trang web của PayPal và đăng nhập vào tài khoản của bạn (log in to your account). Nhấp vào "Security Centre ở trên cùng của bất kỳ trang nào .
Nhấp vào 'Report fake (spoof) websites' ở phía dưới 'Report a problem'
Điền vào "form" và nhấp vào ''Continue"

PayPal sẽ xem xét kỹ thông tin này . An toàn tài khoản của bạn là ưu tiên hàng đầu của PayPal.

Lưu ý:

  • Nếu bạn lỡ cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào để đáp ứng với một email lừa đảo hoặc trên một trang web giả mạo , hãy thay đổi mật khẩu PayPal của bạn và các câu hỏi an ninh ngay lập tức (change your PayPal password and security questions immediately).

  • Nếu bạn lỡ cung cấp bất kỳ thông tin tài chính nào, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn và các tổ chức phát hành thẻ tín dụng và nói cho họ biết về tình hình lừa đảo này càng sớm càng tốt.

  • Xem xét các hoạt động tài khoản PayPal gần đây của bạn để đảm bảo rằng bạn là người thực hiện tất cả các giao dịch đó.

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

Loại bỏ một giới hạn (remove a limitation) từ tài khoản PayPal ?

Các câu hỏi và trả lời thường gặp sau đây có thể giúp bạn thật hửu hiệu:

A. Làm thế nào để cập nhật và xác nhận địa chỉ email của tôi ?
B. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhà của tôi hoặc địa chỉ kinh doanh ?
C. Tôi có thể thay đổi địa chỉ của tôi từ nước này sang nước khác?
D. Làm thế nào để cập nhật số điện thoại của tôi ?
E. Làm thế nào để thêm hoặc cập nhật các thẻ trong tài khoản PayPal?
F. Làm thế nào để loại bỏ một giới hạn từ tài khoản PayPal của tôi ?
G. Tôi đã nhận được một email lừa đảo hoặc giả mạo . Làm thế nào để báo cáo một
email đáng ngờ đến PayPal?
 ***

F. Làm thế nào để loại bỏ một giới hạn từ tài khoản PayPal của tôi ?
    (How do I remove a limitation from my PayPal account?)

Tới trang web của PayPal và đăng nhập (log invào tài khoản của bạn.
Nhấp vào ''Resolution Centre' ở trên cùng của trang.
Nhấp vào 'Resolve' cho mỗi câu trả lời theo yêu cầu của 'Begin a limitation review'
Thực hiện theo các bước để loại bỏ các giới hạn tài khoản (remove the account limitation)

Nếu bạn đã hoàn tất các bước mà tài khoản của bạn vẫn còn bị hạn chế, nó có thể là do:
- PayPal cần thêm thông tin từ bạn. PayPal sẽ gửi cho bạn một email để cho bạn biết chính xác những thông tin gì cần bổ túc thêm.
- PayPal chưa hoàn thành đánh giá về trường hợp của bạn. PayPal có thể gửi email cho bạn kết quả rà soát trong vòng 3 ngày làm việc.

(Xem tiếp Topic "G" trong phần kế)

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

Thêm hoặc Cập Nhật các Thẻ Credit trong tài khoản PayPal?

Các câu hỏi và trả lời thường gặp sau đây có thể giúp bạn thật hửu hiệu:

A. Làm thế nào để cập nhật và xác nhận địa chỉ email của tôi ?
B. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhà của tôi hoặc địa chỉ kinh doanh ?
C. Tôi có thể thay đổi địa chỉ của tôi từ nước này sang nước khác?
D. Làm thế nào để cập nhật số điện thoại của tôi ?
E. Làm thế nào để thêm hoặc cập nhật các thẻ trong tài khoản PayPal?
F. Làm thế nào để loại bỏ một giới hạn từ tài khoản của tôi ?
G. Tôi đã nhận được một email lừa đảo hoặc giả mạo . Làm thế nào để báo cáo một
email đáng ngờ đến PayPal?
 ***

E. Làm thế nào để thêm hoặc cập nhật các thẻ trong tài khoản PayPal?
    (How do I add or update the card in the PayPal Account?)

Dưới đây là cách để thêm một thẻ vào tài khoản của bạn:

Tới trang web của PayPal và đăng nhập (log invào tài khoản của bạn.
Nhấp vào 'hồ sơ' (Profileở trên cùng của trang.
Nhấp vào 'My money'.
Nhấp vào 'Update' bên cạnh "Debit and credit cards"
Nhấp vào 'Add another Card'
Chọn 'Card Typevà nhập các thông tin cần thiết.
Nhấp vào 'Add Card'

Lưu ý:

Bạn có thể liên kết đến 8 thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ vào tài khoản PayPal của bạn.

Dưới đây là cách để cập nhật thẻ (cùng một số thẻ nhưng thời hạn sử dụng mới) hoặc thông tin mới:

Tới trang web của PayPal và đăng nhập (log invào tài khoản của bạn.
Nhấp vào (Profile) ở trên cùng của trang.
Nhấp vào 'My money'.
Nhấp vào 'Update' bên cạnh "Debit and credit cards"
Nhấp vào 'Edit' bên cạnh các thẻ bạn muốn thay đổi.
Cập nhật thông tin của bạn.
Nhập mã thẻ của bạn (security code).
Nhấp vào 'Save'.

(Xem tiếp Topic "F" trong phần kế tiếp)

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

Cập nhật số điện thoại với PayPal ?

Các câu hỏi và trả lời thường gặp sau đây có thể giúp bạn thật hửu hiệu:

A. Làm thế nào để cập nhật và xác nhận địa chỉ email của tôi ?
B. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhà của tôi hoặc địa chỉ kinh doanh ?
C. Tôi có thể thay đổi địa chỉ của tôi từ nước này sang nước khác?
D. Làm thế nào để cập nhật số điện thoại của tôi ?
E. Làm thế nào để thêm hoặc cập nhật các thẻ trong tài khoản PayPal?
F. Làm thế nào để loại bỏ một giới hạn từ tài khoản của tôi ?
G. Tôi đã nhận được một email lừa đảo hoặc giả mạo . Làm thế nào để báo cáo một
email đáng ngờ đến PayPal?
 ***

D. Làm thế nào để cập nhật số điện thoại của tôi ?
     (How do I update my phone number?)

Đây là cách để thêm số điện thoại vào tài khoản PayPal của bạn:

Tới trang web của PayPal và đăng nhập vào tài khoản của bạn (log in).
Nhấp vào 'hồ sơ' (Profileở trên cùng của trang.
Nhấp vào 'chi tiết của tôi' (My details)
Nhấp vào 'Cập nhật' (Updatebên cạnh 'Phone'
Nhấp vào 'Add'.
Nhập số điện thoại và chọn loại điện thoại (type of phone).
Nhấp vào 'Save' (nếu bạn muốn thêm một số điện thoại, nhấp vào 'Save & Add
More'

Dưới đây là cách để cập nhật một số điện thoại trên tài khoản của bạn:

Chọn số điện thoại bạn muốn thay đổi.
Nhấp vào "Edit" và thực hiện thay đổi.
Nhấp vào 'Save'.

Đây là cách để loại bỏ một số điện thoại từ tài khoản của bạn:

Chọn số điện thoại bạn muốn loại bỏ và nhấp vào 'Remove'.
Nhấp vào 'Remove'.

(Xem tiếp Topic "E" trong phần kế tiếp)


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

***
Hoặc vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here    

Đổi Địa Chỉ PayPal sang Quốc Gia khác?

Các câu hỏi và trả lời thường gặp sau đây có thể giúp bạn thật hửu hiệu:

A. Làm thế nào để cập nhật và xác nhận địa chỉ email của tôi ?
B. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhà của tôi hoặc địa chỉ kinh doanh ?
C. Tôi có thể thay đổi địa chỉ của tôi từ nước này sang nước khác?
D. Làm thế nào để cập nhật số điện thoại của tôi ?
E. Làm thế nào để thêm hoặc cập nhật các thẻ trong tài khoản PayPal?
F. Làm thế nào để loại bỏ một giới hạn từ tài khoản của tôi ?
G. Tôi đã nhận được một email lừa đảo hoặc giả mạo . Làm thế nào để báo cáo một
email đáng ngờ đến PayPal?
 ***

C. Tôi có thể thay đổi địa chỉ của tôi từ nước này sang nước khác?
     ( Can I change my address from one country to another?)


Khi bạn di chuyển đến một nước khác, bạn cần phải đóng Tài khoản  PayPal cũ và tạo một tài khoản mới sử dụng địa chỉ mới của bạn.

Nếu bạn có địa chỉ ở cả hai nước, bạn có thể giữ tài khoản PayPal cũ của bạn và tạo một tài khoản mới, nhưng chỉ có một trong số đó là tài khoản Premier hoặc Business. Ngoài ra, bạn cần có một địa chỉ email riêng biệt, thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng cho các tài khoản PayPal mới .

Dưới đây là cách để đóng tài khoản PayPal cũ của bạn:

Tới trang web của PayPal và đăng nhập vào tài khoản của bạn (log in).
Nhấp vào 'hồ sơ ' (Profile) ở trên cùng của trang.
Nhấp vào 'cài đặt tài khoản của tôi' (My account settings)
Nhấp vào 'Close account' trong phần 'Account type'.
Nhấp vào ' Tiếp tục' (Continue).
Chọn lên đến 3 lý do tại sao bạn muốn đóng tài khoản của bạn và nhập vào bất kỳ
thông tin bổ sung (additional information)

Nhấp vào 'Tiếp tục' (Continue)
Nhấp vào ' Đóng tài khoản' (Close account).

Khi bạn đóng tài khoản của bạn, những điều sau đây có thể xảy ra:
  • Bất kỳ yêu cầu nào về tiền chưa thanh toán sẽ tự động bị hủy bỏ (unpaid money requests are automatically cancelled).
  • Bạn bị mất bất kỳ mã mua lại không sử dụng hoặc phiếu giảm giá (forfeit any unused redemption codes or coupons).
  • Lịch sử giao dịch của bạn sẽ bị mất và không thể phục hồi (transaction history will be lost and can't be recovered).

 Đây là cách để tạo ra một tài khoản PayPal mới:
(how to create a new PayPal Account)

Tới trang web của PayPal và đăng nhập vào tài khoản của bạn (log in).
Nhấp vào 'Đăng ký' (Sign Up) ở trên cùng của trang.
Chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn và ngôn ngữ của bạn (Select your country or region and your language).
Chọn loại tài khoản bạn muốn tạo ra (type of account you want to create) và sau đó nhấp vào Get Started
Nhập thông tin của bạn , và sau đó nhấp vào 'Đồng ý và Tạo tài khoản " (Agree and Create Account)

 Sau khi bạn đã xác nhận địa chỉ email của bạn, bạn có thể sử dụng tài khoản mới của bạn.

(xem tiếp Topic "D" trong phần kế tiếp)


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

***
Hoặc vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here   

Cách Thay Đổi Địa Chỉ với PayPal.

Các câu hỏi và trả lời thường gặp sau đây có thể giúp bạn thật hửu hiệu:

A. Làm thế nào để cập nhật và xác nhận địa chỉ email của tôi ?
B. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhà của tôi hoặc địa chỉ kinh doanh ?
C. Tôi có thể thay đổi địa chỉ của tôi từ nước này sang nước khác?
D. Làm thế nào để cập nhật số điện thoại của tôi ?
E. Làm thế nào để thêm hoặc cập nhật các thẻ trong tài khoản PayPal?
F. Làm thế nào để loại bỏ một giới hạn từ tài khoản của tôi ?
G. Tôi đã nhận được một email lừa đảo hoặc giả mạo . Làm thế nào để báo cáo một
email đáng ngờ đến PayPal?
 ***

B. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhà của tôi hoặc địa chỉ kinh doanh ?
    (How do I change my home or business address?)

Dưới đây là cách để cập nhật địa chỉ của bạn:Tới trang web của PayPal và đăng nhập vào tài khoản của bạn (log in):
Nhấp vào 'hồ sơ' (Profile) ở trên cùng của trang.
Nhấp vào 'Cập nhật ' bên cạnh ' Địa chỉ (Update beside Address).
Nhập thông tin địa chỉ (Add Address) của bạn và nhấp vào ' Lưu' (Save).

Đây là cách để thêm một địa chỉ (add an address):

Tới trang web của PayPal và đăng nhập vào tài khoản của bạn .
Nhấp vào ' hồ sơ ' (Profile) ở trên cùng của trang.
Nhấp vào ' Cập nhật ' bên cạnh ' Địa chỉ (Update beside Address).
Nhấp vào 'Thêm Địa chỉ (Add Address)
Nhập địa chỉ mới và nhấp vào ' Lưu' (Save).

Nếu bạn có một thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ trên tài khoản PayPal của bạn
liên quan đến địa chỉ mới, chọn nó , sau đó nhấp vào 'Lưu' (Save).

Nếu địa chỉ mới là địa chỉ nhà của bạn nhấp vào 'Tạo chủ' (Make Home

Nếu nó là một địa chỉ kinh doanh , nhấp vào ' làm kinh doanh' (Make Business)

Đây là cách để loại bỏ địa chỉ cũ của bạn:

Tới trang web của PayPal và đăng nhập vào tài khoản của bạn .
Nhấp vào ' hồ sơ ' (Profile) ở trên cùng của trang.
Nhấp vào ' Cập nhật ' bên cạnh ' Địa chỉ (Update beside Address).
Tìm địa chỉ mà bạn muốn loại bỏ và nhấp vào ' Xoá' (Remove)
Nhấp vào ' Hủy bỏ (Remove)

Lưu ý:
Bạn phải có ít nhất một địa chỉ trên tài khoản của bạn . Bạn không thể loại bỏ một
địa chỉ cho đến khi bạn thêm một địa chỉ mới và làm cho nó trở thành địa chỉ nhà (home address).
Bạn không thể loại bỏ một địa chỉ từ tài khoản của bạn nếu nó là địa chỉ thanh toán của thẻ tín dụng của bạn (credit card billing address).

Nếu bạn đang cập nhật địa chỉ được liên kết với một thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ trên tài khoản PayPal của bạn , cập nhật địa chỉ của bạn với thẻ của bạn trước khi cập nhật nó với PayPal.

(Xem topic "C" trong phần kế tiếp)


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

***
Hoặc vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here