Sunday, November 3, 2013

Thay Đổi Mới Nhất về "Buyers Protection" Program!

                                                Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?


Hãy vào eBay "Daily Deals" dưới đây:


***

Cập Nhật Chương Trình Bảo Vệ Người Mua của eBay

Gần đây eBay đã thực hiện cập nhật cho quá trình bảo vệ người mua của eBay (eBay Buyer Protectionvà Trung tâm Nghị quyết eBay (eBay Resolution Center ) để giúp cả người mua và người bán hàng giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thời gian biểu cho việc mở một trường hợp bảo vệ người mua eBay (opening an eBay Buyer Protection case) đã thay đổi để tiến hành giải quyết vấn đề.

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 năm 2013 , thời gian cho phép mở một trường hợp bảo vệ người mua eBay (opening an eBay Buyer Protection case) sẽ thay đổi từ 45 ngày kể từ ngày thanh toán, chậm nhất là 30 ngày sau nhận hàng. Thay đổi thời gian này sẽ áp dụng cho tất cả người mua , trong nước và quốc tế , cùng một lượng thời gian sau khi thực sự nhận được hàng hoặc ước tính (expecting) sẽ nhận được sản phẩm của họ , để mở một trường hợp bảo vệ người mua eBay (to open an eBay Buyer Protection case). Xem các chính sách (See the policyđể biết thêm chi tiết .

Chia sẻ tài liệu và hình ảnh dễ dàng hơn trong việc giải quyết các vấn đề giữa người mua và người bán
Bây giờ cả người mua và người bán có thể tải lên các tài liệu và hình ảnh để giúp giải quyết các vấn đề với nhau , chỉ đơn giản bằng cách nhấp vào nút "thêm hình ảnh" (add photos button) trong Trung tâm Nghị quyết (Resolution Center). Những hình ảnh và các tài liệu này có thể được chia sẻ giữa người mua và người bán cũng như được xem bởi Hỗ trợ khách hàng của eBay (eBay Customer Support) trong trường hợp leo thang (in cases of escalation).

Nút " Trả lời ngay bây giờ" (Respond now” button) cho phép người bán hàng đáp ứng cho người mua từ các thiết bị di động của họ.
Bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 năm 2013 , người bán có thể click vào nút " đáp ứng ngay bây giờ" (respond now) trong email thông báo cho họ về các trường hợp được mở ra (open cases), để đáp ứng một cách nhanh chóng và dễ dàng cho người mua từ bất kỳ thiết bị di động nào (any mobile device).
Theo eBay.com


Vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here         Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here  

No comments:

Post a Comment