Thursday, November 21, 2013

"Open Case" Để Lấy Lại "Final Value Fee"?

Bạn có thể Mở Một Trường Hợp (Open case) để lấy lại tiền Phí Giá Trị Cuối Cùng (Final Value Fee credit) trong các trường hợp sau:
  • Người mua đổi ý không mua nữa
  • Người mua trả lại (return item) vì không thích và yêu cầu trả tiền lại (refund) 
  • Hàng hóa bị hư, không còn nguyên vẹn
  • Hàng không đúng như diễn tả
  • Các trường hợp khác...
Bạn sẽ vào item sold và click vào solve the problem. Sau đó Open Case. eBay sẽ liên lạc với người mua để yêu cầu xác nhận (confirm). Nội dung như sau:

Open Case: Hủy bỏ giao dịch
Trường hợp của bạn bây giờ đã mở. Các yêu cầu hủy bỏ giao dịch này đã được gửi đến Buyer (user ID).
Buyer có 7 ngày để đáp ứng các yêu cầu. eBay sẽ thông báo cho bạn khi có sự trả lời từ Buyer.
  •   Nếu người mua đồng ý hủy giao dịch, trường hợp này sẽ được tự động đóng lại và bạn sẽ nhận được một khoản tín dụng Phí Giá trị cuối cùng (Final Value Fee credit).
  •    Nếu người mua từ chối hủy giao dịch, trường hợp này sẽ được tự động đóng lại và bạn sẽ không nhận được một khoản tín dụng Phí Giá trị cuối cùng.
  •    Nếu người mua không đáp ứng với yêu cầu, bạn có thể đóng hồ sơ này sau 7 ngày để nhận được một khoản tín dụng Phí Giá trị cuối cùng.
Bạn có thể kiểm tra tình trạng của trường hợp này tại  eBay Resolution Center

Theo eBay.com


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

No comments:

Post a Comment