Monday, November 11, 2013

"Best Offer" Thí Điểm Đã Kết Thúc!


                                                 Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?


Hãy vào eBay "Daily Deals" dưới đây:

eBay xin thông báo cho các bạn biết rằng "Best Offer" thí điểm trong vài tháng qua đối với các categories như: Trang sức & Đồng hồ, Máy tính và máy tính bảng, và các loại Hàng Nghệ Thuật sẽ kết thúc vào ngày Thứ Ba, 12 Tháng 11, 2013.

Bắt đầu từ Thứ Ba, "Best Offer" thí điểm sẽ chấm dứt, "Best Offer" sẽ hoạt động trở lại giống như các thể loại khác. Khi bạn chấp nhận đề nghị của người mua, các mặt hàng sẽ được đánh dấu là được bán như trước kia và không còn hiển thị available cho các buyers khác nữa.
Tất nhiên bạn vẫn có thể từ chối offer đó hoặc trả giá trở lại (counteroffer) như trước kia.

Như thường lệ, eBay sẽ tiếp tục khám phá và cải tiến các phương thức mua bán cho tốt hơn. "Best Offer" thí điểm đã thành công trong nhiều cách khác nhau, và eBay sẽ có thể mở rộng nó trong tương lai. Đồng thời, cung cấp một cách rõ ràng một nền tảng tốt để tối đa hóa doanh thu của bạn trong những ngày lễ xắp tới.

Nói tóm lại, "Best Offer' thí điểm đã chấm dứt.

Trân trọng,
eBay Selling Team

Theo ebay.com
********

Hãy vô thẳng một trong những categories dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here         Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here  


No comments:

Post a Comment