Wednesday, November 13, 2013

Alert! Alert! Coi Chừng Message Kiểu Này!!!

icegoblet-usa@live.com
1:10 PM (10 hours ago)
to
Be careful with this message. Similar messages were used to steal people's personal information. Unless you trust the sender, don't click links or reply with personal information.  Learn more
" Send me the tracking Number for : 360744120241

Thanks,"

Hãy cẩn thận với message kiểu này. Đừng bao giờ trả lời vì tin tức cá nhân của bạn sẽ bị đánh cắp. Ngoại trừ bạn biết người gởi hoặc có sự tin tưởng nơi người này.

Đây là message có thật mà tôi đã nhận được qua email.

*****

Hãy vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here         Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here                                                     Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?


Hãy vào eBay "Daily Deals" dưới đây:

No comments:

Post a Comment