Tuesday, October 1, 2013

Tên Miền (Domain name) và Vi Phạm Thương Hiệu!Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***

Hỏi: Tên Miền (Domain name) là gì?

Đáp: Một tên miền (Domain name) là một địa chỉ được sử dụng để xác định và định vị các máy tính trên Internet (ví dụ, www.ebay.com và www.ebaymotors.com . Nhiều công ty đăng ký tên miền có chứa nhãn hiệu của họ. Ví dụ, eBay sở hữu www.ebay.com. Công ty Coca-Cola sở hữu www.cocacola.com và www.coke.com. Tìm hiểu thêm thông tin về tên miền eBay tại eBay domain names.

Nếu một người hoạt động một trang web sử dụng một tên miền có chứa nhãn hiệu hàng hoá của người khác (ví dụ, "www.nikestuff.com"), những người nhìn thấy hoặc truy cập vào tên miền đó có thể sẽ bị nhầm lẫn và cho rằng các trang web được liên kết với Nike khi nó không phải là. Mọi người cũng có thể nhầm lẫn vào trang web này nghĩ nó được kết nối với các công ty khác, chỉ để tìm ra rằng nó không phải là công ty đó. Lỗi chính tả cố ý và tương đồng với tên nhãn hiệu (ví dụ, www.wwwebay.com, www.amizon.com) cũng có thể được coi là hành vi xâm phạm nhãn hiệu hàng hoá. Chỉ vì một công ty không đăng ký tất cả các biến thể của tên hoặc nhãn hiệu như tên miền của nó không có nghĩa là những người khác có thể sử dụng những tên miền có sự liên quan đó. Nếu các tên miền có khả năng gây nhầm lẫn người tiêu dùng, họ có thể được xem như vi phạm bản quyền.

Theo www.ebay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay

No comments:

Post a Comment