Thursday, October 3, 2013

Khi Nào Phải Trả Tiền Ngay Lập Tức?
Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

Hỏi: Khi nào người mua được yêu cầu phải trả tiền ngay lập tức (Immediate payment) sau khi "Best Offer" được chấp nhận?
Đáp: Thanh toán ngay lập tức (Immediate payment) sẽ được yêu cầu đối với các trường hợp sau đây:
  • Ít hơn $ 200
  • Được thanh toán với PayPal
  • Bao gồm chi phí vận chuyển
Sau đó eBay sẽ mở rộng yêu cầu "thanh toán ngay lập tức" (Immediate payment) này bao gồm các mặt hàng lên đến $ 1,000, cũng như Internet thẻ tín dụng thương mại (IMCC).
When are buyers required to make an immediate payment for their Best Offer purchases?
Immediate payment will be required for eligible Best Offer transactions that:
  • Are less than $200
  • Are paid with PayPal
  • Includes shipping cost
We will later extend this immediate payment requirement to include items up to $1,000, as well as Internet merchant credit card (IMCC) transactions.

theo eBay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay


Click Here


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

No comments:

Post a Comment