Tuesday, October 1, 2013

Một thương hiệu là gì? Vi phạm thương hiệu? (trademark infringement?)
Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***


Một thương hiệu là gì? (What is a trademark?)
Một thương hiệu là một tên hoặc biểu tượng được sử dụng bởi một công ty để xác định hàng hóa hoặc dịch vụ của mình. Ví dụ, eBay ® là tên của công ty eBay, nhưng nó cũng là một thương hiệu được sử dụng trên trang web của eBay và trên sản phẩm của eBay khác nhau. Coca Cola ® là thương hiệu được sử dụng trong việc bán nước giải khát. Nhiều thương hiệu đã được đăng ký, nhưng thương hiệu không cần phải được đăng ký cho một chủ sở hữu để bảo vệ nó. Luật thương hiệu được thiết kế chủ yếu để bảo vệ người tiêu dùng không bị lầm lẫn hàng hóa hoặc dịch vụ của một công ty với những người khác.

Vi phạm thương hiệu là gì? (What is trademark infringement?)
Vi phạm thương hiệu thường liên quan đến sử dụng nhãn hiệu của một ai đó trên một hàng hóa hoặc dịch vụ có thể gây nhầm lẫn cho những người khác về nguồn gốc hoặc liên kết của hàng hoá, dịch vụ. Ví dụ, nếu một người bán trái phép hoặc không liên kết với Nike ® bán quần áo thể thao được gọi là "Nikestuff," người bán có thể xâm phạm thương hiệu của Nike. Có những cách khác để vi phạm nhãn hiệu hàng hoá, bao gồm đăng ký tên miền có điểm giống với tên của một chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá đó.

Theo ebay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay

No comments:

Post a Comment