Monday, October 7, 2013

Khuyến Mãi của eBay (Promotion) 100,000 items free listing!

Click Here
Nhấn nút chuột vào hình để kiếm hàng 
***

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?
hãy vào

***

Khuyến Mãi của eBay

Free listing 100,000 sản phẩm
*
Người bán hàng được mời (Invited sellers), có các định dạng giá cố định ( fixed price format) , theo các điều khoản và điều kiện đặt ra ở đây , sẽ không phải trả lệ phí chèn cho một mặt hàng được liệt kê ( " khuyến mãi" ) cho đến 100.000 sản phẩm trong thời gian lên hàng từ: 3, 5 , 7, 10 và 30 ngày thời hạn niêm yết có trong khuyến mãi này. Khuyến mãi này để bổ sung chương trình 50 mặt hàng đấu giá (auction styles) hoặc danh sách giá cố định (fixed prices) mỗi tháng.
Ai đủ điều kiện?
Khuyến mãi này chỉ dành cho ai nhận được lời mời mà thôi. Người bán hàng được mời tham gia sẽ nhận được một email , và / hoặc một tin nhắn trong My eBay . Xúc tiến sau đó được kích hoạt với eBay User ID của người bán, sau khi người bán kích hoạt chương trình khuyến mãi từ email mời hoặc trên trang khuyến mãi. Lời mời này chỉ dành cho ai được mời và không được chuyển nhượng.
Khi nào thì bắt đầu?
Khuyến mãi này sẽ bắt đầu vào thứ hai 7 Tháng Mười, 2013 , từ 00:00:01 PT và sẽ kết thúc vào ngày thứ Sáu 11 tháng 10, 2013 , lúc 23:59:59 PT, cho các danh sách trên www.ebay.com . Đối với danh sách trên www.ebay.ca , khuyến mãi sẽ bắt đầu vào Thứ Hai 7 Tháng 10, 2013 và sẽ kết thúc vào ngày Thứ Sáu 11 tháng 10, 2013 (gọi là " Thời gian khuyến mãi " ).
Không áp dụng cho eBay Vietnam hay VN eBay
Click HereClick HereClick Here
Nhấn vào hình trên để tiết kiệm và mua hàng giá rẻ
No comments:

Post a Comment